Download
az ab zus s dependencia kialakul s nak biol giai h ttere n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az abúzus és dependencia kialakulásának biológiai háttere PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az abúzus és dependencia kialakulásának biológiai háttere

Az abúzus és dependencia kialakulásának biológiai háttere

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Az abúzus és dependencia kialakulásának biológiai háttere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Az abúzus és dependencia kialakulásának biológiai háttere Dr. KOVÁCS LÁSZLÓ MH KÖZPONTI HONVÉDKÓRHÁZ PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

 2. Pszichoaktív szer abúzus : bármilyen anyag az adott kultúrában elfogadott szokásoktól eltérő, nem orvosi célú használata Pszichoaktív szer dependencia: az az állapot, amelyben az egyén a szert annak örömszerző hatása miatt folyamatosan szedi (az esetleges szociális és káros medikális következmények ellenére is !)

 3. AMIKOR AZ EGYENSÚLY FELBORUL... DEPENDENCIA MEGVONÁS DROG

 4. KÓROS VISELKEDÉS Makroszkópos érintettség (agyi régiók, neuronális körök) Mikroszkópos érintettség (szinaptikus kapcsolatok,sejtmembrán változások) Celluláris érintettség (szignáltranszdukció,génexpresszió)

 5. ópiátok alkohol stimulánsok hallucinogének cannabis kokain

 6. Opiát receptorok

 7. Meyer JS, Quenzer LF: Psychopharmacology, 2005

 8. Radiogram m receptor k receptor d receptor Meyer JS, Quenzer LF: Psychopharmacology, 2005

 9. Cannabinoid receptorok

 10. Fénymikroszkópos felvétel CB1-receptor elleni antitesttel immunfestett metszetről a patkányagykéregből. (Freund Tamás A "füves" út veszélyei , Természet Világa CIIIV/2, 2004. február ) Az amygdala centralis magjában (Ce) nincs festődés, míg az érzelmi folyamatokban kulcsszerepet játszó basolaterális magban (BLA) sűrű fonatot alkotnak a CB1-tartalmú, erős festődést mutató idegrostok A Purkinje-sejttesteket CB1-pozitív kosársejt axonok fonják körül (fekete nyilak kolecisztokinin-tartalmú gátló idegsejtek axonjai

 11. Rumbaugh C,Owman C, : Br J Psychiatry

 12. Rumbaugh C,Owman C, : Br J Psychiatry

 13. BDZ receptorok ( PET scan) Meyer JS, Quenzer LF: Psychopharmacology, 2005

 14. A kokain hatásmechanizmusa Meyer JS, Quenzer LF: Pychopharmacology, 2005 KOKAIN KOKAIN Dopamin transzporter blokád Dopamin receptorok

 15. Kokain kötőhelyek Meyer JS, Quenzer LF: Psychopharmacology, 2005

 16. Meyer JS, Quenzer LF: Psychopharmacology, 2005 Az amphetamin hatásmechanizmusa Preszinapszis Dopamin Dopamin transzporter Dopamin Amfetamin

 17. Leonard: A pszichofarmakológia alapjai A pszichotróp szerek lehetséges hatáshelyei

 18. Neurotranszmitterek és élettani szerepük Tanulás,emlékezés Neurodegeneráció Centralis görcsök Epilepszia Szorongás Izomrelaxáció analgesia kognitív funkciók motorium koordinálás alvás hangulat szorongás izomrelaxáció analgesia centralis görcsök epilepszia ACh GABA Glutaminsav SE szexualitás impulzivitás/agresszivitás neuroendokrin müködés szabályozása étvágy szezonalis és cirkadián ritmus szabályozás hangulati élet testhőmérséklet DA arousal affektivitas alvás addikció alarm-reakció analgézia NA eufória érzékcsalódások emocionalitás evés extrapiramidális mozgások endokrin szabályozás

 19. Droghatások lokalizációja Naloxon Kokain DOPAMIN AP Kokain DOPAMIN Naloxon Ópiát DOPAMIN AP Ópiát DOPAMIN

 20. Az eufória anatómiája(SZÉKELY J: ábrája) Meyer JS, Quenzer LF: Psychopharmacology, 2005 PFC LH ventralis tegmentalis area LC noradrenalin ventralis pallidum nucleus accumbens dopamin ACh DMT GABA tuberculum olfactorium, septum, amygdala, med.prefrontalis kéreg PAG amygdala hippocampus PPN LH lat. hypothalamus LC locus coeruleus PAG periaqueductalis szürkeállomány PFC prefontalis cortex DMT dorzomedialis thalamus PPN pedunculopontin magvak

