Celo ivotn vzd l v n na vset nsku
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku. Opava 2012. PhDr. Helena Gajdušková. Situační analýza - Vsetínsko. Valašsko – svérázný kraj, ovečky, horalé, prostí lidé, bohatý folklór Vsetín – přistěhovalci z venkova (za prací - 30. léta - Zbrojovka) – nemají vzdělávací návyky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - colin-benson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku

Opava 2012

PhDr. Helena Gajdušková


Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

Situační analýza - Vsetínsko

 • Valašsko – svérázný kraj, ovečky, horalé, prostí lidé, bohatý folklór

 • Vsetín – přistěhovalci z venkova (za prací - 30. léta - Zbrojovka) – nemají vzdělávací návyky


Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

Situační analýza - Vsetínsko

 • současnost:

  • zaměření na „tradiční“ cílové skupiny (děti,senioři) – nestačí

  • mladí vzdělaní lidé odcházejí (Brno, Praha, Ostrava, Olomouc, Zlín, zahraničí) nebo se rodiny stěhují do domků na venkov

  • zůstávají sociálně slabé vrstvy

  • nutnost zaměřit vzdělávání i na ně


Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

Situační analýza - Vsetínsko

 • vzdělávací instituce na Vsetínsku (27.053 obyvatel)

  • chybí VŠ

  • 6 středních škol

  • 7 základní škol

  • 11 mateřských škol

  • vzdělávací instituce placeného vzdělávání (Marlin, soukromá škola Kostka atd.) – šance pro „bezplatné/levné“ knihovny


Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

Knihovna v konkurenčním prostředí

 • role„půjčovací“ – nemá na trhu konkurenci

 • role vzdělávací – existuje konkurence:

  • školy

  • vzdělávací agentury


Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

Knihovna v konkurenčním prostředí

 • Chce-li realizovat vzdělávací aktivity:

  • musí být ve svých aktivitách „lepší“ (jiná) než školy

   a vzdělávací agentury

  • musí nabídnout „přidanou hodnotu“ – něco nového, jiného


Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

Funkce knihovny

 • informační a knihovnické

 • vzdělávací

 • komunitní

  Vzdělávací a komunitní aktivity vyžadují další prostory – PC učebna, přednáškový sál s promítáním atd.

  Je výhoda, když je knihovna má.


Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

Přidaná hodnota knihoven

V čem knihovny mohou nabídnout svou přidanou hodnotu ve vzdělávání?

 • zaměří se na cílové skupiny, o které nikdo „nestojí“ (nezaměstnaní, matky/rodiče s malými dětmi, senioři atd.)

 • budou flexibilní v nabídce vzdělávacích aktivit

  • knihovny byly první, kdo učil internet; komunikační dovednosti na internetu (Skype, ICQ, Digi foto); finanční gramotnost

  • konkurují vzdělávacím agenturám – ECDL kurzy, akreditované PC kurzy

 • nabídnou klientům to, co ostatní vzdělávací instituce nabídnout nemohou

  • laskavý knihovník

  • příjemné prostředí (neformální) – lidé se v knihovnách nebojí

  • individuální přístup

  • klient se do knihovny může vracet opakovaně

  • využití i jiné služby knihovny (pro něj přidaná hodnota, pro knihovny noví členové)


 • Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

  Vzdělávání v knihovně

  • neorganizované, vlastní silou, sebevzdělávání (četba, poslech toho, co mě zajímá)

  • organizované

   • pro školy obecně MŠ, ZŠ, SŠ (nabídka školám) http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-101090-nabidka-akci-skolam-a-skolnim-druzinam-pro-skolni-rok-2011_2012l.pdf

   • vzdělávání v rámci projektů – orientace na konkrétní cílové skupiny

    http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/projekty-10005/

   • vzdělávání pro veřejnost

    http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/vypis-akci-10065/


  Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

  Organizované vzdělávání – projekty

  - děti a mládež

  • úzce napojené na spolupráci se školami – věc partnerství, důvěry, předešlé dobré zkušenosti

  • snaha přilákat mladé (teenagery) na akce i v jejich volném čase - těžké

   • festival Literární jaro ve Vsetíně

    • projekt, který organizuje knihovna v partnerství s Masarykovým gymnáziem Vsetín (nadace MG); financováno sponzorsky a z grantů

    • úžasná literární výchova

    • spolupráce s MG (dříve nefungovala ideálně)

    • program http://www.literarnifestival.cz/

   • Komunitní knihovna celoživotního vzdělávání (2006-2008)

    • projekt financovaný ze SROP 3.2 (ESF)

    • jednou z cílových skupin - děti a mládež ohrožené sociální exkluzí

    • nastartovaly díky tomu nové programy – otázka dalšího financování - udržitelnost

     • prevence (drogy, závislost, zájem o veřejné dění atd.)

