velkommen til kurs eldre alkohol og legemidler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til kurs! Eldre, alkohol og legemidler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til kurs! Eldre, alkohol og legemidler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Velkommen til kurs! Eldre, alkohol og legemidler - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Velkommen til kurs! Eldre, alkohol og legemidler. Nytelsesmiddel, botemiddel og rusmiddel. Myter: Det kan være det samme, de er uansett så gamle Det nytter allikevel ikke å endre gamle vaner Det er synd på dem, la dem bare drikke. Andre forhold: Holdninger Tabu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Velkommen til kurs! Eldre, alkohol og legemidler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Velkommen til kurs!Eldre, alkohol og legemidler

  2. Nytelsesmiddel, botemiddel og rusmiddel

  3. Myter: Det kan være det samme, de er uansett så gamle Det nytter allikevel ikke å endre gamle vaner Det er synd på dem, la dem bare drikke Andre forhold: Holdninger Tabu Fokus på det somatiske Kunnskapsmangel Tidspress Barrierer

  4. Internasjonal forskning • Eldres alkoholbruk - underrapportert og lite utforsket tema • Økt tilgjengelighet • Økt alkoholbruk • Alkoholrelaterte dødsfall blant eldre europeere økt i løpet av de siste 10 år • Aldersrelaterte endringer fysisk, psykisk og sosialt

  5. Forts. internasjonal forskning • Økning i sykehusinnleggelser relatert til alkoholmisbruk • Minst en tredjedel av langtidsbrukere av benzodiazepiner bør slutte å bruke dem

  6. Helsepersonell ”Mangler kunnskap om hvordan man skal avdekke skadelig bruk av rusmidler hos eldre”

  7. Eldre og alkoholbruk • Alkoholrelaterte dødsfall blant eldre stiger: • menn: 45 % av 65 åringer dør av alkohol • kvinner: 22 % av 64 åringer dør av alkohol • 11% av menn 60 + 6% av menn 70 + antas å ha et problematisk alkoholforbruk • Konsum og hyppighet øker med utdanningsnivå og inntekt

  8. Eldre og legemidler • 65 åringer høyest forbruk • Hver 5. nordmann bruker mer enn 10 reseptbelagte legemidler • Beroligende, angstdempende og sovemedisin • Eldre kvinner med legemiddelbruk, risiko i trafikken

  9. Kvinner 4 ganger høyere blandingsmisbruk enn menn Alkohol som sorgdempende middel - enker Menn Risikofylt alkoholbruk ensomme uten partner Manglende sosialt nettverk Kjønns-perspektivet

  10. Hva skjer i Oslo? Prosjekt Eldre og rusbruk, Bydel St.Hanshaugen, 2009 Nettverk eldre og rusbruk Oslo, omfatter flere bydeler

  11. Brukerkartlegging (Bjerke) Alkohol totalt 33 brukere 4 innlagt etter fall/2 brudd 3 dødsfall usikkert om dødsfall er relatert direkte til alkoholskader Kombinasjon alkohol/legemidler 5 brukere Legemidler besøkt 46 brukere 10 har avhengighet 2 bruddskader

  12. Summegruppe 1

  13. Mulig gevinst • Bedre helse • Færre sykehusinnleggelser • Samfunnsøkonomisk gunstig

  14. Rusmidler • Lovlige rusmidler - alkohol - legemidler • Ulovlige rusmidler - heroin, hasj • Fare for avhengighet

  15. Summegruppe 2

  16. Alkohol og vane-dannende legemidler Psykoaktive stoffer • Alkohol • Hovedsakelig absorbsjon fra tarm • Nedbrytes i leveren • Skilles ut via nyrer • Vanedannende legemidler • A og B-preparater

  17. Alkohol og sykdom • Alkohol øker risikoen for om lag 60 ulike sykdommer og lidelser. • Mange personlige konsekvenser av avhengighet. • Største gruppen lidelse er sannsynligvis det å oppleve manglende mestring.

  18. Vanedannende legemidler • Benzodiazepiner - Kan gi rusopplevelse - Fare for misbruk og avhengighet • Bivirkninger • Toleranseutvikling • Abstinenssymptomer

  19. Bruk av sove- og beroligende medisin Anbefalinger • Sovemedisin:- bruk bare i 1-2 uker • Beroligende medisin: - bruk bare i 4-6 uker

  20. OpioiderA - preparater • Opioidersmertestillende- uten smerter gir de rusfølelse • Bivirkninger - forvirring- tretthet - ustøhet- falltendens Morfin, Paralgin Forte m.fl

  21. Kombinasjon alkohol og legemidler Kan gi kraftigere alkoholrus • Antidepressiver, antiepileptika antiparkinsonmidler, beroligende medisin sovemedisin, muskelavslappende smertestillende Heminevrin – NB! NSAIDS,Acetylsalisylsyre • Kan gi blødninger i mage/tarm Paracetamol • Tåles vanligvis godt sammen med alkohol

  22. Forts. kombinasjon alkohol og legemidler • Legemidler mot diabetes – kan forstyrre regulering av blodsukkeret • Marevan- viktig med bevisst bruk ”Aldri gi medisiner til pasient som er påvirket” (dr.med. Jon Johnsen)

