1 / 5

Sportovní zranění ve fotbale

Sportovní zranění ve fotbale. Školení trenérů licence A Fakulta tělesné kultury UP Olomouc Biomedicínské předměty Doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc. Příčiny úrazů. Protihráč (záměrné nedodržování pravidel!) Nepoužívání předepsaných ochranných pomůcek (štulpny, kolíky na kopačkách, atd.)

columbia
Download Presentation

Sportovní zranění ve fotbale

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sportovní zranění ve fotbale Školení trenérů licence A Fakulta tělesné kultury UP Olomouc Biomedicínské předměty Doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc

  2. Příčiny úrazů • Protihráč (záměrné nedodržování pravidel!) • Nepoužívání předepsaných ochranných pomůcek (štulpny, kolíky na kopačkách, atd.) • Vlastní neopatrnost nebo nekázeň • přeceňování vlastních možností zejména u mladých fotbalistů • podcenění známek únavy • sportování i při známkách onemocnění • atd. • Povětrnostní vlivy a změněný terén • špatná viditelnost • kluzký terén • příliš nerovný terén • atd.

  3. Mechanismy úrazů fotbalistů • nechtěný pád zaviněný • protihráčem • špatným terénem • nezvládnutím pohybu • střet s protihráčem či spoluhráčem • šlapák • úder loktem • náraz hlavou • atd. • chtěný pád jako součást taktiky

  4. Nejčastější lokalizace poranění při fotbalu 8. Loketní kloub 9. Předloktí 10. Paže 11. Hlava 12. Krk 13. Hrudník 1. Hlezenní kloub 2. Kolenní kloub 3. Noha 4. Holeň a lýtko 5. Stehno 6. Zápěstí a ruka 7. Pletenec pažní

  5. Frekvence poranění podle diagnóz 1. Pohmoždění měkkých částí dolních končetin 2. Podvrtnutí hlezenního kloubu 3. Svalová poranění dolní končetiny 4. Oděrky a tržné rány dolních končetin 5. Pohmoždění měkkých částí ostatního těla (s výjimkou dolních končetin) 6. Podvrtnutí kolenního kloubu a poranění kloubních vazů a chrupavek 7. Zlomeniny kostí holeně a lýtka 8. Otřes mozku 9. Podvrtnutí kloubů horní končetiny (včetně pletence) 10. Oděrky a tržné rány ostatního těla (s výjimkou dolních končetin)

More Related