wyszukiwanie informacji
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wyszukiwanie informacji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Wyszukiwanie informacji - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Uniwersytet Łódzki Katedra Informatyki. W. Bartkiewicz. Wyszukiwanie informacji. Wykład 2a. Katedra Informatyki. Wyszukiwanie w Internecie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wyszukiwanie informacji' - colm


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wyszukiwanie informacji
Uniwersytet Łódzki

Katedra Informatyki

W. Bartkiewicz

Wyszukiwanie informacji

Wykład 2a.

wyszukiwanie w internecie
Katedra

Informatyki

Wyszukiwanie w Internecie
 • Przeglądarka internetowa umożliwia surfowanie w sieci, korzystając z łączy miedzy dokumentami. Tak jak mówiliśmy to wcześniej wobec olbrzymich rozmiarów WWW znalezienie przez użytkownika potrzebnych informacji może być często trudne, jeśli wręcz nie niemożliwe.
  • Dlatego już stosunkowo wcześnie pojawiły się dodatkowe usługi wchodzące w skład infrastruktury WWW, pozwalające bezpośrednie wyszukiwanie tematyczne określonych dokumentów.
 • Usługi wyszukiwawcze w Internecie podzielić można na dwie kategorie:
  • katalogi webowe
  • wyszukiwarki
katalogi webowe
Katedra

Informatyki

Katalogi webowe
 • Katalog webowy jest po prostu zbiorem hiperłączy prowadzących do skatalogowanych dokumentów, który może być przeglądany przez użytkownika.
 • Aby ułatwić przeglądanie katalogu, dokumenty te grupowane są w jednorodne tematycznie podzbiory, tworzące kilkupoziomowe hierarchie coraz bardziej szczegółowych kategorii tematycznych.
 • Proces klasyfikowania dokumentów do określonych podtematów odbywa się na ogół ręcznie, tzn. wykonywany jest przez redaktora-człowieka, który czyta dokument, a następnie przydziela go do odpowiednich kategorii tematycznych.
 • Pierwsze katalogi w sieci WWW powstały w 1994 roku, jako prekursora wymienia się tu EINet Galaxy. W tym samym roku powstał również najpopularniejszy dziś katalog webowy (i ogólnie jedna z najpopularniejszych usług wyszukiwawczych w sieci) Yahoo.
wyszukiwarki
Katedra

Informatyki

Wyszukiwarki
 • Dla odmiany, wyszukiwarki gromadzą informacje o dokumentach w postaci indeksu, który może być następnie przeszukiwany, a nie przeglądany.
 • Użytkownik formułuje swoją potrzebę informacyjną w postaci zapytania, określającego cechy pożądanych dokumentów (zazwyczaj słowa kluczowe). Wyszukiwarka wyszukuje w indeksie dokumenty o podobnych cechach i zwraca je użytkownikowi w postaci wyniku zapytania.
 • Indeks wyszukiwarki webowej tworzony jest zazwyczaj automatycznie poprzez specjalny program „wędrujący” po odnośnikach łączących strony i pozyskujący niezbędne cechy odwiedzanych dokumentów. Programy takie nazywamy pająkami, robotami sieciowymi lub z angielska crawlerami (szperaczami).
 • W przypadku niektórych wyszukiwarek słowa kluczowe podane z zapytaniu mogą być łączone operatorami logicznymi (alternatywa, koniunkcja, negacja, oraz różnego rodzaju operatory złożone).
wyszukiwarki historia
Katedra

Informatyki

Wyszukiwarki - Historia
 • Pierwszą wyszukiwarką w sieci WWW był Wandex, wykorzystujący stworzonego w 1993 roku na MIT przez Matthew Graya pierwszego szperacza webowego WorldWide Web Wanderer.
 • Wandex i inne wyszukiwarki w początkowym okresie nie potrafiły indeksować całej zawartości stron, ale jedynie adresy, tytuły lub przygotowane w specjalnym pliku opisy.
  • Pierwsza wyszukiwarka „pełnotekstowa” o nazwie WebCrawler pojawiła się jednak już rok później, w 1994.
 • W ciągu następnych dwu lat pojawiło się szereg wyszukiwarek, które zdominowały WWW w drugiej połowie lat dziewięć dziesiątych.
  • Wymienić tu należy przede wszystkim takie usługi jak AltaVista, Excite, Infoseek, Live Search czy Lycos.
altavista
Katedra

