1 / 12

EFECTELE SCHIMBARILOR CLIMATICE IN REGIUNEA NOASTRA.

EFECTELE SCHIMBARILOR CLIMATICE IN REGIUNEA NOASTRA. STRATEGII REGIONALE PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR. *. Effects of climate change on our regions. Regional strategies of climate protection ( ECCR). *. C.E. Lifelong Learning Program , Programul sectorial Comenius

collin
Download Presentation

EFECTELE SCHIMBARILOR CLIMATICE IN REGIUNEA NOASTRA.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. EFECTELE SCHIMBARILOR CLIMATICE IN REGIUNEA NOASTRA. STRATEGII REGIONALE PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR * Effects of climate change on our regions. Regional strategies of climate protection (ECCR) * C.E. Lifelong Learning Program, Programul sectorial Comenius Parteneriate multilaterale

 2. PARTENERI: • Geschwister-Scholl-Gymnasium, Waldkirch - Germania • Ies Val Miñor, Nigrán/Vigo - Spania • Saint Aidans Community College, Cork - Irlanda • Colegiul Tehnic “Henri Coanda”, Tulcea - Romania

 3. Scopulproiectuluieste promovarea in randul tinerei generatii a acţiunilor de conştientizare a schimbărilor climatice, a rolului cheie al eficienţei energetice şi a necesităţii folosirii energiilor regenerabile.

 4. OBIECTIVELE PARTENERIATULUI 1.Raspandirea cunostintelor despre schimbarile climatice,dezvoltarea durabila, energiile refolosibile si, in general, despre tot ceea ce inseamna protejarea mediului. 2. Cooperarea dintre parteneri, intelegerea mai buna a celorlalti si raspandirea ideea ca toti suntem cetateni europeni. Acesta va fi rezultatul firesc al colaborarii directe dintre profesori si elevi din tarile partenere. 3. Imbunatatirea abilitatilor lingvistice ale elevilor. Pentru ca Engleza va fi limba de comunicare in cadrul proiectului, elevii vor trebui sa-si imbunatateasca cunostintele si abilitatile de comunicare in limba engleza. 4. Folosirea, de catre profesori si elevi, a noilor tehnologii de comunicare: internetului, e-mail, blog etc.

 5. Activităţile proiectului vor fi următoarele: 1. Realizarea unui web site al proiectului care va cuprinde: • Prezentarea de ansamblu a proiectului • Prezentarea fiecarui partener • Efectele regionale ale schimbărilor climatice • Conceptul de dezvoltare durabilă • Reducerea consumului de energie • Sursele de energie regenerabile • Refolosirea, reducerea şi reciclarea deşeurilor • Reducerea consumului de apă • Informatii despre alte activităţi realizate în timpul proiectului 2. Patru întâlniride lucruîn care elevii din diferite ţări se vor intalni şi explora asemănările şi diferenţele dintre ei. Fiecare intalnire va avea o temă principală pe care partenerii o vor lucra atat inainte, cat si în timpul reuniunilor. 3. Vor fi postate pe site buletine de ştiri lunareprin care elevii isi vor prezenta viaţa socială şi şcolara dar şi probleme actuale de mediu. 4. Proiectarea şi completarea unui chestionardespre caracteristicile elevilor, credinţele lor si cunoştinţele despre topicul proiectului. 5. Un dictionar multilingvcu expresii si cuvinte de zi cu zi legate de subiect. 6. Vor fi realizate de către studenţi proiectedespre energiile regenerabile, precum experimente cu celule solare, producerea de biogaz, cuptor solar, construirea de modele functionale de mori de vant etc.

 6. Blogul proiectului • Comunicarea in cadrul proiectului se va reliza si prin intermediul unui blog, in cadrul caruia, elevii si profesorii isi vor putea exprima parerile legate de proiect, vor face propuneri, vor prezenta activitatile derulate. De asemenea, blog-ul reprezinta si un instrument de comunicare in timp real intre parteneri. • Realizarea si administrarea blog-ului este sarcina de proiect ce revine Romaniei – coordonator Prof. Mihai Tiuliumeanu • Adresa blogului este http://climatechangeproject.wordpress.com/ • Creati un cont si postati pe blog informatii legate de viata voastra personala( hobby-uri, familie, prieteni) sau scolara, propuneri, realizari in cadrul proiectului etc.

 7. Numarul elevilor si al profesorilor implicati in proiect

 8. Rezultate asteptate, produse finale

 9. TEMELE PROIECTULUI 1. “Schimbarile climatice si efectele lor regionale” Vizita de proiect: Germania (ianuarie 2009) 2. “Dezvoltarea durabila” Vizita de proiect: Romania (aprilie 2009) 3. “Refolosirea, reducerea si reciclarea reziduurilor, reducerea consumului de apa si a altor resurse limitate” Vizita de proiect: Irlanda (ianuarie 2010) 4. “Reducerea consumului de energie si energiile refolosibile” Vizita de proiect: Spania (mai 2010)

 10. Pregatirea temei 1 de proiect: “Schimbarile climatice si efectele lor regionale” Responsabil activitati: Prof. Jenea Lazar Grafic activitati Octombrie 2008: prezentarea temei, stabilirea obiectivelor si a sarcinilor de lucru 31Octombrie- intalnire de lucru in cadrul proiectului Noiembrie 2008: - identificarea efectelor schimbarilor climatice in regiunea noastra: desertificarea, eroziunea costiera, cresterea nivelului Marii Negre, colmatarea complexelor acvatice etc. 14, 28 Noiembrie - intalniri de lucru in cadrul proiectului

 11. Grafic activitati Decembrie 2008: - identificarea strategiilor regionale/nationale pentru combaterea efectelor schimbarilor climatice: Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice(SNSC),Planul national de actiune privind schimbarile climatice (PNASC), Planul Strategic al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD), Ghidul privind adaptarea la efectele schimbarilor climatice etc. 12 Decembrie- intalnire de lucru in cadrul proiectului - Pregatirea materialelor (video, power point etc) pentru vizita de proiect Ianuarie 2009: - Pregatirea materialelor (video, power point etc) pentru vizita de proiect 9Ianuarie 2009- intalnire de lucru in cadrul proiectului 18-25 Ianuarie 2009, Vizita de proiect – Waldkirch, Germania

More Related