dozimetrija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOZIMETRIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
DOZIMETRIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

DOZIMETRIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

DOZIMETRIJA . Seminar pri predmetu medicinska fizika A vtor: Marko Mahne Mentor: dr. Vojko Jazbinšek. UVOD. Dozimetrija opisuje postopke računanja ter opisovanja vplivov ionizirajočega sevanja na biološke strukture, primarno človeško telo [1]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DOZIMETRIJA' - colin-rhodes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dozimetrija

DOZIMETRIJA

Seminar pri predmetu medicinska fizika

Avtor: Marko Mahne Mentor: dr. Vojko Jazbinšek

slide2
UVOD
 • Dozimetrija opisuje postopke računanja ter opisovanja vplivov ionizirajočega sevanja na biološke strukture, primarno človeško telo [1]
 • Panoga je izjemnega pomena za vsa področja, ki v svojem obratovanju prihajajo v stik z radioaktivnimi snovmi
 • Relativno novo področje – aktivni razvoj po drugi svetovni vojni

Slika 1: meritev ekvivalentne doze v bližini nekdanjega černobilskega reaktorja

Vir: AFP Photo, GettyImages

vrste ar enj
VRSTE ŽARČENJ
 • ALFA RAZPAD

Helijeva jedra – težka, zaradi naboja močno interagirajo s snovjo okrog sebe. Velika ionizacijska energija

Majhna prodornost – okolici večino energije (reda MeV) predajo majhnem volumnu snovi [3]. Značilni zunanji vpliv na človeka: radiacijske opekline, izjemno nevarna ob zaužitju

 • BETA RAZPAD

Visokoenergijski elektroni oz. pozitroni[4]. Večja prodornost, manjša ionizacijska energija od alfa delcev [3]. Zaščita – tanka aluminjasta folija

Slika 2: ISO logotip za nevarnosti ionizirajočega sevanja

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ionizirajoče_sevanje

vrste ar enj1
VRSTE ŽARČENJ
 • GAMA ŽARČENJE

Elektromagnetno sevanje, ki se sprosti ob gama razpadu jedra – prehod atoma v nižje energijsko stanje, odvečna energija se sprosti v obliki visokoenergijskega fotona (prek 0.1 MeV, manj od 10 MeV) [7].

Fotoni so delci brez naboja in mase, njihova prodornost je zelo visoka. Pri prodoru skozi telo sproščajo energijo na večjem volumnu – bolj globalne poškodbe glede na alfa/beta [7]. Značilna zaščita: nekaj cm svinca

Slika 3: shematska predstavitev prodornosti žarčenj

Vir: http://www.arpansa.gov.au/radiationprotection/basics/gamma.cfm

vrste ar enj2
VRSTE ŽARČENJ
 • NEVTRONSKO SEVANJE

Visokoenergijski prosti nevtroni. Vplivajo na jedra v snovi, da le-ta postanejo radioaktivna, neke vrste posredno ionizirajoče sevanje [8].

Malo naravnih izvorov, večinoma iz pospeševalnikov.

 • SEVANJE OZADJA

Kozmično sevanje (visokoenergijski delci vseh vrst – vrh energijskega spektra pri približno 0.3 GeV), razpad radona ter ostalih elementov [9].

merjenje u inkov ionizirajo ega sevanja
MERJENJE UČINKOV IONIZIRAJOČEGA SEVANJA
 • Koliko energije preda sevanje enemu kilogramu snovi
 • Gray – fizikalna enota (J/kg) [10] – ABSORBIRANA DOZA
 • Sievert – ekvivalentna biološka enota (J/kg), preračunana glede na škodljivost posameznih vrst žarčenj (alfa, beta, …) [11] – EKVIVALENTNA DOZA
 • Primer: 1 Gray alfa sevanja veliko hujši vpliv kot 1 Gray gama sevanja – 1 Sv proti približno 20 Sv
 • Aktivnost vzorca: Becquerel (1 razpad/s) [12]
merilni postopki
MERILNI POSTOPKI
 • ZUNANJA DOZIMETRIJA

Osebni dozimeter – integracija sevalnega toka s časom – rezultat je absorbirana doza[1]

Danes: polprevodniška integrirana vezja

Včasih: fotofilm, počrnjenost sorazmerna z absorbirano dozo[1]

 • NOTRANJA DOZIMETRIJA

Radionukleidi preidejo v telo po različnih poteh – vdih, zaužitje, absorpcija skozi kožo, …

Simulacije poti radioaktivnih elementov ter njihovega vpliva na posamezne organe [13]

Slika 4: Primer osebnega dozimetra. Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Dosimeter