voorlopig ontwerp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voorlopig Ontwerp PowerPoint Presentation
Download Presentation
Voorlopig Ontwerp

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Voorlopig Ontwerp - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

Voorlopig Ontwerp. Evenemententerrein - Sliedrecht. Probleemopgave. >>> Nijverwaard-Oost in Sliedrecht. - verouderd bedrijventerrein - op mooie locatie > potentie voor de toekomst. Probleemopgave. >>> Nijverwaard-Oost in Sliedrecht. - verouderd bedrijventerrein

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Voorlopig Ontwerp' - colman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
voorlopig ontwerp

Voorlopig Ontwerp

Evenemententerrein - Sliedrecht

probleemopgave
Probleemopgave

>>> Nijverwaard-Oost in Sliedrecht

- verouderd bedrijventerrein

- op mooie locatie > potentie voor de toekomst

probleemopgave1
Probleemopgave

>>> Nijverwaard-Oost in Sliedrecht

- verouderd bedrijventerrein

- op mooie locatie > potentie voor de toekomst

probleemopgave2
Probleemopgave

Verder van belang voor de opgave:

- Het gebrek aan activiteiten en uitgaansgelegenheden in Sliedrecht en in heel de regio.

probleemopgave3
Probleemopgave

Kernachtige typering:

evenementenruimte bieden op regionaal niveau

het ontwerpen van een flexibele locatie waar meerdere

soorten activiteiten plaats kunnen vinden

effectief omgaan met het grondgebruik en waar mogelijk meervoudig gebruiken

eisen
Eisen

Samenvatting eisen:

Nijverwaard-Oost zal opgewaardeerd moeten worden.

Er moet een multifunctioneel evenementen terrein komen.

Hierbij moet gedacht worden aan verschillende activiteiten voor heel het seizoen:

Markten > wekelijkse markt Sliedrecht

> jaarmarkten

> braderieën / snuffelmarkten

Cultuur > optredens / concerten

> festivals /evenementen

> straattheater

> openlucht-bioscoop

Entertainment > kermis

> circus

> mobiele ijsbanen

eisen1
Eisen

Samenvatting eisen:

Dit evenemententerrein zal minimaal het volgende moeten huisvesten:

- terrein van ongeveer 50m bij 75m inclusief flexibel podium

- groenvoorzieningen van circa 2000m²

- opslagruimte van circa 1500m²

- kantine van circa 600m²

- werkplaatsen van circa 400m²

- technische dienst van circa 200m²

- kantoren en vergaderruimten 1000m²

- ontvangstruimte 500m²

- feestzalen van circa 500m²

eisen2
Eisen

Samenvatting eisen:

- Er moet 20.000 m² kantoren komen.

- Er moeten restaurantvoorzieningen komen om te voorzien in de

behoefte van bezoekers en van mensen die in het gebied werken.

- Er moeten parkeervoorzieningen komen voor 20.000m² kantoorruimte,

voor circa 3.000m² voorzieningen en aanvullende parkeerplaatsen voor

gebruikers van openbaar vervoer.

- De uitvoering van het ontwerp moet gesplitst en gefaseerd kunnen

worden om de impact om de omgeving minimaal te houden.

randvoorwaarden
Randvoorwaarden

Samenvatting randvoorwaarden:

- In verband met calamiteiten zal het terrein makkelijk bereikbaar moeten

zijn voor nooddiensten en moet het terrein eenvoudig evacueerbaar zijn.

- Er zullen voorzieningen getroffen moeten worden om

geluidshinder van de snelweg te voorkomen.

- Inachtneming van de ecologie en vooral op de doorstroming van verkeer is erg van belang.

- Het plan moet financieel haalbaar zijn.

uitgangspunten
Uitgangspunten

Samenvatting uitgangspunten:

- Vooral flexibiliteit en meervoudig ruimtegebruik zullen een

belangrijke rol moeten spelen in het ontwerpproces.

- Er zal een statement gemaakt moeten worden langs de

rijksweg om te laten zien dat er wat gebeurt.

- De infrastructuur zal aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie.

Hierbij is een busstation wenselijk en aanpassing van de routing naar het centrum.