Informatyki

AltaVista
szukacz
Katedra

Informatyki

Szukacz
wyszukiwarki historia1
Katedra

Informatyki

Wyszukiwarki - Historia
 • Wymienione wyżej wyszukiwarki jako wykorzystywały jako cechy dokumentów słowa kluczowe.
 • W 2001 roku pojawiła się nowa wyszukiwarka, uwzględniająca obok słów kluczowych również informacje o połączeniach hipertekstowych między dokumentami, tzw. PageRank, obliczany według algorytmu opracowanego przez Larry’egoPage’a i SergeyaBrina.
 • Google, ponieważ tak nazwano tę usługę, jest obecnie dominującą wyszukiwarką webową, wykorzystywaną przez większość użytkowników.
 • Google jest potężnym serwisem wyszukującym, które oferuje swoim użytkownikom poza wyszukiwarką bardzo dużo rozmaitych usług. Google daje możliwość wyszukiwania prostego oraz zaawansowanego.
  • W formularzu wyszukiwania zaawansowanego można wykorzystać operatory Boolowskie oraz określić filtry języka, formaty pliku, sposób szukania.
google katalog tematyczny
Katedra

Informatyki

Google – Katalog tematyczny
 • Ponadto wyszukiwarka Google oferuje katalog tematyczny, w którym można wybrać dziedzinę, a następnie ograniczyć poszukiwanie do zawartości tej dziedziny.
google scholar
Katedra

Informatyki

Google – Scholar
 • W pakiecie usług Google można znaleźć Google Scholar, która jest przeznaczona do wyszukiwania informacji o charakterze naukowym
google maps
Katedra

Informatyki

Google – Maps
 • Google Maps to serwis, który udostępnia mapy różnych obszarów. Usługa pomoże znaleźć dane miejsca oraz drogę, jak do nich dojechać samochodem, czy nawet środkami komunikacji miejskiej
google labs
Katedra

Informatyki

Google – Labs
 • Google Labs to szereg dodatkowych projektów, o charakterze eksperymentalnym (jeszcze nie do końca opracowanych lub zarzuconych) – ale często bardzo interesujących i przydatnych.
google wskaz wki wyszukiwania
Katedra

Informatyki

Google wskazówki wyszukiwania
 • Bardzo istotne jest wpisanie w oknie narzędzia wyszukującego prawidłowego zapytania. Zbyt ogólnie określenie bardzo często daje dużą liczbę nietrafionych danych.
 • Stosowanie cudzysłowu podczas wprowadzania zapytania pozwala na ograniczenie liczby wyników.
struktura wyszukiwarki
Katedra

Informatyki

Użytkownik

Pająk (crawler)

Search

Indeksator

W W W

Indeksy

Indeksy dodatkowe

Struktura wyszukiwarki
wyszukiwanie model boolowski
Katedra

Informatyki

Wyszukiwanie – Model boolowski
 • Model boolowski jest prostym modelem wyszukiwania, opartym na działaniach na zbiorach i algebrze boolowskiej.
  • Dokumenty indeksowane są poprzez wyodrębnienie w nich słów kluczowych (termów).
  • Zapytania specyfikowane są jako wyrażenia boolowskie, np.

