1 / 16

WITHOUT OUR DELIVERIES THESE MODELS WOULD HAVE BEEN NAKED...

WITHOUT OUR DELIVERIES THESE MODELS WOULD HAVE BEEN NAKED. PRIME CARGO INTERNATIONAL OFFICES: COPENHAGEN, KOLDING, GARDERMOEN, VESTBY, ROTTERDAM , AMSTERDAM, ANTWERP, DÜSSELDORF, CAIRO, HONG KONG, SHANGHAI, BEIJING, QINGDAO, XIAMEN, SHENZHEN, NINGBO, DALIAN, HANOI, HO CHI MINH CITY.

colin
Download Presentation

WITHOUT OUR DELIVERIES THESE MODELS WOULD HAVE BEEN NAKED...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. WITHOUT OUR DELIVERIES THESE MODELS WOULD HAVE BEEN NAKED...

 2. PRIME CARGO INTERNATIONAL OFFICES:COPENHAGEN, KOLDING, GARDERMOEN, VESTBY, ROTTERDAM, AMSTERDAM, ANTWERP, DÜSSELDORF, CAIRO, HONG KONG, SHANGHAI, BEIJING, QINGDAO, XIAMEN, SHENZHEN, NINGBO, DALIAN, HANOI, HO CHI MINH CITY... HVEM ER PRIME CARGO? Dansk logistikvirksomhed Etableret I 1998 Specialister I fjernøsten Ca 500 ansatteglobalt 8 kontorer I Kina A-licens

 3. HISTORIEN – HVORFOR TOLDTEKNISK VEJLEDNING? TEKSTILBRANCEN 2007/2008 ÆNDRING AF REGELSÆT OMKRING QOTER OG TILLADELSER PÅ TEKSTILVARER KONTAKT AF VINDMØLLEPRODUCENT VEDR. ÆNDRINGER I DERES LOGISTIKFLOW SEPERAT ENHED PÅ 5 MÆND/KVINDER – 3 I DANMARK & 2 I KINA

 4. MORE GOODSAND BAGS, SHOES, FURNITURE - YOU NAME IT, WE SEND IT Kernekompetencer Luftfragt Søfragt Lager Toldteknisk vejledning

 5. TOLDTEKNISK VEJLEDNING SALG / SOURCING ETABLERING

 6. FREIGHT FORWARDINGLET US CARRY YOUR HEAVY LOADS... AND YOUR LIGHTS ONES TOO • SALG & SOURCING • U-Turn • Klacificering • Tilladelser (Terms) • Dokumentation • Information / Ændringer

 7. Eksempelpå U-Turn DANSKE KUNDER KØBER I KINA SÆLGER EVT. TIL DK VIRKSOMHED I KINA U-TURN VIA BLP LEVERANDØR EKSPORT REFUNDERING DK KUNDE KAN AFREGNE FRA DANMARK LEVERER FOB SHANGHAI

 8. KVALIFICERING – EKSEMPEL JYSK STARTEDE PROCESSEN 6 MDR. FØR DE FØRSTE VARER ANKOMMER TIL KINA VI KVALIFICEREDE CA. 400 VARENUMRE VI GENNEMGIK HVER TOLDKODE OG FORETOG FORHANDLINGEN MED DET LOKALE TOLDVÆSEN FANDT UD AF HVILKE DOKUMENTER / TILLADELSER, DER VAR PÅKRÆVET FOR DE ENKELTE VARENUMRE LAVEDE ALT DOKUMENTATION / ANSØGNINGER KLAR VIGTIG!! DET ER KUN KUNDEN, SOM KAN LAVE DEN OFFICIELLE ANSØGNING

 9. PRIME CARGO - SO FAR GROWTH POINTING STRAIGHT NORTH-EAST Eksempel dokumentation Kunde A sælger til B – B beder om at få varen leveret hos C. Da varerne bedes leveres udenfor EU’s fri bevægelighed og varerne ikke følger pengestrømmen skal B udstede en faktura til C Proforma faktura? A – Jer /B – Jeres kunde /C - Jeres kundes adresse I Kina

 10. INFORMATION / ÆNDRINGER TOLDVÆSNET (SATSER / TILLADELSER) CIQ (FYSISK KONTROL / DOKUMENTATION) MOFCOM = MINISTRY OF COMMERCE WWW.CUSTOMS.GOV.CN (TOLDVÆSNET) WWW.ENGLISH.CUSTOMS.GOV.CN WWW.SHCIQ-GOV.CN (CIQ) WWW.CHINA-CUSTOMS.COM (TOLDVÆSNET) WWW.MOFCOM.GOV.CN WWW.ENGLISH.MOFCOM.GOV.CN

 11. EASY SHIPPING SOLUTION FOR HEAVY INDUSTRIAL PRODUCTS TOO • Etablering • Flytning af produktion • Tilladelser (Terms) • Assembly • Yellow / Red book • Kinesisk oprindelse

 12. FLYTNING AF PRODUKTION DANSK VIRKSOMHED KØBER NY PRODUKTIONSMASKINE TIL OPSTART KINA VÆRDI 1,75 MILLIONER EUR FØRSTE UNDERSØGELSE TOLDSATS 10% CA – CUSTOMS APPLICATION (3 DAGES ARBEJDE) 4% - 6% BESPARELSE

 13. EKSEMPEL – TILLADELSER / VINDMØLLEBRANCHEN FRIT LEVERET / KINESISK OPRINDELSE ETABLERET I KINA ELLER EJ PROFITCENTRE DANMARK ELLER KINA INDIVIDUELLE LØSNINGER CASE STUDY 22 VIRKSOMHEDER I 2009

 14. ASSEMBLY – YELLOW / RED BOOK (TOLDOPLAG) DANSK VIRKSOMHED (UNDERLEVERANDØR IKKE REGISTRERET I KINA ) SÆLGER TIL PRODUCENT I KINA PRODUKTION FOREGÅR DELVIST I DK OG CN VARERNE FREMSEDES FRA DK TIL CN, MENS DELE PRODUCERET I CN FREMSENDES TIL BLP DE PÅFØRES HENHOLDSVIS YELLOW & RED BOOK (INGEN TOLD) VARERNE SAMLES (ASSEMBLY) HVIS 70% AF DET SAMLEDE PRODUKT ER KINESISK OPRINDELSE = KINESISK PRODUKT VARERNE KAN SÆLGES FOB ELLER DDU TIL PRODUCENTEN FORDEL FOR VIRKSOMHEDEN – DER BETALES IKKE TOLD / MOMS, EKSPORTREFUNDERING, KINESISK OPRINDELSE NB: FREMTIDEN OMKRING DE 70% - SAMT DET ER PRODUKTETS IDENTITET, SOM PÅVIRKER BESLUTNINGEN

 15. ”Blandt de 3 største udfordringer for en succesfuld • etablering i Kina, er de kringlede toldmæssige • udfordringer”* • *Vindmølleindustrien / windpower • Gode råd • Ansat en kineser til logistikken (gerne en pige) • Start i rigtig god tid • Undersøg de varer i sælger • Betragt ”os” som samarbejdspartner og spil med • åbne kort • Få altid en ”second opnion”

 16. TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED

More Related