- De spoorzone moet een geheel vormen en Nijverwaard-Oost zal een verbinding

moeten leggen met Nijverwaard-West en met Stationspark I.

uitgangspunten1
Uitgangspunten

Samenvatting uitgangspunten:

flexibiliteit

meervoudig ruimtegebruik

uitgangspunten2
Uitgangspunten

Samenvatting uitgangspunten:

statement

infrastructuur

uitgangspunten3
Uitgangspunten

Samenvatting uitgangspunten:

concept
Concept

Stadion:

  • Besloten ruimte voor evenementen met voorzieningen en ‘tribunes’
concept1
Concept

Stadion:

Groene straat (0)

Ontsluiting voor kantoren (+1)

Ligweides voor publiek (0 tot +1)

Evenemententerrein (0)

Heuvel om geluidsoverlast van en naar evenementen te beperken,

om evenemententerrein besloten karakter te geven

en om kantoren op te tillen als landmarks.

concept2
Concept

Stadion:

Kantoren als ‘toeschouwers’ en reclamebord.

lineair programmeren
Lineair Programmeren

Oppervlakte model

Maximale beschikbare grond > Oplossing < Restricties

Voor het oppervlakte model is van belang:

Beschikbare grond x 70% (uitgegeven grond) =

Bebouwd oppervlak x 4 + ((1,5 x oppervlak kantoren / 100m2) x 25m2)

Aantal restricties en variabelen >

(oppervlak huur/koop, maximaal bebouwingsoppervlak, maximaal 4 lagen)

Hier komt oppervlak kantoren uit met het aantal parkeerplaatsen.

schetsvarianten
Schetsvarianten

Variant 1:

schetsvarianten1
Schetsvarianten

Variant 2:

schetsvarianten2
Schetsvarianten

Variant 3:

schetsvarianten3
Schetsvarianten

Variant 4:

schetsvarianten4
Schetsvarianten

Variant 5:

schetsvarianten5
Schetsvarianten

Variant 6:

lineair programmeren1
Lineair Programmeren

Kosten model

Maximale huur (opbrengst) > Oplossing < Totale kosten

Voor de opbrengst is kantoor oppervlak van belang:

Vaste kosten + (oppervlak kantoren x vaste prijs) =

Terugverdientijd x ((oppervlak kantoren x 0,84 x huur) + overige inkomsten)

Aantal restricties en variabelen >

Hier komt break-even oppervlak uit.

schetsvarianten6
Schetsvarianten

Afwegingen:

wat is belangrijk:

Stedelijke structuur

Logistiek / bereikbaarheid

PvE / randvoorwaarden / uitgangspunten

Concept

Kosten / opbrengsten / haalbaarheid

welke kwaliteiten wil ik:

Neutrale ruimte (zoveel mogelijk verschillende activiteiten)

Heldere opzet

Architectuur en stedenbouw in lijn van elkaar > 2 zijdes

eindvariant
Eindvariant

Neutrale ruimte

Bestaande structuur volgen

eindvariant1
Eindvariant

Meervoudig ruimtegebruik

eindvariant2
Eindvariant

2 verschillende kanten bebouwing

eindvariant3
Eindvariant

Decor en publiek!

Kantoren als 2e publiek

Kantoren als decor voor evenement

Kantoor als Skybox

Zien en gezien worden!

eindvariant4
Eindvariant

Flexibel evenementen terrein!

fesival

markt

concert

planning
Planning

LP model - waardering

Maximaal oppervlak kantoren is prijstechnisch gunstig,

maar hoe zit het met waardering.

Welke belangen groepen vinden wat prettig?

> Wat wordt als positief ervaren?

Hoe wegen deze belangen ten opzichte van elkaar?

> Welke kwaliteiten zijn belangrijker?

planning1
Planning

Ontwerp - Gebouw

Zien en gezien worden!

planning2
Planning

Kosten - Gebouw

Elementenbegroting maken

Extra kosten geluidshinder berekenen

planning3
Planning

Opbrengsten - extra

Onderzoeken en berekenen van extra opbrengsten:

- Subsidies van gemeente en/of overheid

Exploitatie van het evenementen terrein

> Opbrengst van evenementen

> Opbrengst van voorzieningen

planning4
Planning

Ruimtelijk model