„bolid and wyścigi and not meteor”

  • Wynik zapytania jest generowany poprzez przetwarzanie zbiorów dokumentów, odpowiadających poszczególnym termom zapytania..
 • Wskutek swojej prostoty i jasnego formalizmu model boolowski przyciągał w przeszłości wiele uwagi i do dziś stanowi podstawę wielu komercyjnych systemów bibliograficznych.
model boolowski podsumowanie
Katedra

Informatyki

Model boolowski – Podsumowanie
 • Zalety:
  • Prostota i jasny formalizm. Zapytania boolowskie są precyzyjne. Uważnie zaprojektowanie, pozwalają na zachowanie pełnej kontroli, transparentności i precyzji procesu wyszukiwania.
  • Zapytania boolowskie są często preferowane przez profesjonalistów zajmujących się wyszukiwaniem informacji z danej dziedziny. Model ten stanowi podstawę wielu komercyjnych systemów bibliograficznych.
 • Wady:
  • Strategia wyszukiwawcza modelu boolowskiego bazuje na binarnym kryterium decyzyjnym – dokument albo jest relewantny, albo nie, bez żadnej pośredniej gradacji. Może to pogarszać jakość działania systemu, zwłaszcza biorąc pod uwagę nieprecyzyjny charakter języka naturalnego.
  • Pomimo, że wyrażenia boolowskie mają precyzyjną semantykę, wcale nie jest łatwo przełożyć na nie potrzebę informacyjną. Większość, zwłaszcza nieprofesjonalnych użytkowników uważa wyrażanie swoich zapytań w postaci wyrażeń boolowskich za trudne. Ograniczają się do najprostszych warunków, które nie pozwalają na właściwy opis potrzeb informacyjnych.
rankingowanie
Katedra

Informatyki

Rankingowanie
 • W modelu boolowskim dokument albo odpowiadał zapytaniu, albo nie.
  • Dobre dla doświadczonych użytkowników, dobrze rozumiejących swoje potrzeby, dziedzinę wyszukiwania i bazę dokumentów.
  • Nieodpowiednie dla (większości) użytkowników, którzy nie potrafią sformułować swoich potrzeb w postaci wyrażeń logicznych.
 • Alternatywą jest ocena stopnia relewancji dokumentu dla danego zapytania (scoring).
  • Dzięki temu dokument może odpowiadać zapytaniu w pewnym stopniu, co pozwala często uzyskać satysfakcjonujące użytkownika wyniki, nawet jeśli potrzeba informacyjna sformułowana jest nie do końca precyzyjnie.
 • Wynikiem zapytania jest ranking dokumentów, posortowany malejąco według stopnia relewancji.
  • Najbardziej relewantne dokumenty prezentowane są użytkownikowi na początku rankingu, najmniej relewantne – na końcu.
  • Ułatwia to przeglądanie wyników zapytania złożonych z wielu dokumentów.
wyszukiwanie topologiczne
Katedra

Informatyki

Wyszukiwanie topologiczne
 • W wyszukiwaniu topologicznym zapytania formułowane są w postaci tzw. zapytania prostego lub „worka słów” (bag of words), czyli zestawu termów (słów kluczowych) nie połączonych żadnymi operatorami logicznymi.
  • Użytkownik w zapytaniach po prostu określa słowa kluczowe, które odzwierciedlają jego potrzeby informacyjne.
 • Wyszukiwarka znajduje przechowywane w systemie dokumenty, które opisane są zestawem słów kluczowych „podobnym” do podanych przez użytkownika w zapytaniu.
 • Podobieństwo to zazwyczaj określane jest z wykorzystaniem miar opartych na podstawie liczby słów kluczowych występujących jednocześnie w opisie dokumentu i w zapytaniu.
 • Wyszukiwarka tworzy ranking znalezionych dokumentów, prezentując je w kolejności od najbardziej do najmniej podobnych.
wyszukiwanie topologiczne1
Katedra

Informatyki

Współczynnik dopasowania prostego

Problem – nie uwzględnia długości dokumentu i zapytania

Współczynnik Dice’a

Współczynnik Jaccarda

Współczynnik cosinusoidalny

Wyszukiwanie topologiczne
model wektorowy
Katedra

Informatyki

Model wektorowy

Zapytanie i dokumenty reprezentowane są jako wektory q = [q1, q2,..., qn], dj = [w1j, w2j,..., wnj] w przestrzeni Rn, gdzie n jest liczbą wszystkich termów indeksujących (rozmiar słownika).