  23. Alkoholenhet • 1 standard alkoholenhet = AE = 15 ml og tilsvarer 12,8 gram ren alkohol En flaske pils 33 cl Ett glass bordvin 12 cl Ett glass brennevin 4 cl (Helsedirektoratet)

  24. Hva er bekymringsfullt høyt alkoholforbruk? Anbefalt mengde: • Menn: under 13 AE pr. uke • Kvinner: under under 9 AE pr. uke Bekymringsfullt forbruk: • Menn: forbruk mellom 13-21 AE pr.uke • Kvinner: forbruk mellom 9-14 AE pr.uke

  25. Risikabel alkoholbruk hos eldre Personer over 65 år Tre enheter eller mer pr dag er ansett å være et risikabelt forbruk både hos menn og kvinner Syv enheter pr uke eller mer er ansett å være et risikabelt forbruk både hos menn og kvinner dr.med. Jon Johnsen

  26. Biologiske forandringer hos eldre Økt følsomhet for rusmidlers negative effekter Endret opptak, fordeling og nedbryting - mer fett, mindre kroppsvæske - redusert blodgjennomstrømming i lever - alkohol og legemidler brytes ned langsommere - nedsatt nyrefunksjon

  27. Forts. biologiske forandringer hos eldre • Samme mengde alkohol – høyere alkoholkonsentrasjon i blodet • mer utsatt for fallskader • Lavere toleranse - hemmer hjernefunksjonen - hindrer konsentrasjon og minne - forsterker følelser - påvirker fordøyelse - redusert næringsopptak

  28. Forts. biologiske forandringer hos eldre • ”bør ikke innta alkohol i løpet av de første 2-3 timer etter at legemidlet sist er inntatt”Alkohol og legemidler. Helsedirektoratet

  29. Skadevirkninger hos eldre ved for høyt alkoholinntak • Reduser allmenntilstand • Avmagring • Balanseproblemer • Nerveskader i armer og bein • Angst eller depresjon • Søvnproblemer • Leverskader Dr.Tom Vøyvik

  30. Bruk av benzodiazepiner og sovemidler hos eldre • Økt tretthet dagen etterpå • Økt risiko for brudd • Kan føre til avhengighet • Sovemidler kan gi søvnløshet i seg selv • Økt risiko for trafikkulykker

  31. Hjemmetjenestens brukere ”..rusmisbrukere” Skadereduksjon - tidlig debut ”..et mønster som gir helseskade”: Tidlig intervensjon - sen debut

  32. Endringsmodell

  33. Tidlig debut- langvarig misbruk • Leversykdom • Betennelse/infeksjonssykdom • Bukspyttkjertelsykdom • Magesår • Nevrologisk sykdom, polynevropati • Reduksjon av kognitive evner

  34. Diagnostisering- sen debut • Ofte annen sykdom eller skader som gjør at alkoholmisbruk diagnostiseres Knut Engedal, Alderspsykiatri i praksis, 2008, Forlag aldring og helse

  35. Hva er tidlig intervensjon? • Identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats • Forutsetter Tidlig identifisering; kjenne igjen tegn på et rusrelatert problem på et tidlig stadium

  36. Omgivelser Pasienten Evt. andre forhold som viser at pasienten sliter? Drøft med kollega Ta med vurderinger inn i rapporter og dokumentasjon. Observasjoner

  37. Case • tidlig intervensjon • skadebegrensning

  38. Plikt til å hjelpe? Lovverket forplikter oss Etisk utfordringer

  39. Rusmisbrukeren Skadereduksjon Maktesløshet Økte vedtak?

  40. Risikobrukere Kunnskap om forbruk Kunnskap om faktorer som påvirker helsetilstand Gi pasienten muligheten til selvrefleksjon

  41. Behandling • Eldre bør få sammen tilbud til avvenning som yngre • Utfordring å få pasienten til å forstå og akseptere at han har rusproblem

  42. Rettigheter • Rett til nødvendig hjelp fra spesialisthelsetjenesten • Rett til vurdering • Rett til valg av sykehus • Rett til individuell plan

  43. Tilbudet Få tilbud til de eldste Lite tilrettelagt behandlingstilbud Bydel: lite kunnskap DPS: 18-67 år Alderspsykiatri: krever psykiatrisk primærlidelse Klinikker: tar ikke pleietrengende, kost/nytte kriterier i loven Rehabilitering: lavterskeltilbud

  44. Tilbudet • Økte vedtak • Korttidsopphold • Tverrfagig samarbeid • Ruskonsulent

  45. I møte med pasienten - hva kan vi gjøre? • Helseperspektivet • Normalisere • Respekter pasientens autonomi • Kunnskap gir handlekraft • Aksepter tilbakefall

  46. Nytter vår innsats? • Individuell veiledning hjelper • En av fem har det bedre

  47. Kunnskapsinnhenting • NEL (Norsk elektronisk legemiddelhåndbok) • Felleskatalogen • Alkohol og legemidler (Helsedirektoratet 2003) med mer.

  48. Takk for meg  Lykke til med et viktig helsefaglig arbeid!