Project Regionalisatie Ketenzorg
Download
1 / 29

Project Regionalisatie Ketenzorg 1 e Klankbordbijeenkomst 24-6-2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Project Regionalisatie Ketenzorg 1 e Klankbordbijeenkomst 24-6-2009. Bijeenkomst Regionalisatie/Ketenkwaliteit Regio Zuid Limburg. Achtergrond. Doel van het project. Ketenafspraken rondom diagnosegroep Ketenkwaliteit Vertalen landelijk niveau. Organisatie van het project (1). Werkgroep

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Project Regionalisatie Ketenzorg 1 e Klankbordbijeenkomst 24-6-2009' - conley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Project regionalisatie ketenzorg 1 e klankbordbijeenkomst 24 6 2009

Project Regionalisatie Ketenzorg

1e Klankbordbijeenkomst 24-6-2009


Bijeenkomst regionalisatie ketenkwaliteit regio zuid limburg

Bijeenkomst Regionalisatie/Ketenkwaliteit Regio Zuid Limburg

Achtergrond


Doel van het project
Doel van het project

 • Ketenafspraken rondom diagnosegroep

 • Ketenkwaliteit

 • Vertalen landelijk niveau


Organisatie van het project 1
Organisatie van het project (1)

Werkgroep

VSG/NVFS/NGS

Projectleider

Pilot

Pilot

Pilot

kerngroep

kerngroep

kerngroep


Organisatie van het project 2
Organisatie van het project (2)

Pilot

Pilot

Pilot

kerngroep

kerngroep

kerngroep


Organisatie van het project 21
Organisatie van het project (2)

Oost Brabant

Zuid Limburg

Noord-Holland

Pilot

Pilot

Pilot

Chronische

Achillespees

Preventie

Acute Enkel

kerngroep

kerngroep

kerngroep


Processtappen
Processtappen

Indicatie behandeling/begeleiding nazorg

 • Wat?

 • Door wie?

 • Voorwaarden? deskundigheid, veiligheid, overdracht.

 • Coördinatie?


Regionale afspraken over
Regionale afspraken over

 • Proces

 • Wie wat doet en wanneer?

  Daarnaast: Format totstandkoming afspraken voor andere regio’s


Bijeenkomst regionalisatie ketenkwaliteit regio zuid limburg1

Bijeenkomst Regionalisatie/Ketenkwaliteit Regio Zuid Limburg

Chronische Achillespeesletsel


Doel van het project1
Doel van het project

 • Het vastleggen van een duidelijke verwijsroute met informatie over wie wat doet

 • Verbeteren van communicatie

 • Adequate behandeling zonder tijdsverlies

 • Zorgdragen voor ‘Snel en verantwoord sporten op “oude” niveau’

 • Geen extra schade aanrichten

 • Leveren van zorg op niveau waarbij als uitgangspunt geldt kosteneffectiviteit, dat wil zeggen; meest goedkope zorg waar mogelijk.


Doelgroepen
Doelgroepen

De recreatiesporter(s) en prestatiesporter(s) met Chronische Achillespeesklachten

Chronische Achillespeesklachten is verder gedefinieerd

als een letsel waarvan na een periode van 6-12 weken geen normaal herstel heeft plaatsgevonden.


Onderscheidende definities
Onderscheidende definities

 • Primaire preventie: uitgangspunt is zelfmanagement

 • Werk(diagnose)

 • Definitieve diagnose en begeleiding / behandeling: uitgangspunt zelfmanagement en zo spoedig mogelijk arbeids- en/of sportgeschikt