Współczynnik cosinusoidalny

=

model wektorowy macierz term w dokument w
Katedra

Informatyki

Model wektorowy Macierz termów/dokumentów

n x N = liczba termów x liczba dokumentów

model wektorowy wagi term w
Katedra

Informatyki

Model wektorowyWagi termów
 • Jak dotąd zakładaliśmy, że zarówno wektor zapytania q = [q1, q2,..., qn] jak i opisy dokumentów dj = [w1j, w2j,..., wnj] mają charakter binarny, i zawierają wyłącznie współrzędne 0 i 1.
 • Wartości binarne oznaczają:
  • Dany term może wystąpić w dokumencie (zapytaniu) lub nie.
  • Wszystkie termy w opisie dokumentu (albo zapytaniu) traktowane są równoważnie.
  • Nie ma możliwości wyspecyfikowania informacji, że pewien term jest bardziej istotny dla treści dokumentu niż inny.
 • Ponieważ model wektorowy ma (w przeciwieństwie do boolowskiego) charakter algebraiczny, a nie logiczny, możemy łatwo zrezygnować z tego ograniczającego założenia.
  • Dla wyznaczenia cosinusoidalnej miary podobieństwa (podobnie zresztą jak i dla innych stosowanych miar) nie ma znaczenia czy analizowane wektory mają współrzędne binarne, czy rzeczywiste.
model wektorowy wagi term w1
Katedra

Informatyki

Model wektorowyWagi termów
 • W modelu wektorowym wyszukiwania informacji zarówno wektory zapytania q = [q1, q2,..., qn], jak i opisu dokumentu dj = [w1j, w2j,..., wnj] mogą być dowolnymi wektorami w przestrzeni Rn.
 • Term i w opisie dokumentu (zapytania) j, reprezentowany jest przez pewną nieujemną liczbę rzeczywistą wij, nazywaną „wagą”:
  • Im większa wartość wagi termu, tym bardziej jest on istotny dla opisu treści dokumentu.
  • Wartość wij = 0 oznacza, że dany term w opisie dokumentu nie występuje.
model wektorowy wagi term w2
Katedra

Informatyki

Model wektorowyWagi termów
 • Wagi termów zazwyczaj tworzone są przy wykorzystaniu tzw. formuły tf*idf, uwzględniającej dwa podstawowe elementy oceny istotności termu:
  • Częstość termu tf (term frequency)
   • Liczba wystąpień termu w dokumencie lub inna miara znaczenia termu dla treści konkretnego dokumentu.
  • Odwrotność częstości dokumentu idf (inverse document frequency)
   • Miara wartości informacyjnej termu, czyli jego przydatności dla rozróżniania treści różnych dokumentów w kolekcji.
   • Jeśli term występuje w wielu dokumentach, to jego wartość dyskryminacyjna jest relatywnie niższa.
   • Może więc być to po prostu odwrotność liczby dokumentów w których występuje dany term: 1/df(i).
   • Zazwyczaj jednak stosuje się przyjętą na drodze empirycznej nieco zmodyfikowaną miarę idf(i) = log(N/df(i)), gdzie N jest liczbą dokumentów w kolekcji.
model wektorowy wagi term w3
Katedra

Informatyki

Model wektorowyWagi termów

tfij – (term frequency) częstość termu i w dokumencie j,

idfi – (inverse document frequency) odwrotność częstości dokumentów

N – liczba dokumentów w kolekcji

dfi – liczba dokumentów zawierających term i.

