REAKTIONSLIGNINGER - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REAKTIONSLIGNINGER PowerPoint Presentation
Download Presentation
REAKTIONSLIGNINGER

play fullscreen
1 / 20
REAKTIONSLIGNINGER
164 Views
Download Presentation
connie
Download Presentation

REAKTIONSLIGNINGER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. REAKTIONSLIGNINGER

 2. Rundt omkring - og i dig - finder der hele tiden kemiske reaktioner sted En mængde af molekyler indgår i denne proces. Efter den kemiske reaktion er disse molekylers atomer sammensat i nye forbindelser Man taler om : REAKTANTER ( de stoffer, der startes med ) og PRODUKTER (de stoffer, der kommer ud af reaktionen ) Den mængde af atomer, der indgår på den ene side af processen er uændret på den anden side Atomerne er blot sammensat på en anden måde

 3. Forbrænding af druesukker ( C6H12O6 ) Efter du har spist kulhydrat har kroppens enzymer nedbrudt de lange kæder til druesukker Dette simple sukkermolekyle skal nu forbrændes i en af dine celler Enhver forbrænding kræver ilt - derfor må reaktionens to reaktanter være C6H12O6 og et antal iltmolekyler O2 Ilt vil som alle andre stoffer ikke stå alene med sine 6 elektroner i yderste skal- derfor optræder de parvis ! Forbrændingen giver to ”affalds”-produkter nemlig Kuldioxid ( CO2 ) og vand ( H2O )

 4. På venstre side indgår C med 6 atomer H med 12 atomer og O med 6 + et ukendt antal fra den tilførte ilt Samme antal atomer skal findes på højre side

 5. 6 6 12 På højre side findes C-atomer kun i CO2-molekylet Altså må der skulle stå et 6-tal i kassen for at der er lige mange C-atomer på begge sider Beregn nu højresiden……

 6. 6 6 6 12 Nu passer C-tallene - Der findes 12 H-atomer på venstre side - det skal nu passes til på højre side Eneste mulighed er i vandmolekylet, her findes 2 H-atomer for hvert molekyle - altså skal der bruges 6

 7. 6 6 6 6 12 12 = 18 12 + 6 = 18 Højresiden beregnes færdig Venstresiden beregnes færdig - der mangler 12 O-atomer AFSTEMT ! De findes ved at lade 6 iltmolekyler indgå - husk nu der er 2 atomer i hvert molekyle

 8. Forbrænding af STEARIN ( C18H36O2 ) Afstem reaktionsligningen ! KLIK HER FOR AT SE FACIT KLIK HER FOR NÆSTE OPGAVE

 9. Forbrænding af SPRIT ( C2H6O ) Afstem reaktionsligningen ! KLIK HER FOR AT SE FACIT KLIK HER FOR NÆSTE OPGAVE

 10. Forbrænding af METAN ( CH4 ) Afstem reaktionsligningen ! KLIK HER FOR AT SE FACIT KLIK HER FOR NÆSTE OPGAVE

 11. Forbrænding af BUTAN ( C4H10 ) Afstem reaktionsligningen ! BRUG HELE TAL . . . KLIK HER FOR AT SE FACIT KLIK HER FOR NÆSTE OPGAVE

 12. Forbrænding af STEARIN ( C18H36O2 ) 17 9 18 GÅ TIL NÆSTE OPGAVE . . KLIK HER

 13. Forbrænding af SPRIT ( C2H6O ) GÅ TIL NÆSTE OPGAVE . . KLIK HER

 14. Forbrænding af METAN ( CH4 ) KLIK HER FOR NÆSTE OPGAVE

 15. Forbrænding af BUTAN ( C4H10 ) KLIK HER FOR NÆSTE OPGAVE

 16. Øvelse gør mester - prøv nu selv KLIK HER FOR AT SE FACIT KLIK HER FOR NÆSTE OPGAVE

 17. Flere øvelser gør større mester KLIK HER FOR AT SE FACIT

 18. Øvelse gør mester - prøv nu selv KLIK HER FOR NÆSTE OPGAVE

 19. Flere øvelser gør større mester

 20. SLUT