postawy mieszka c w wsi wobec integracji europejskiej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
postawy mieszkańców wsi wobec integracji europejskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
postawy mieszkańców wsi wobec integracji europejskiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

postawy mieszkańców wsi wobec integracji europejskiej - PowerPoint PPT Presentation


  • 151 Views
  • Uploaded on

postawy mieszkańców wsi wobec integracji europejskiej. Warszawa, 7 kwietnia 2003. MIESZKAŃCY WSI badana zbiorowość: dorośli mieszkańcy wsi, w wieku 18+ metoda badawcza: wywiad osobisty z kwestionariuszem sposób doboru próby losowy (random-route) liczba wywiadów: 380 ROLNICY

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'postawy mieszkańców wsi wobec integracji europejskiej' - conlan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

MIESZKAŃCY WSI

badana zbiorowość: dorośli mieszkańcy wsi, w wieku 18+

metoda badawcza: wywiad osobisty z kwestionariuszem

sposób doboru próby losowy (random-route)

liczba wywiadów: 380

ROLNICY

badana zbiorowość: prowadzący gospodarstwa rolne

o powierzchni użytków rolnych min.1 ha

metoda badawcza: wywiad osobisty z kwestionariuszem

sposób doboru próby kwotowo-celowy (w wylosowanych wsiach)

liczba wywiadów: 600

PODSTAWOWA INFORMACJA O BADANIU

(marzec, 2003)

(marzec, 2003)

2

slide3

STRUKTURA PRÓBY - mieszkańcy wsi

WIEK

PŁEĆ

WYKSZTAŁCENIE

N = 380

3

slide4

STRUKTURA PRÓBY - rolnicy

WIEK

PŁEĆ

WYKSZTAŁCENIE

WIELKOŚĆ GOSPODARSTW

N = 600

4

slide5

STRUKTURA PRÓBY ZE WZGLĘDU NA REGION - rolnicy

PÓŁNOCNY

PÓŁNOCNO-

WSCHODNI

ŚRODKOWO-

ZACHODNI

STOŁECZNY

ŚRODKOWY

POŁUDNIOWO-

ZACHODNI

ŚRODKOWO-

WSCHODNI

POŁUDNIOWY

POŁUDNIOWO-

WSCHODNI

N = 600

5

slide6

Przedstawię Panu(i) kilka bardziej ogólnych zdań jakie można niekiedy usłyszeć na temat życia na wsi. Proszę powiedzieć, z którymi z nich się Pan(i) zgadza, a z którymi się Pan(i) nie zgadza ...?

mieszkańcy wsi (N = 380)

rolnicy (N = 600)

SKALA: ani się zgadzam, ani nie zgadzam 3

zdecydowanie się zgadzam 5 raczej się nie zgadzam 2

raczej się zgadzam 4 zdecydowanie się zgadzam 1

6

slide7

Co przede wszystkim w ostatnich latach zmieniło się na wsi na lepsze?

mieszkańcy wsi (N = 380)

rolnicy (N = 600)

7

slide8

Co przede wszystkim w ostatnich latach zmieniło się na wsi na gorsze?

mieszkańcy wsi (N = 380)

rolnicy (N = 600)

8

slide9

Które ze stwierdzeń najlepiej oddaje sytuację Pana(i) rodziny?

MIESZKAŃCY WSI

ROLNICY

N = 380

N = 600

9

slide10

A jak określił(a)by Pan(i) siebie. Czy w obecnych warunkach radzi Pan(i) sobie bardzo dobrze, dobrze, tak sobie, źle czy bardzo źle?

MIESZKAŃCY WSI

ROLNICY

2.9

2.9

N = 380

N = 600

10

slide11

Która partia jest Pana(i) zdaniem najważniejsza dla mieszkańców wsi? Proszę w pierwszej kolejności wskazać partię Pana(i) zdaniem najważniejszą, a następnie partię drugą pod względem ważności.

rolnicy, N = 600

pierwsza w kolejności

druga w kolejności

11

slide12

Która partia jest Pana(i) zdaniem najważniejsza dla mieszkańców wsi? Proszę w pierwszej kolejności wskazać partię Pana(i) zdaniem najważniejszą, a następnie partię drugą pod względem ważności.

mieszkańcy wsi, N = 380

pierwsza w kolejności

druga w kolejności

12

slide13

Która z tych partii jest Pana(i) zdaniem najważniejsza dla mieszkańców wsi?

(ogółem pierwsze i drugie wskazanie)

mieszkańcy wsi (N = 380)

rolnicy (N = 600)

13

slide14

Spośród rządowych i państwowych instytucji mających wpływ na stan polskiego rolnictwa najbardziej kompetentną i dbającą o interes polskiej wsi jest moim zdaniem...?

mieszkańcy wsi (N = 380)

rolnicy (N = 600)

wskazania powyżej 1%

14

slide15

Spośród czołowych polskich polityków i liderów partii politycznych o interes polskiej wsi i rolnictwa w największym stopniu zabiega moim zdaniem ...?

mieszkańcy wsi (N = 380)

rolnicy (N = 600)

15

slide16

Czy ogólnie rzecz biorąc interesuje się Pan(i) sprawami związanymi z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej?