niejednoznaczno zapyta
Katedra

Informatyki

Niejednoznaczność zapytań
 • Opisy dokumentów oraz termy indeksujące stanowią określenia pochodzące z języka naturalnego.
  • Problem – nieprecyzja języka naturalnego.
 • Ponieważ systemy wyszukiwawcze specyfikowane są na poziomie leksykalnym, a nie pojęciowym, pojawia się problem dopasowania tych samych (lub powiązanych) pojęć wyspecyfikowanych w zapytaniu i w opisie dokumentu z wykorzystaniem nieprecyzyjnych (np. różnych) słów.
 • Ludzie rozwiązują problemy nieprecyzji leksykalnej z wykorzystaniem kontekstu.
  • Modelowanie kontekstu nie jest łatwe.
  • Problem – zapytania użytkowników są często krótkie, złożone z jednego, dwu termów – brak kontekstu.
pozycjonowanie stron i spam
Katedra

Informatyki

Pozycjonowanie stron i spam
 • Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach (Search Engine Optimization):
  • „Dostrajanie” strony tak by dla wybranych słów kluczowych pojawiała się wysoko w rankingach wyszukiwania.
  • Alternatywa do płatnego reklamowania się na popularnych stronach.
 • Wykonywane zawodowo przez przedsiębiorstwa, webmasterów i konsultantów dla ich klientów.
  • Czasami doskonale uprawnione, czasami bardzo wątpliwe.
 • Standardowe techniki:
  • Wielokrotne powtarzanie wybranych słów kluczowych w dokumencie.

Są one indeksowane przez crawlery, tak wiec strona uzyskuje wysoką wartość tf*idf dla danego słowa kluczowego.

  • Dodawanie wielu słów kluczowych, nie związanych z treścią strony.

Dzięki temu strona pojawia się w wynikach wielu zapytań.

 • Słowa kluczowe dodawane są tak by nie były one widoczne dla przeglądającego go użytkownika (ukrywanie w metadanych, tekst w kolorze tła, sztuczki ze stylami, itp.).
inne techniki spamowania
Katedra

Informatyki

Inne techniki spamowania
 • Inne techniki spamowania zawartości:
  • Cloaking – podstawianie pająkowi wyszukiwarki fałszywej zawartości (innej niż użytkownikowi).
  • Strony-drzwi – strony zoptymalizowane na określone słowo kluczowe, które przekierowują użytkownika do właściwej strony.
 • Wyszukiwarki internetowe nie mogą polegać wyłącznie na słowach kluczowych.
  • Dla wyeliminowania spamu (między innymi) wyszukiwarki wykorzystują również informacje o łączach prowadzących do danej strony i z niej wychodzących.
  • Pozwala to na określenie tzw. prestiżu (reputacji) danej strony.
 • Spamowanie łączy jest dużo trudniejsze niż spamowanie zawartości.
  • Tworzenie ukrytych łączy wychodzących do stron o dużym autorytecie (np. poprzez skopiowanie części jednego z popularnych katalogów sieciowych).
  • Tworzenie grup (społeczności) ważnych stron z użyteczną dla użytkownika informacją, zawierających łącza (często ukryte) do docelowych stron ze spamem.
inne techniki spamowania1
Katedra

Informatyki

Inne techniki spamowania
 • Spamowanie łączy (c.d.):
  • Tworzenie grup (społeczności) stron z użyteczną dla użytkownika informacją (np. glosariusze terminów z popularnych dziedzin, FAQ, strony z pomocą, itp.), zawierających łącza (zazwyczaj ukryte) do docelowych stron ze spamem. Ponieważ zawierają one istotne informacje, łącza do nich są często dodawane do stron użytkowników.
  • Dodawanie łączy do stron ze spamem do katalogów webowych.
  • Wysyłanie łączy do darmowych serwerów z treścią generowaną przez użytkowników (forów dyskusyjnych, blogów, itp.).
  • Uczestnictwo w wymianie łączy. Spamerzy łączą się w grupy, tak by strony na ich serwerach wskazywały się wzajemnie.
  • Tworzenie farm spamu. Jeśli spamer kontroluje większą liczbę serwerów, może utworzyć całą struktura łączy, zwiększającą prestiż spamowanych stron docelowych.
wykorzystanie tekstu cza
Katedra

