Bondaweb
Download
1 / 11

Bondaweb - PowerPoint PPT Presentation


  • 178 Views
  • Uploaded on

Bondaweb. Beth yw Bondaweb?. Mae glud ar ddwy ochr y defnydd hwn. Pan mae haearn smwddio’n cael ei roi ar y ffabrig mae’r glud yn toddi ac yn glynu i’r ffabrig neu’r papur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bondaweb' - connie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Beth yw Bondaweb?

Maeglud ar ddwy ochr y defnydd hwn. Pan mae haearn smwddio’n cael ei roi ar y ffabrig mae’r glud yn toddi ac yn glynu i’r ffabrig neu’r papur.

Gellir ei ddefnyddio i ddal hemiau neu gellir ei beintio i wneud effeithiau diddorol. Gellir creu ystod eang o batrymau a dyluniadau – stribedi, blodau, dyluniadau haniaethol ayyb . Gweler syniadau dylunio.

Perygl !

Rhaid cymryd gofal wrth ei ddefnyddio – wrth ei smwddio mae’n rhaid i chi gofiogosod y papur ar y top neu mi fydd y defnydd yn mynd yn sownd yn yr haearn smwddio ac yn gwneud llanast.


Sut i:

Torri darn o Bondaweb. Mae’n ddefnydd ddrud felly ceisiwch osgoi defnyddio darnau mawr.


Sut i:

Defnyddio paent ffabrig. Dechreuwch beintio’r bondaweb yn y lliwiau rydych wedi’u dewis.

Mae paent metelig yn gweithio’n dda iawn yn y dechneg hon. Ystyriwch pa liwiau sy’n gweithio’n dda gyda’i gilydd a pha rai sydd ddim.


Sut i:

Dechreuwch beintio’ch patrwm ar ochr arw’r Bondaweb (yr ochr sydd â glud arno)

Gallwch beintio unrhyw batrwm rydych yn ei ddymuno. Dotiau polca wnaeth ysbrydoli’r patrwm hwn – gallai hwn fod y prif ddyluniad neu’r cefndir i waith dylunio pellach.

Mae’n bwysig cofio hyn.


Sut i :

Parhau i ddatblygu’ch dyluniad drwy beintio lliwiau eraill. Gallwch lenwi’ch tudalen Bondaweb â lliwiau neu adael bylchau lle dydych chi ddim angen lliwiau.

Cadwch mewn cof yr effeithiau sydd i’w cael wrth gyfuno gwahanol liwiau.


Sut i:

Ychwanegu lliwiau eraill nes eich bod wedi cwblhau’ch dyluniad. Unwaith rydych wedi gorffen peintio’r Bondaweb gadewch iddo sychu. Gallwch ddefnyddio sychwr gwallt er mwyn arbed amser ac i sicrhau fod y paent yn hollol sych.

Rhybudd diogelwch – byddwch yn ofalus wrth ddefnyddio sychwr gwallt, peidiwch â gosod y ffroenell yn rhy agos i’r Bondaweb.


Sut i:

Mae’n rhaid gweithio’n ofalus

Cofiwch fod yr haearn smwddio’n boeth.

Gosodwch y bondaweb ar eich ffabrig. COFIWCH – mae’n rhaid i’r ochr bapur fod yn wynebu ar i fyny. Dylai’r glud paentiedig fod mewn cyswllt â’r ffabrig ac nid yr haearn smwddio. Gosodwch yr haearn smwddio ar y Bondaweb ac wrth i chi smwddio bydd y gwres yn ymdoddi’r glud a’r paent i’r ffabrig.

Bydd haen o bapur silicon dros y Bondaweb yn eich helpu i osgoi gadael marciau llosgi.


Sut i:

Mae’n rhaid i chi weithio’n ofalus.

Cofiwch fod y Bondaweb yn boeth – gadewch iddo oeri.

Gadewch i’r papur oeri, neu fel arall byddwch yn llosgi’ch hun. Dechreuwch blicio’r papur oddi ar y ffabrig. Dylai’r glud a’r paent lynu i’r ffabrig. Os dydy hyn ddim yn digwydd smwddiwch y Bondaweb eto, ond mae’n rhaid gorchuddio’r haearn smwddio â’r papur silicon.


Sut i:

Dylai eich dyluniad fod ar y ffabrig. Gall yr effaith amrywio, weithiau mae effaith wedi cracio’n edrych yn dda iawn. Gallwch nawr ddefnyddio ystod o dechnegau gwahanol i ddatblygu’ch dyluniad ymhellach.

Pa dechnegau allech chi eu defnyddio i ychwanegu lliw a gwead pellach i’r dyluniad Bondaweb lliw?


Sut i:

Cyfuno technegau

Mae’r technegau bondaweb yn gweithio’n dda pan maen nhw’n cael eu cyfuno â thechnegau eraill, megis brodwaith peiriant rhydd, brodio cyfrifiadurol a siapiau sydd wedi cael eu torri allan gan dorrrwr laser. Dydy hi ddim yn bosibl golchi’r defnydd ac mae hyn yn anfantais.

Mae’r dyluniad gyferbyn yn gyfuniad o sawl techneg.

Mae’r streipiau metelig yn esiampl o Bondaweb. Defnyddwyd papur troslunio smwddio ymlaen i ychwnaegu’r llythrennau. Mae’r effaith wedi treulio ar y Bondaweb wrth iddo sychu’n ychwanegu effaith gweadeddol gwych.


ad