     • besedy o adrenalinových sportech, hudbě atd.


  Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

  Organizované vzdělávání – projekty

  - skupiny obyvatel ohrožené na trhu práce

  Projekty pro tyto cílové skupiny je možné financovat z evropských peněz

  • financováno z ESF

  • rozvoj partnerství s místními neziskovými organizacemi

  • otázka udržitelnosti – snažíme se v započatých aktivitách pokračovat – zajištění financování (není možné u všech)

   • nové projekty

   • platí si účastníci

   • lektoři (jako nejdražší položka) z lidských zdrojů knihovny, v rámci pracovní doby (členové knihovny mají kurz zdarma, ostatní drobný poplatek)

 • Komunitní knihovna celoživotního vzdělávání (2006-2008)

  • projekt financovaný ze SROP 3.2 (ESF)

  • jednou z cílových skupin – nezaměstnaní, maminky pečující o malé děti

  • rekvalifikační PC kurzy (akreditace MŠMT), motivační a psychologické kurzy

 • Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně (2009-2011)

  • projekt financovaný z OP LZZ (ESF)

  • cílová skupina - dlouhodobě nezaměstnané ženy - muži v podobné situaci (na MD, 50+), zaměstnavatelé, NNO

  • vzdělávací aktivity v rámci projektu:


 • Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

  Organizované vzdělávání – projekty

  - skupiny obyvatel ohrožené na trhu práce

  Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně (2009-2011)

  • vzdělávací aktivity v rámci projektu (ideálně pro 8-10 účastnic/ků) – zavedení e-learningu

   • rekvalifikační PC kurzy (navázání z předešlého projektu)

   • jazykové kurzy

    • Angličtina ve 3 úrovních

    • Němčina ve 2 úrovních

   • tematické kurzy

    • Psychosociální osobnostní výcvik s psycholožku

    • Motivace a bilanční diagnostika

    • PC – digitální fotografie, vyhledávání na internetu

    • Právní či Ekonomické minimum, Ekologie a udržitelný rozvoj, Estetika a Sebeprezentace, Prevence při výchově dětí atd.


  Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

  Organizované vzdělávání – projekty

  - senioři

  • Senioři vítáni

   • projekt nadace OSF – aktivní účast seniorů – metodika

    http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-100501-vsetin_metodika08final.pdf

  • Akademický rok (nejen) pro seniory

   • Různá témata vzdělávacích modulů

    • PC kurzy – pro začátečníky; komunikace přes internet (Skype, ICQ, Facebook); Digitální fotografie atd.; tématické – Trénování paměti, Region, Literatura a cestování, Zdravý životní styl, Bezpečí a ochrana

    • vycházky a cyklovyjížďky – tvoří aktivní senioři – dobrovolnictví; pohyb a poznání regionu – vzpomínky pamětníků

    • tvůrčí dílny – podpora mezigeneračních vztahů

    • kluby seniorů – aktivita dobrovolníků – Tilia, S klub na dětských půjčovnách

   • Kurz Senioři komunikují – nadace L.a V. Klausových – regionální přesah

   • Virtuální univerzita 3. věku

    • Česká zemědělská univerzita v Praze (Astronomie, Etika atd.)

    • http://www.e-senior.cz


  Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

  Organizované vzdělávání – projekty

  Aktuální témata dnešních dní – s čím nás oslovují:

  • PC gramotnost, sociální sítě (především senioři)

  • Finanční gramotnost – možnost spolupráce s různými finančními institucemi, možnost vyškolit si vlastní lektory z řad knihovníků

  • Možnost informovat o čtečkách, audioknihách, atd.


  Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

  Organizované vzdělávání – veřejnost

  • částečně financováno z drobných projektů (MK ČR, město Vsetín, Zlínský kraj)

  • většinou z prostředků knihovny

   • pravidelné „čtvrteční“ besedy a přednášky

   • kurz „Finanční gramotnost“

   • večerní kurz pro veřejnost – Digitální fotografie

   • a další


  Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

  Vzdělávání knihovníků

  Rozvoj knihovníků je důležitý pro rozvoj dalšího vzdělávání

  v knihovně

  • projekt Rozmanitost nás spojuje – (Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika a Česká republika – Fond mikroprojektů); partner Turčianská knižnica v Martině

  • UZS

   • jazykové vzdělávání

   • osobní a profesní rozvoj jednotlivých pracovníků v různých oblastech

  • Týmová školení a rozvoj měkkých dovedností v rámci MVK

   • společné krédo

   • týmová práce

   • zvládání konfliktů

   • práce s problémovými klienty atd.


  Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

  Vzdělávání veřejnosti – knihovna ano nebo ne?

  • Jak na to?

  • Co dělá většina knihoven?

   • večerní besedy s regionálním autory

   • literární besedy (se spisovateli)

   • jednorázové akce

  • To je ok, ale stačí to?


  Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

  Vzdělávání veřejnosti – knihovna ano nebo ne?

  • Nestačí…

  • v ČR neexistuje něco jako „Hochvolkschule“ v Německu

  • maximálně funguje ve městech

   • kurzy keramiky, ruční práce

   • jazykové vzdělávání

   • vzdělávání pro nezaměstnané atd.

  • Ale zkuste ve Vsetíně najít nějaké další doplňkové vzdělávání – nenajdete!

   • To je šance pro knihovnu

    • sama může chybějící akce organizovat

    • stane se rozcestníkem pro vzdělávání – informace, kde lidé co najdou

     • včetně e-learningové nabídky


  Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

  Vzdělávání veřejnosti – knihovna ano nebo ne?

  • knihovna by se neměla ztotožňovat s nabídkou běžných agentur

   • drahé (placené) kurzy

   • agentury vyplňují běžný zájem na trhu

  • Knihovna: čte znamení doby a je tu i pro ty, jimž běžná nabídka škol a agentur nevyhovuje


  Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

  Hledání nových cest – jak uspět

  • knihovna nabízí vzdělávání pohodovou formou, zábavně, snaží se nabídnout různé benefity (hlídání dětí, informační zdroje atd.)

  • měla by vždy vidět „dopředu“

   • co na trhu chybí, být „průvodcem“, být v nabídce první, znát potřeby regionu a rychle reagovat, zaváděčem novinek

   • např.pokud je v místě více agentur, které nabízejí kurz na Excel – nemusí to dělat i knihovna – spíš se zaměří na Excel pro seniory, kteří se k agentuře nepřihlásí, protože mají strach, že nebudou stíhat … nebo knihovna přijde s úplně novým kurzem, který na trhu není –novinky v digitální fotce, nebojte se internetu atd.

   • zároveň by knihovna měla znát, co je jí blízké a nikdo se tím nezabývá – databáze, čtečky, regionální osobnosti atd.


  Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

  Hledání nových cest – jak uspět

  • Co v současnosti vnímáme jako aktuální

   • skupinově

    • další vzdělávání dospělých obecně

     • navázání na předešlé/stávající projekty s ohledem na cílové skupiny (nebo veřejnost jako taková) – kurzy, semináře, besedy

     • témata:Finanční gramotnost, Komunikace a internet, Virtuální univerzita 3. věku, Rozvoj občanské společnosti a regionu, otevřenost zájmovému vzdělávání – besedy, aktivity (zahrádkáři, bývalí pedagogové, turistika a kolo a další), PC gramotnost a další

     • mezigenerační a prorodinné programy (mohou se účastnit celá rodina – rodiče, děti, prarodiče, vnoučata)

      • tvořivé dílny

      • společná čtení

   • jednotlivě

    • Poradenství, nasměrování, individuální konzultace

     • uživatelé na PC/internetu v knihovně

     • čtečky, audioknihy

     • důraz na osobní přístup, ochota

     • najdou u nás vždy, co potřebují - i když přesně neznáme odpověď, nabídneme jiné alternativy, hledáme další informace, společná řešení – odchází spokojeni


  Celo ivotn vzd l v n na vset nsku

  Závěrem

  Dobrá knihovna by měla plnit tyto role:

  • základní knihovnické

   • půjčování, přístup k informacím

 • komunitní

  • možnost setkání různých skupin X izolace jednotlivců

 • vzdělávací

  • jednotlivců i skupin

  • neformální i formální

  • pestrá nabídka

  • dělat to, co je potřeba – aktuální požadavky