billedkunst og kunsth ndverk prioriterte arbeidsomr der og st tteordninger n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Billedkunst og kunsthåndverk Prioriterte arbeidsområder og støtteordninger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Billedkunst og kunsthåndverk Prioriterte arbeidsområder og støtteordninger

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Billedkunst og kunsthåndverk Prioriterte arbeidsområder og støtteordninger - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Billedkunst og kunsthåndverk Prioriterte arbeidsområder og støtteordninger. Kulturrådets ansvar og oppgaver Kulturrådets hovedoppgave er å gi økonomisk støtte til ulike prosjekter og tiltak innen kunstproduksjon og -formidling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Billedkunst og kunsthåndverk Prioriterte arbeidsområder og støtteordninger' - colin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
billedkunst og kunsth ndverk prioriterte arbeidsomr der og st tteordninger
Billedkunst og kunsthåndverkPrioriterte arbeidsområder og støtteordninger

Kulturrådets ansvar og oppgaver

 • Kulturrådets hovedoppgave er å gi økonomisk støtte til ulike prosjekter og tiltak innen kunstproduksjon og -formidling.
 • Kulturrådets avsetning går primært til samtidens kunstneriske uttrykksformer.
 • Midlene tildeles ut fra vurderinger basert på kunstfaglig skjønn foretatt av et fagutvalg.
 • Rådet kan også selv ta initiativ til utviklingsprosjekter og bestille kunnskapsproduksjon om temaer som er relevante for kunstfeltet.
m lsetting
Målsetting
 • Norsk kulturråd skal bidra til høy kvalitet og mangfold i samtidskunsten, og å styrke formidlingen slik at den profesjonelle kunsten får en tydeligere plass i samfunnet.
 • Det er en sentral oppgave å bidra til refleksjon omkring kunstneriske og kulturelle endringsprosesser, samt utvikling av nye kunstneriske produksjonsmåter, samarbeidsformer og formidlingsstrategier for et sammensatt publikum.
 • Kulturrådet skal gjennom sin tildelingspraksis ivareta mangfold og representativitet i kunstfeltet.
st tteordninger
Støtteordninger
 • Prosjektstøtte kr 21 541 000
 • Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen kr 1 400 000
 • Utstyrsstøtte til fellesverksteder kr   1 300 000
 • Kunst og ny teknologikr   2 600 000
 • Kunstfestivaler                                               kr   1 500 000 
 • Statens Utstillingsstipend
 • Post 74 i statsbudsjettet: tilskudd til 15 institusjoner og organisasjoner på det visuelle kunstområdet
prioriterte omr der
Prioriterte områder

Hovedsatsinger 2011-2014

 • bidra til profesjonalisering av kunstfeltet gjennom styrking av produsentrollen og kunstnerstyrte visningssteder
 • stimulere til samarbeidsprosjekter mellom institusjoner og det frie kunstfeltet, nasjonalt og internasjonalt, og på tvers av faggrenser
 • styrke arbeidet med dokumentasjon, bevaring og formidling av kunstuttrykk av ”ikke-varig” karakter (video, installasjoner, performance, nettkunst, lydkunst m.m.)
 • bidra til kritisk refleksjon og dialog i offentligheten om kunst og om kunstens plass i samfunnet, gjennom å styrke vilkårene for kunstneriske undersøkelser, formidling, og kunnskapsproduksjon
slide5

Avsetning til billedkunst og kunsthåndverk 2011:

kr 28 341 000

Tall for 2010:

 • Avsetning: kr 24 579 000
 • Samlet søknadssum: kr 179 369 962
 • Antall søknader: 1044
 • Antall bevilgninger: 304