Informatyki

Strona B

Strona A

hiperłącze

Kotwica

Wykorzystanie tekstu łącza
 • Założenia:
  • Łącze między stronami opisuje postrzegany przez autora związek tematyczny między nimi.
  • Tekst wykorzystany w zakotwiczeniu łącza opisuje stronę docelową.
analiza czy
Katedra

Informatyki

Analiza łączy

analiza sieci spo ecznej
Katedra

Informatyki

Analiza sieci społecznej
 • WWW jest siecią społeczną, tzn. siecią podmiotów społecznych (osób i organizacji), wykorzystujących ją do różnego rodzaju komunikacji i oddziaływania.
  • Poszczególne strony WWW reprezentują podmioty (aktorów społecznych), zaś łącza między nimi reprezentują interakcje i związki między podmiotami.
  • Wiele koncepcji, pochodzących z dziedziny analizy sieci społecznych może być zaadaptowanych i wykorzystanych w kontekście WWW.
 • Podstawowymi pojęciami w sieci społecznej są popularność, autorytet i prestiż.
  • Miary popularności, autorytetu i prestiżu mogą być wykorzystane do rankingowania stron WWW, znalezionych przez wyszukiwarkę.
  • Idea polega na przypisaniu każdej stronie rangi niezależnej od jej zawartości (tj. słów kluczowych), i opartej wyłącznie na strukturze powiązań hipertekstowych.
  • Ranga ta wykorzystana może być do uporządkowania stron wyszukanych w odpowiedzi na zapytanie oparte na słowach kluczowych.
  • W praktyce zazwyczaj stosuje się kombinacje rankingu opartego na treści i łączach.
analiza sieci spo ecznej1
Katedra

Informatyki

Analiza sieci społecznej
 • Dwa najważniejsze algorytmy rankingowania stron webowych: PageRank i HITS, opierają się na pojęciu prestiżu w sieci społecznej.
  • Analiza i wyznaczanie miar prestiżu opiera się na bibliometrii, nauce wykorzystywanej w bibliotekoznawstwie i systemach informacyjnych m.in. do określania wartości publikacji naukowych.
 • Wpływ publikacji naukowej określany jest przez liczbę publikacji, które ja cytują oraz ich prestiż.
  • Ranga prestiżu strony WWW określana więc będzie przez liczbę łączy wejściowych (prowadzących do) strony, oraz rekursywnie prestiż stron na których te łącza zostały umieszczone.
 • Niech A będzie macierzą powiązań między dokumentami w grafie cytowania, tzn. element A(u, v) = 1 jeśli dokument u cytuje dokument v, oraz A(u, v) = 0 w przeciwnym przypadku.
analiza sieci spo ecznej2
Katedra

Informatyki

Analiza sieci społecznej

a

 • Każdy węzeł u ma wartość prestiżu p(u), określoną jako sumę miar prestiżu węzłów, które cytują u, tj.:

p(u) = SvA(v, u)p(v)

 • Używając notacji macierzowej, miary prestiżu p(u) dla wszystkich dokumentów u, mogą być zapisane jako wektor kolumnowy P. Dla danego wstępnego wektora prestiżu P, nowy wektor prestiżu P' zapisać możemy jako:

P' = ATP

c

b

analiza sieci spo ecznej3
Katedra

Informatyki

Analiza sieci społecznej
 • Podstawienie P' do P i rekurencyjne powtarzanie wyznaczania wektora prestiżu prowadzi do wyznaczenia punktu stałego dla P, będącego rozwiązaniem układu równań:

l P = ATP

 • Rozwiązanie tego równania określane jest w algebrze macierzowej rozkładem własnym macierzy. Generalnie dla macierzy o wymiarach nn istnieje n takich wektorów, nazywanych wektorami własnymi macierzy. Z każdym z nich związana jest inna wartość stałe l, nazywanej wartością własną.
 • Spośród wszystkich wektorów własnych macierzy zainteresowani jesteśmy znalezieniem dominującego (lub podstawowego) wektora własnego, związanego z największą wartością własną.
analiza sieci spo ecznej4
Katedra