 • Nazorg

 • Deskundigheid


Primair
Primair

 • Informatie aan de sporter/trainer

 • Evenementen

 • Specifieke activiteiten


Primaire preventie
Primaire preventie

Niet-

Georganiseerde

sporter

Expert groepen

C&V

Medische Staff

Sportbonden

NOC*NSF

VSG

NVFS

Profileren/positioneren

Sportzorgketen: voorlichting

Inhoudelijk en organisatie

Internet

Media

Effectieve maatregelen

Voorlichtingsmaterialen

Deskundigheidsbevordering

Intermediairen

Sport-

Ondersteuners

Coaches

Trainers

Verenigingen

Huisarts

Sportmasseurs

Georganiseerde

sporter

Preventief onderzoek

Verplichte sportkeuring

sportarts

Voorlichting

Scholing

Consult

Sportfysiotherapeutisch Advies


Definitieve diagnose en begeleiding behandeling
Definitieve diagnose en begeleiding/behandeling

 • Attitude

 • Kundig

 • Communicatie

 • Screening

 • Oefenprogramma

 • 6 ESWT – extra corporal shockwave therapy


Werk diagnose
Werk(diagnose)

 • Tijdigheid

 • Uitsluiten andere diagnoses

 • Oorzaak analyse: intrinsiek en extrinsiek

 • Overdracht

 • Deskundigheid


Secundaire preventie
Secundaire preventie

Niet-

Georganiseerde

sporter

Expert groepen

C&V

Medische Staff

Sportbonden

NOC*NSF

VSG

NVFS

Effectieve maatregelen

Intermediairen

Sport-

Ondersteuners

Coaches

Trainers

Verenigingen

Huisarts

Sportmasseurs

Blessure info intake

nascholing

Deskundigheidsbevordering

Georganiseerde

sporter

Interventie

strategie

Behandeling Sportarts

competenties

verwijzers

Nazorg

Acuut letsel

Behandeling Sportfysiotherapeut

Behandeling Sportmasseur


Nazorg
Nazorg

 • Nadere diagnostiek, indien behandeling niet werkt

 • Secundaire preventie: Trainingsopbouw en opbouw gewenste belasting


Richten op behoud van kwaliteit van leven
Richten op behoud van kwaliteit van leven


Tertiaire preventie
Tertiaire preventie

Chronisch

Zieken

Expert groepen

C&V

Medische Staff

Sportbonden

NOC*NSF

VSG

NVFS

Intermediairen

Sport-

Ondersteuners

Patienten-

Verenigingen

Profileren/positioneren

Effectieve maatregelen

Voorlichtingsmaterialen

Deskundigheidsbevordering

Medisch

Specialist

Huisarts

Gespecialis.

fysiotherapeut

Inactieven

KeuringSportarts

Beweegprogramma’s

Trainingsprogramma’s

Algemene adviezen


Deskundigheid
Deskundigheid

 • Zorgverzekeraars gaan meer eisen t.a.v. rapportage en gelopen behandeltraject – moet binnen DBC passen en in elektronisch dossier worden bijgehouden.

 • Alle disciplines zijn geregistreerd/gelicenseerd houden punten bij voor herregistratie/herlicentie: voldoen aan nascholingseisen


Taken
Taken

 • Voorlichting

 • Deskundigheidsbevordering

 • Consulten


Overleg structuur
Overleg structuur

Huisartsen

Intermediairen

Sportarts

Sportfysio

Sportmasseur

Trainers/coaches

Waar behoefte is


Overdracht
Overdracht

De kerngroep heeft zich voorgenomen om een overdrachtsformulier te ontwikkelen opdat tijdig wordt doorverwezen naar de juiste discipline. Ook is dit formulier van belang voor de ketenpartners, zoals huisartsen, om inzicht te krijgen in de verwijsstructuur tussen de sportzorgdisciplines onderling


Doel klankbordbijeenkomst
Doel klankbordbijeenkomst

 • informatie Chronische Achillespeesletsel

 • informatie richting ketenpartners over inhoud afspraken tussen de drie kerndisciplines, opdat hiermee rekening kan worden gehouden bij verwijzingen

 • feedback vanuit ketenpartners op inhoud

 • uitwisseling kennis en ervaringen