MIESZKAŃCY WSI

ROLNICY

3.1

3.4

N = 380

N = 600

16

slide17

W czerwcu 2003 roku odbędzie się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć czy posiada Pan(i) wystarczająco informacji o Unii Europejskiej tak, aby móc podjąć właściwą decyzję w referendum?

MIESZKAŃCY WSI

ROLNICY

3.0

2.9

N = 380

N = 600

17

slide18

Opinie są podzielone na temat zysków i strat jakie przyniesie polskiemu rolnictwu i wsi przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć łatwo czy trudno było Panu(i) wyrobić sobie zdanie na ten temat?

MIESZKAŃCY WSI

ROLNICY

2.7

2.7

N = 600

N = 380

18

slide19

Posługując się tą skalą proszę powiedzieć, dużo czy mało Pan(i) wie na temat ...?

średnia

2.5

2.1

2.6

2.3

2.5

2.3

2.5

2.2

2.7

2.4

rolnicy (N = 600)

mieszkańcy wsi (N = 380)

SKALA

wiem prawie wszystko 5 niewiele wiem 2

wiem dość dużo 4 nic nie wiem 1

trochę wiem 3 brak odpowiedzi 0

19

slide20

Przeciwnicy i zwolennicy Unii Europejskiej podają wiele argumentów przemawiających za ich stanowiskiem. Czyje argumenty są Panu(i) bardziej znane, przeciwników czy zwolenników Unii Europejskiej?

MIESZKAŃCY WSI

ROLNICY

N = 380

N = 600

20

slide21

Odczytam kilka przeciwstawnych określeń, proszę przy użyciu skali od 1 do 10 powiedzieć w jakim stopniu zgadza się Pan(i) z pierwszym lub drugim określeniem. Im bliżej 1 tym bardziej zgadza się Pan(i) z pierwszym określeniem, im bliżej 10 tym bardziej z drugim. Czy powiedział(a)by Pan(i), że informacje dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej są ...?

jest ich wystarczająco dużo

jest ich za mało

wyczerpujące

powierzchowne

prawdziwe

przekłamane

zrozumiałe

niezrozumiałe

mieszkańcy wsi (N = 380)

rolnicy (N = 600)

21

slide22

Jakie Pana(i) zdaniem skutki dla polskich rolników i rolnictwa przyniesie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej? [1]

mieszkańcy wsi (N = 380)

pogłębi się zapóźnienie technologiczne naszego rolnictwa w stosunku do rolnictwa Europy Zachodniej

rolnicy (N = 600)

technoloagia produkcji rolnej unowocześni się

poprawi się opłacalność produkcji rolnej

opłacalność produkcji rolnej pogorszy się

otworzą się nowe rynki zbytu dla polskich rolników

skurczy się krajowy rynek zbytu dla polskich rolników

wszędzie wzrośnie bezrobocie i jeszcze trudniej będzie o pracę

zwiększą się możliwości znalezienia pracy poza rolnictwem

im bliżej 1 tym większa skłonność zaakceptowania stwierdzenia po lewej stronie

im bliżej 10 tym większa skłonność zaakceptowania stwierdzenia po prawej stronie

22

slide23

Jakie Pana(i) zdaniem skutki dla polskich rolników i rolnictwa przyniesie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej? [2]

mieszkańcy wsi (N = 380)

rolnicy (N = 600)

wzrośnie wartość i ceny gruntów rolnych w Polsce

spadną ceny ziemi

zmniejszą się możliwości zdobycia wykształcenia przez dzieci rolników

zwiększą się możliwości zdobycia wykształcenia przez dzieci rolników

każdy, kto tego będzie chciał, będzie mógł się utrzymać z własnego gospodarstwa

wielu rolników będzie musiało porzucić swoje gospodarstwa, odejść ze wsi

mieszkańcy wsi będą mogli znaleźć zatrudnienie w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania

większość mieszkańców wsi będzie musiała szukać nowego miejsca zamieszkania i pracy, nawet poza granicami Polski

im bliżej 1 tym większa skłonność zaakceptowania stwierdzenia po lewej stronie

im bliżej 10 tym większa skłonność zaakceptowania stwierdzenia po prawej stronie

23

slide24

Proszę powiedzieć, czy Panu(i) osobiście przeszkadzałoby, nie miałoby to dla Pana(i) znaczenia, czy może był(a)by Pan(i) nawet z tego zadowolony(a), gdyby w Pana(i) wsi kupił ziemię i zamieszkał ktoś z innego kraju?

MIESZKAŃCY WSI

ROLNICY

N = 380

N = 600

24

slide25

A czy Pan(i) sam(a) osobiście był(a)by gotów(owa) sprzedać swoją ziemię obcokrajowcowi?

MIESZKAŃCY WSI

ROLNICY

1.8

1.6

N = 380

N = 600

25

slide26

Jak Pan(i) myśli, czy mieszkańcy wsi są pozytywnie czy raczej negatywnie nastawieni do Unii Europejskiej?

