erzs bet am lia eug nia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erzsébet Amália Eugénia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erzsébet Amália Eugénia

play fullscreen
1 / 10

Erzsébet Amália Eugénia

164 Views Download Presentation
Download Presentation

Erzsébet Amália Eugénia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Erzsébet Amália Eugénia Sissi

  2. Kora egyik legszebb asszonyának tartották. Egyéniségének és a magyarok iránt érzett szeretetének köszönhetően máig az egyik legnépszerűbb történelmi személyiségMagyarországon.

  3. Hét testvéréhez hasonlóan Münchenben nőtt fel. Erzsébet és Ferenc József császár 1854. április 24-én Bécsben házasodtak össze. 1855. március 5-énszülte meg első gyermekét, Zsófiát, majd 1856. július 12-én Gizellát.1858. augusztus 21-én született meg a régóta várt trónörökös, Rudolf koronaherceg. Idősebb kislányának halála és megromlott házassága miatt 1859-ben elhagyta az udvart és elutazott.

  4. 1861-ben tért vissza Bécsbe, a családjához.

  5. Az első komoly összeütközésreRudolf fia miatt került sor. Ezután a magyarság előnyben részesítéséértküzdött, igyekezett megőrizni a birodalmat férje és fia számára.Az 1867-ben megtörtént Kiegyezés az Osztrák–Magyar Monarchia megalakulásához vezetett. Ekkor férjével együtt Budára utazott, ahol magyar királyi párrá koronázták őket.1868-ban megszületett negyedik gyermekük, Mária Valéria.

  6. Megkoronázása után

  7. Rudolf főherceg 1889-ben elkövetett öngyilkossága súlyosan megrázta, utolsó éveit utazgatással töltötte.

  8. 1898. szeptember 10-én, Genfben egy LuigiLucheninevű olasz anarchista egy hegyes reszelővel szíven szúrta. A császárnét Bécsben Rudolf koronaherceg mellé temették.

  9. Ma is számtalan közterület, intézmény, műalkotás, regény, film és színdarab állít emléket alakjának.