Informatyki

a

0,548

c

0,726

b

0,414

Analiza sieci społecznej
 • Dla naszego przykładu rozwiązaniem układu równań l P = ATP, jest największa wartość własna l = 1,325 i wektor własny P = (0,548, 0,414, 0,726)T.
 • Rozwiązanie to dobrze ilustruje intuicje stojącą za rekursywną definicją prestiżu.
  • Dokument c otrzymał najwyższą wartość, ponieważ ma dwa cytowania.
  • Natomiast a i b mają niższe wartości, ponieważ cytowane są tylko raz.
  • Dokument a otrzymał wyższą wartość niż b, ponieważ jest cytowany przez dokument c, o wyższym prestiżu.
analiza sieci spo ecznej5
Katedra

Informatyki

Analiza sieci społecznej
 • Algorytmy obliczania wartości i wektorów własnych macierzy stanowią standardowy element w zasadzie wszystkich poważnych pakietów numerycznych.
 • Ponieważ jednak nie interesuje nas wyznaczenie wszystkich wektorów własnych, a jedynie podstawowego, w praktyce do jego obliczenia stosuje się prosty algorytm oparty na tzw. metodzie iteracji potęgowej:

P P0

powtarzaj

Q P

P ATQ

P P / ||P|| (normalizacja P)

dopóki ||P – Q|| > e

 • Dla dowolnej wartości początkowej P0, algorytm zbieżny jest do wektora własnego związanego z największą wartością własną. Wektor własny jest znormalizowany (tj. ||P|| = 1) i wartość własna równa jest długości wektora l = ||ATP||.
slide48
Katedra

Informatyki

pagerank
Katedra

Informatyki

PageRank
 • PageRank jest metodą generowania rankingu stron a wykorzystaniem struktury ich połączeń hipertekstowych, stosowaną w wyszukiwarce Google.
  • W powiązaniu z opisanymi wyżej metodami analizy sieci społecznej próbuje on określać prawdopodobne ścieżki, po których Użytkownicy Internetu poruszają się między stronami.
 • PageRank korzysta z metafory „losowego surfera”, klikającego na hiperłącza w losowy sposób z jednostajnym rozkładem prawdopodobieństwa, wykonując w ten sposób błądzenie losowe po grafie WWW.
  • Obok informacji o łączach wejściowych (prowadzących do strony), PageRank wykorzystuje również informację o łączach wyjściowych.
  • Załóżmy, że strona u zawiera łącza do Nu stron i jedną z nich jest strona v.
  • Jeśli więc surfer jest na stronie u, prawdopodobieństwo odwiedzenia strony v wynosi więc 1/Nu.
  • Strona v powinna więc otrzymywać od u jedynie 1/Nu jej prestiżu.
idea pagerank u
Katedra

Informatyki

.08

.1

.05

.05

.03

.09

.08

.03

.03

.03

Idea PageRank-u

Propagacja prestiżu strony w PageRank

podstawowy algorytm pagerank
Katedra

Informatyki

Podstawowy algorytm PageRank
 • Współczynnik PgeRank określający prestiż strony obliczany jest więc w następujący sposób:

gdzie A jest binarną macierzą połączeń między stronami w grafie webowym, zdefiniowaną identycznie jak poprzednio, Nv jest tzw. stopniem wyjściowym strony v, czyli liczbą łączy wychodzących z tej strony, tj. Nv = SwA(v, w).

  • Jak więc widzimy zasadniczo jest to ta sama zależność, która wykorzystywana była do obliczenia prestiżu w sieci społecznej.
 • Abyśmy mogli korzystać z przedstawionego wcześniej algorytmu, niezbędne jest tylko redefinicja macierzy A. Zamiast wartości binarnych (0 i 1) musimy wprowadzić wagi połączeń między stronami równe 1/ Nu.
  • Dzielimy każdy wyraz binarnej macierzy A przez sumę wyrazów wierszu.
podstawowy algorytm pagerank1
Katedra

