Opintori 2012 - PowerPoint PPT Presentation

colette-hammond
opintori 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opintori 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opintori 2012

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Opintori 2012
100 Views
Download Presentation

Opintori 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opintori 2012 Juha Saunavaara, historiatieteet ja Japani-opinnot

 2. Virittelytehtävä:

 3. Tavoite • Miten asiat voisi tehdä toisin luentosarjalla? • Japani maailmantaloudessa 1868-2011.

 4. Miksi? • Pyrkimys estää opiskelijoiden vireystilan ja keskittymisen lasku. • Halu aktivoida opiskelijoiden ajattelua siten, että he saisivat enemmän irti myös opettajan perinteisestä luennoinnista. • Halu rohkaista opiskelijoita etsimään ja tuottamaan tietoa ennakkoluulottomasti, omatoimisesti ja aktiivisesti. • Työelämänvalmiudet.

 5. Miten? • Koko kurssia koskeva rakenteellinen aktivointi. • Yksittäistä luentokertaa koskeva rakenteellinen aktivointi. • Luennon sisällä tapahtuva aktivointi.

 6. Esimerkki 1: Luentosarjan rakenne • Opetustuokiot 1-7 opettajajohtoisesti, välipalaute. • Vierailuluento. • Opetustuokio 8, väittely. • Ryhmätyö, jossa tuotetaan 15 minuutin suullinen esitys  vertaisarviointi. • Essee, 4-6 sivua + loppupalaute. • Muutamia tekstejä luettavana (osasta keskusteltiin yhteisesti).

 7. Esimerkki 2: luentokerran rakenne • 4. Kerta: Ekspansiivisesta ulkopolitiikasta sotatalouteen (Ke 16.11 klo 12–14 BK122) • Tausta: Poliittinen radikalisoituminen/ääriliikkeiden nousu, salamurhien ja vallankaappausyritysten alku, uusi ekspansiivinen ulkopolitiikka Mantsurian selkkauksesta täysimittaiseen sotaan Kiinaa vastaan, puolueiden lakkautus ja uudet poliittiset toimijat, länsivaltojen suhtautuminen Japanin toimiin, PearlHarbor, sota, tappio35 min • Virittely teht:tekstianalyysi; House of Yamanaka; muokkaako yritystoiminta valtioiden välisiä suhteita vai määrittääkö valtioiden väliset suhteet yritysten toimintaedellytykset?20 min • Luennointia:Taloudelliset tarpeet ekspansiivisen ulkopolitiikan moottorina, uudet ja vanhat zaibatsut, kansallis-sosialistiset aloitteet Japanissa 1930-luvulla, raaka-aineiden tarve vs. länsivaltojen vaatimukset, sotatalouden rakenne ja romahdus.35 min • Osaamistavoite: Opiskelija osaa kuvata miten Japani ajautui kansainvälisestä talouslamasta sota-ajan komentotalouteen. Opiskelija osaa kuvata miten kansallinen mobilisointi vaikutti yritysten toimintaedellytyksiin ja millä tavoin Japanin osallistumista toiseen maailmansotaan voidaan selittää taloudellisilla seikoilla.

 8. Esimerkki 3: Virittelytehtävä

 9. Väittely (1/2) • Arvonta kolmeen ryhmään (Kanta A, Kanta B, Tuomarit). • Väittelyn teema on: ”Onko Japanin talouden kehitys ollut viimeisen 150-vuoden aikana riippuvaisempi kotimaisesta kehityksestä/ sisäsyntyisistä aloitteista vai maailmantalouden muutoksista/ ulkoisesta paineesta”.

 10. Väittely (2/2): • Ryhmien valmistautuminen ja tuomareiden ohjeistus: 20 min • Avauspuheenvuorot molemmilta ryhmiltä 6 min (2 * 3 min) • Väittely: 14 min • Istuntotauko ja loppupuheenvuorojen valmistelu: 10 min • Loppupuheenvuorot 6 min (2 * 3 min) • Tuomareiden päätöksen ja lausunnon valmistelu 9 min • Tuomareiden lausunnon kuuleminen

 11. Palautetta ja opittua • Kannattaa kokeilla, opiskelijat voivat yllättää. • Ei makiaa mahan täyeltä, mutta suklaa toimii aina. • Motivointi, kerro miksi jotakin tehdään! • Palautetta: välitehtävät toimi, toisista pidettiin enemmän, välitehtävän sitominen luennointiin, aktivoituminen ei kestä kovin pitkään. • Ryhmätyö positiivinen kokemus. • Monisteesta tykättiin, joidenkin opiskelijoiden mielestä tahti liian kova, esim. mentori eri mieltä…