MIESZKAŃCY WSI

ROLNICY

N = 380

N = 600

26

slide27

Jak się Panu(i) wydaje z czego wynika niechęć mieszkańców wsi do Unii Europejskiej? [1]

mieszkańcy wsi (N = 380)

rolnicy (N = 600)

27

slide28

Jak się Panu(i) wydaje z czego wynika niechęć mieszkańców wsi do Unii Europejskiej? [2]

mieszkańcy wsi (N = 380)

rolnicy (N = 600)

28

slide29

Gdyby w najbliższą niedzielę miało się odbyć referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to głosował(a)by Pan(i) ...?

MIESZKAŃCY WSI

ROLNICY

N = 380

N = 600

29

slide30

Gdyby w najbliższą niedzielę miało by się odbyć referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to głosował(a)by Pan(i) ...?

MIESZKAŃCY WSI

ROLNICY

N = 304

N = 570

dane bez uwzględnienia rezygnujących z udziału w referendum

30

slide31

Czy Pana(i) zdaniem osoby z Pana(i) najbliższego otoczenia, rodzina, znajomi wezmą udział w referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej?

MIESZKAŃCY WSI

ROLNICY

N = 380

N = 600

31

slide32

Jak Pan(i) sądzi, w jaki sposób głosować będzie w referendum Pana(i) rodzina?

MIESZKAŃCY WSI

ROLNICY

N = 380

N = 600

32

slide33

Proszę powiedzieć jak ocenia Pan(i) przebieg prowadzonych przez rząd polski negocjacji dotyczących przystąpienia Polski do Unii Europejskiej?

MIESZKAŃCY WSI

ROLNICY

2.6

2.6

N = 380

N = 600

33

slide34

WNIOSKI I UOGÓLNIENIA Z BADANIA

 Mieszkańcy wsi i rolnicy podobnie oceniają jakość życia na wsi. Mieszkańców wsi cechuje nieco większy optymizm i dążenie do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów. Rolnicy zaś oczekują większej pomocy państwa.

 Rolnicy zdecydowanie gorzej niż ogół mieszkańców wsi oceniają bilans zmian ostatnich lat. Dwie trzecie rolników twierdzi, iż w ostatnich latach dokonały się na wsi zmiany wyłącznie na gorsze. Podobnego zdania jest nieco mniej niż połowa ogółu mieszkańców wsi.

 Wśród pozytywnych zmian najczęściej wskazywano na poprawę infrastruktury obszarów wiejskich (wodociągi i kanalizacja, telefonizacja, poprawa komunikacji, usługi wpływające na poprawę jakości życia etc.). Innym wymiarem poprawy jest podniesienie poziomu jakości życia (głównie dostępność dóbr konsumpcyjnych i środków produkcji, większa dbałość o wygodę życia i estetykę otoczenia).

 Główne wymiary wyraźnych zmian na gorsze to ekonomika prowadzenia gospodarstw (nieopłacalność produkcji + wysokie ceny środków produkcji), pogarszające się warunki gospodarowania (problemy ze zbytem produkcji + niestabilność rynku) oraz obniżający się status materialny (niskie dochody rolników + wysokie ceny dóbr konsumpcyjnych i środków produkcji).

34

slide35

WNIOSKI I UOGÓLNIENIA Z BADANIA

 Zdecydowanie negatywna ocena zmian ostatnich lat, obniżające się dochody mieszkańców wsi (szczególnie rolników) oraz przekonanie opuszczenia i braku wsparcia ze strony państwa znajdują swój wyraz w poczuciu rezygnacji bądź ambiwalentnym stosunku do instytucji i partii reprezentujących wieś.

 Polska wieś w ograniczonym stopniu jest zainteresowana integracją z Unią Europejską. Niski poziom zainteresowania tematyką integracyjną wynika z braku dostatecznej, przystępnej i wiarygodnej informacji. Opinie na temat wpływu integracji na poziom i jakość życia w Polsce w znacznym stopniu są kształtowane przez argumenty przeciwników integracji Polski z Unią Europejską.

 Negatywny stosunek mieszkańców wsi do Unii Europejskiej wynika głównie z:

 bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej na wsi;

 obaw przed wypieraniem polskich produktów rolnych z krajowego

rynku;

 przekonania o nierównym traktowaniu polskich i unijnych rolników;

 braku zaufania do reprezentacji politycznej;

 niepewności co do skutków przystąpienia do Unii Europejskiej.

35

slide36

WNIOSKI I UOGÓLNIENIA Z BADANIA

 Bardzo niekorzystna ocena sytuacji ekonomicznej, kryzys elit reprezentujących interesy polskiej wsi, brak rzetelnej / łatwo dostępnej / wiarygodnej informacji na temat przebiegu negocjacji, niekorzystne opinie na temat warunków akcesji skutkują bardzo wysokim poziomem deklaracji głosowania w referendum akcesyjnym PRZECIWKO integracji Polski z Unią Europejską.

36