Informatyki

a

a

0,4

c

b

c

0,4

b

0,2

Podstawowy algorytm PageRank
 • Równanie wyznaczające PageRank jest takie samo jak w przypadku prestiżu (tj. l P = ATP) i jego rozwiązaniem jest wektor własny macierzy AT dla wartości własnej l = 1.
podstawowy algorytm pagerank2
Katedra

Informatyki

a

0,4

a

0,4

c

0,4

c

0,4

b

0,2

b

0,2

Podstawowy algorytm PageRank

0,4

0,2

 • Powyższe rozwiązanie wyznaczone zostało algorytmem iteracji potęgowej, dla normy L1 (||X||1 = x1+ x2+...+ xn). Rozwiązaniem uzyskanym z wykorzystaniem normy L2 (||X||2 = sqrt(x12+ x22+...+ xn2)) jest wektor własny PT = (0,666 0,333 0,666), zaś rozwiązaniem dla wartości całkowitych jest PT = (2 1 2).
 • Ponieważ rozwiązania te różnią się tylko co do przeskalowania o wartość stałą, każde z nich może być wykorzystane do rankingowania stron.

0,2

0,2

pe ny pagerank
Katedra

Informatyki

Pełny PageRank
 • Podstawowy algorytm PageRank w pewnych sytuacjach nie radzi sobie poprawnie z cyklicznymi połączeniami między stronami webowymi.
 • Rozważmy dla przykładu sytuację dwu stron odsyłających wzajemnie do siebie, ale nie zawierających łączy do innych stron.
  • Taki izolowany cykl określany jest jako ujście rangi.
  • Jeśli prowadzi do niego łącze z zewnątrz, będzie on akumulował rangę, ale nigdy nie dystrybuował jej na zewnątrz.
 • Jak wcześniej wspomniano, idea algorytmu PageRank polega na modelu błądzenia losowego przez graf webowy, ale losowy surfer może wpaść w pułapkę ujścia rangi.
  • Możemy modelować zachowanie rzeczywistego surfera, który znudził się krążeniem w pętli między stronami, poprzez skok do dowolnej innej strony poza ujściem rangi.
 • W tym celu definiujemy tzw. źródło rangi E – wektor dla wszystkich stron w rozważanym grafie, definiujący rozkład prawdopodobieństwa wyboru losowo wybranej strony webowej
  • Określmy również prawdopodobieństwo wyboru poruszania po łączach jako d, natomiast prawdopodobieństwo skoku do innej strony jako 1-d.
pe ny pagerank1
Katedra

Informatyki

Pełny PageRank
 • Równanie pozwalające na wyznaczenie PageRanku-u może być rozwiązane przy pomocy podejścia opartego na wektorach własnych. Algorytm oparty na metodzie iteracji potęgowej wymaga jedynie małej modyfikacji sposobu normalizacji:

R R0 / n

powtarzaj

Q R

R ATQ

R dR + (1-d)E

dopóki ||R – Q||1 > e

 • Prawdopodobieństwo wyboru drogi po łączach d jest parametrem i zazwyczaj przyjmuje się wartość d = 0,85. Również zazwyczaj zakłada się, że rozkład wyboru nowej strony jest jednostajny, czyli E(u) = 1/n (gdzie n jest liczbą stron w analizowanym grafie webowym).
pagerank1
Katedra

Informatyki

PageRank
 • PageRank określa wyłącznie autorytet stron, na podstawie ich łączy wejściowych.
  • Łącza webowe niekoniecznie są równoważne odsyłaczom (mogą mieć np. charakter nawigacyjny).
  • Fakt, że strona jest popularna i ma wysoki autorytet nie zawsze oznacza, że jest ona relewantna dla konkretnego zapytania.
 • W związku z tym PageRank stosowany musi być w połączenia z wyszukiwaniem opartym na słowach kluczowych.
  • PageRank może porządkować strony o takim samym podobieństwie do słów kluczowych podanych przez użytkownika.
  • Ranking strony może być połączeniem rankingu tematycznego i PageRank-u (z wykorzystaniem odpowiednich wag).
ad