 21. ANATÓMIA és FUNKCIÓ Nucleus accumbens azonnali megerősítő hatás,jutalmazásra való emlékezés, drogmegvonás során fellépő csökkent mesolimbikus DA aktivitás és a következményes averzív állapot kialakulás Ventralis tegmentalis area jutalmazás előrejelzése Prefrontalis kéreg döntéshozatal , kockázat-megítélés Amigdala-gyrus cinguli- hippocampus érzelmileg hangsúlyos emlékezés, motiváció

 22. Tolerancia biológiai háttere Biokémiai alapja : a receptorok számának kompenzatórikus emelkedése (upregulation) a receptorok számának kompenzatórikus csökkenése ( downregulation) foszforiláció } RECEPTOR + LIGAND G-protein receptor kináz ARRESTIN DYNAMIN ?

 23. Meyer JS, Quenzer LF: Psychopharmacology, 2005

 24. Cannabinoidok (CB-1) Opiátok (m-opioid) Dopamin ( D1 / D2 ) Pszichostimulánsok Alkohol Barbiturát BDZ PCP Barbiturát Alkohol K+ GABA A NMDA GPCR sejtmembrán citoplasma sejtmag Gi/o Gs/olf AC Cl- Ca2+ Na+ Ca2+ cAMP ATP Alkohol(etanol) PROTEIN KINÁZOK AKTIVÁLÁSA TRANSZKRIPCIÓS FAKTOROK: CREB,JUN,FOS,DFOSB A főbb drogok molekuláris támadáspontjai DNS

 25. Pszichoaktív anyagok (ópiátok és más drogok) Receptorok elsődleges hírvivők SEJTMEMBRÁN G-protelnek csatoló tényezők cAMP cGMP Ca2+ PI másodlagos hírvivők Protein-kinázok Foszfoproteinek harmadlagos hírvivők Összetett fiziológiai válaszok CREB-jellegű transzkripciós faktorok harmadlagos hírvivők FOS-jellegű transzkripciós faktorok Célgének pl.: G-proteinek, adenilát-cikláz, cAMP-kináz, tirozin-hidroxiláz, más foszfoproteidek negyedleges hírvivők Idegrendszeri funkciók addikcióhoz vezető változásai Ujváry I, PH 1995

 26. KÖVETKEZMÉNYESANATÓMIAIELVÁLTOZÁSOK CÉLZOTT GÉNTERMÉKEK: IONCSATORNÁK,RECEPTOROK,JELFEHÉRJÉK, SEJTVÁZFEHÉRJÉK, VEZIKULAFEHÉRJÉK POST, 1994

 27. Kokain Neurokémiai változások D2 receptor orbitofrontalis kéreg gyrus cinguli DA,SE uptake site D2 transporter prefontalis kéreg DA depléció hyperprolactinaeamia hypofízis volumen Funkcionális változások prefrontalis hypofunkció- neurocognitív károsodás rCBF frontalis kéreg basalis ganglionok rCBF ACA,ACM eltérő érzékenysége Csökkent glukóz metabolizmus OFC Strukturális változások atrófia cerebri prefontalis lebeny volumen hypofízis volumen Funkcionalitas-viselkedésváltozás executív funkciók károsodása ( ítélőképesség csökkenés, előretervezés, döntéshozatal, fluencia,gátlási funkciók csökkenése) kóros viselkedés, betegség(apátia, eufória,depresszió, compulsiók, irritabilitas, paranoiditas) Akut hatás Krónikus hatás

 28. Csökkent glükóz metabolizmus (PFC,Gyrus cing.) Meyer JS, Quenzer LF: Psychopharmacology, 2005

 29. Meyer JS, Quenzer LF: Psychopharmacology, 2005 Orbitofrontalis kérgi aktiváció aktív kokain fogyasztónál

 30. Dynorphin β-endorfin - - - DA GABA Nucleus accumbens Ventralis pallidum Ventralis tegmentalis area (VTA)

 31. SZENZITIZÁCIÓ ELLENADAPTÁCIÓ EUFÓRIA Idő DISZFÓRIA Székely J.,1997

 32. PTSD tünetek súlyossága ÁTLAG ÉRTÉK TÜNET KEZDET A VIETNÁMI HÁBORÚ UTÁN

 33. Alkohol és drog abúzus időbeli alakulása ABUZíV NAPOK / HÓ A MEGJELENÉS IDEJE / VIETNAMI HÁBORÚ UTÁNI ÉVEK