slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Försurning i ett förändrat klimat med ökat uttag av skogsbränslen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Försurning i ett förändrat klimat med ökat uttag av skogsbränslen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Försurning i ett förändrat klimat med ökat uttag av skogsbränslen - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Försurning i ett förändrat klimat med ökat uttag av skogsbränslen. Cecilia Akselsson …med resultat från CLEO + angränsande NV-projekt samt Krondroppsnätet (IVL). Försurning i ett förändrat klimat med ökat uttag av skogsbränslen. Försurning – var inte problemet löst?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Försurning i ett förändrat klimat med ökat uttag av skogsbränslen' - colm


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Försurning i ett förändrat klimat med ökat uttag av skogsbränslen

Cecilia Akselsson…med resultat från CLEO + angränsande NV-projekt samt Krondroppsnätet (IVL)

slide2

Försurning i ett förändrat klimat med ökat uttag av skogsbränslen

 • Försurning – var inte problemet löst?
 • Hur kan klimatförändringen påverka – direkt och indirekt?
 • Exempel 1: Ökad kväveomsättning kan motverka återhämtningen
 • Exempel 2: Ökat biomassauttag och ökad vittring – vad blir nettoeffekten?
 • Ev. extramaterial: Hur vi jobba med osäkerheter i vittring inom CLEO
slide3

Svavelnedfallet har minskat kraftigt….

(Data från Krondroppsnätet, IVL: Pihl Karlsson mfl, 2011)

slide4

…men återhämtningen går långsamt

Blekinge:

Jönköpings län:

Blekinge:

Skåne:

(Data från Krondroppsnätet, IVL: Pihl Karlsson mfl, 2011; Akselsson mfl, manuskript)

slide5

Hur kan klimatförändringen påverka – direkt och indirekt?

-Ökad vittring

-Ökad omsättning av kväve

-Ökat uttag av grot och stubbar

Övriga faktorer som kan påverka:-Ändrad frekvens i havssaltsepisoder

-Torkperioder-Ökad omsättning av organiskt kol

slide6

Ökad omsättning av kväve när temperaturen ökar: exempel från södra Norge

Nedfall oorganiskt N

Utlakning oorganiskt N

Nedfall-utlakning

(Wright & Jenkins, 2001)

slide7

I sydvästra Sverige är nitratkvävehalterna förhöjda på flera ställen redan idag

Kvävenedfall, kg/ha/år2006-2008

Kväveutlaknings-klass, baserat påKrondroppsnätet,

IVL

(Data från Krondroppsnätet, IVL:Akselsson mfl, 2010)

(Baserat på MATCH-modellen, SMHI)

slide8

Förhöjd nitrifiering kan motverka återhämtningen

Exempel: Arkelstorp i NÖ Skåne

Data från Krondroppsnätet, IVL(Akselsson mfl, manuskript)

slide9

Ökat biomassauttag och ökad vittring – vad blir nettoeffekten på baskatjoner och försurning?

Uttag vid avverkning

Nedfall

Soil pool

∆ = Inflöde-utflöde

Utlakning

Vittring

Om det ökade uttaget ska kompenseras för (utan åtgärder) måste vittringen öka i motsvarande grad.

slide10

Ca vittring med och utan klimatförändringsamt förluster av Ca vid skörd (stam och helträd)

(Akselsson & Belyazid, pågående arbete)

slide11

Nedfall+vittring-uttag: hur mycket utrymme finns för utlakning och uppbyggnad av förråd?

(Akselsson & Belyazid, pågående arbete)

slide12

Några slutkommentarer

 • Återhämtningen från försurningen går långsamt eftersom vittring är en långsam process.
 • Om temperaturhöjningen innebär en ökad kväveutlakning från rotzonen motverkas återhämtningen (Håll koll på kvävet!)
 • Ett ökat uttag av skogsbränslen (=näringsämnen) motverkar den långsamma påfyllnaden av baskatjoner från vittring.
 • Vittringen måste öka mycket för att motsvara förlusterna vid grotuttag. Temperaturhöjningen ökar vittringen meninte i samma storleksordning som grotuttaget.
slide13

Extramaterial: Hur vi jobbar medosäkerheter i vittring inom CLEO

(Baserat på data från Klaminder mfl, 2011)

Vittringen (0.2-0.7 m): 0.08-0.37 g/m2/år

PROFILE: 0.2 g/m2/år

Vad händer om vittringen är den högre i intervallet (85% högre än PROFILE)?

slide14

85% högre vittring – vad skulle det innebära?

(Akselsson & Belyazid, pågående arbete)

slide15

Nedfall+vittring-uttag: hur mycket utrymme finns för utlakning och uppbyggnad av förråd?

(Akselsson & Belyazid, pågående arbete)