tema 1 introducere n cursul managementul resurselor umane n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tema 1 Introducere în cursul „Managementul Resurselor Umane” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tema 1 Introducere în cursul „Managementul Resurselor Umane”

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
colt-reid

Tema 1 Introducere în cursul „Managementul Resurselor Umane” - PowerPoint PPT Presentation

184 Views
Download Presentation
Tema 1 Introducere în cursul „Managementul Resurselor Umane”
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tema 1 Introducere în cursul „Managementul Resurselor Umane” 1Rolul resurselor umane în cadrul organizaţiei 2.     Definirea MRU 3.     Evoluţia istorică a MRU 4.     Etapele MRU

  2. Resursele umane este singura resursă din cadrul unei întreprinderi care poate avea capacitatea de a-şi mări valoarea sa odată cu trecerea timpului, spre deosebire de toate celelalte resurse a întreprinderii, care se uzează dacă nu fizic, atunci moral. • Dezvoltarea teoriei şi practicii în domeniul MRU necesită cunoaşterea şi înţelegerea cît mai deplină a rolului şi particularităţilor RU în cadrul organizaţiei: • §  RU reprezintă organizaţia. Oamenii reprezintă o resursă comună, resursă cheie, o resursă vitală de azi şi de mâine a tuturor organizaţiilor, care asigură supravieţuirea, dezvoltarea şi succesul competitiv al acestora. • §         RU reprezintă una dintre cele mai importante investiţii ale unei organizaţii, ale cărei rezultate devin tot mai evidente în timp. Organizaţiile cheltuiesc sume importante cu angajaţii lor, iar datorită costurilor antrenate nu numai remunerarea personalului, ci şi angajarea, menţinerea şi dezvoltarea personalului reprezintă una dintre cele mai evidente investiţii în resursele umane. Investiţia în oameni s-a dovedit a fi calea cea mai sigură de a garanta supravieţuirea unei organizaţii sau de a asigura competitivitatea şi viitorul acesteia. • §         RU sunt unice în ceea ce priveşte potenţialul lor de creştere şi dezvoltare, precum şi capacitatea lor de a-şi cunoaşte şi învinge propriile limite, pentru a face faţă noilor provocări sau exigenţe actuale. RU sunt valoroase, rare, dificile de imitat şi, relativ, de neînlocuit. • §         RU constituie un potenţial uman deosebit, care trebuie înţeles, motivat sau antrenat în vederea implicării cît mai depline a angajaţilor la realizarea obiectivelor organizaţionale. • §         RU sunt puternic marcate de factorul timp necesar schimbării mentalităţii, obiceiurilor, comportamentelor, etc.

  3. Numeroşi specialişti în domeniu au definit MRU astfel: • Funcţiunea care facilitează cea mai eficientă folosire a oamenilor în vederea realizării obiectivelor individuale şi organizaţionale • Ansamblu de funcţii şi procese care au în vedere atragerea, motivarea, reţinerea şi menţinerea angajaţilor unei organizaţii • Cuprinde toate activităţile orientate spre factorul uman, având drept obiective: conceperea, proiectarea, utilizarea optimă, întreţinerea şi dezvoltarea socio-umană • Ansamblul deciziilor care afectează relaţiile dintre principalii parteneri sociali – patronul şi angajaţii – menite să asigure sporirea productivităţii şi a eficienţei activităţii economice.

  4. Etapele dezvoltării a MRU •      Etapa empirică •      Etapa bunăstării şi prosperităţii •      Administrarea personalului • Managementul personalului – faza de dezvoltare •       Managementul personalului – faza matură •       MRU – prima fază •       MRU – a doua fază.

  5. Etape ale MRU • -         Planificarea strategică a resurselor umane; • -         Analiza şi descrierea posturilor; • -         Recrutarea personalului; • -         Selecţia personalului; • -         Angajarea la serviciu a personalului; • -         Adaptarea la muncă a personalului; • -         Evaluarea competenţei personalului; • -         Instruirea personalului; - Promovarea şi planificarea carierei personalului