mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mill î Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Mill î Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Mill î Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı. TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy @ meb .gov.tr

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mill î Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı' - colby


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

Tarih: 05.06.2009

Sayı: 2009/21

Dr. Mustafa AKSOY

Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü

mustafaaksoy@meb.gov.tr

Ankara,14 Ekim 2009

mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl1
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

İÇERİK

Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi sunumu

Gösterilecek sayfa sayısı:23

Tahmini süre: 20 dakika ± %10

mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl2
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ARKA PLAN-1

 • Lizbon Stratejisi kapsamında hayat boyu öğrenme stratejilerinin önemli bileşenleri:
 • Eğitim kurumu ve sosyal taraflar arasında işbirliğinin geliştirilmesi
 • İşgücü piyasası ihtiyaçlarının bilgi toplumunun gereksinimlerine göre belirlenmesi
 • Eğitimde yeni finansman modellerinin geliştirilmesi
 • İşbaşında öğrenmenin kolaylaştırılması, öğrenme fırsatlarının ulaşılabilir hale getirilmesi
 • Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına uygun öğrenme fırsatlarının geliştirilmesi
 • Toplumda öğrenme kültürünün oluşturulması
 • Etkin bir izleme, değerlendirme ve kalite kontrol mekanizmalarının kurulması
 • Hayat boyu öğrenmeye destek veren kurum/kuruluşların teşvik edilmesi
 • olarak belirlenmiştir.
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl3
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ARKA PLAN-2

Mesleki Egitim ve Ögretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında hazırlanmış olan

Hayat Boyu Öğrenme Politika ve Strateji Belgeleri (Taslak)

mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl4
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ARKA PLAN-3

60. Hükümet Programı

AB Müktesebatına Uyum Programı

DPT, YÖK, TÜİK, ÇSGB, SHÇEK, İŞKUR, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, MYK, ve sosyal ortakların katkılarıyla

MEB tarafından hazırlanmıştır.

mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl5
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

STRATEJİ BELGESİNİN GENEL AMACI

Hayat Boyu Öğrenme Altyapısının Güçlendirilerek Kaliteli Öğrenmeye Erişimin Kolaylaştırılması

mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl6
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

STRATEJİ BELGESİNDE

Okul öncesinden-yaşlıların eğitimine, mevzuat düzenlenmesinden hayat boyu öğrenmenin finansmanına kadar on altı öncelik

ve bu önceliklerin uygulanmasına yönelik tedbirler yer almaktadır.

mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl7
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ÖNCELİKLER-1

Hayat Boyu Öğrenmenin Eşgüdümü İçin Tarafların Görev ve Sorumluluklarının Açıkça Belirtildiği Bir Yasal Düzenlemenin Yapılması

Tedbirler:

 • “Hayat Boyu Öğrenim Kurulu” oluşturulması,
 • Türkiye şartlarına uygun HBÖ mevzuatının hazırlanması
 • Özel ve resmi kurum/kuruluşların hayat boyu öğrenme politikaları oluşturmalarının desteklenmesi
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl8
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ÖNCELİKLER-2

Toplumsal Farkındalık Artırılarak Hayat Boyu Öğrenme Kültürünün Oluşturulması

Tedbirler:

 • Aile eğitimi çalışmalarının yaygınlaştırılması
 • Medyada hayat boyu öğrenme bilincini artıracak programların yayınlanması
 • STK’ların HBÖ faaliyetlerine daha etkin katılmalarının sağlaması
 • HBÖ’nin özendirilmesi amacıyla informel yolla öğrenilenlerin değerlendirilmesi
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl9
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ÖNCELİKLER-3

Etkin İzleme, Değerlendirme ve Karar Verme İçin Veri Toplama Sisteminin Güçlendirilmesi

Tedbirler:

 • Ulusal-uluslararası düzeyde istatistiki veri toplama aracı geliştirilmesi
 • HBÖ faaliyetlerine katılan bireylerin fayda ve memnuniyet düzeylerinin düzenli olarak belirlenmesi
 • Faaliyetlerin HBÖ Kurulu’nca değerlendirilmesi
 • “HBÖ Temel Göstergeleri” kitabının düzenli olarak yayınlanması
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl10
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ÖNCELİKLER-4

Tüm Bireylere Okuma Yazma Becerisi Kazandırılarak Okuryazar Oranında Artış Sağlanması

Tedbirler:

 • Yaşlılar, kadınlar, engellilerin vb. okur- yazar hale getirilmesi
 • Temel eğitim hakkından yoksun kalmış kesimlere çağın gerektirdiği asgari eğitim fırsatlarının sağlanması
 • Temel okuryazarlık becerilerini kullanamayan bireylerin bu becerilerini geliştirmelerinin sağlanması
 • Okur-yazarlığın AB ve OECD standartlarında ele alınıp tanımlanması
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl11
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ÖNCELİKLER-5

Temel Eğitim Başta Olmak Üzere Eğitimin Tüm Kademelerinde Okullaşma Oranlarında Artış Sağlanması

Tedbirler:

 • Finansman desteklerinin arttırılarak sürdürülmesi ve sunulan mali yardım hizmetlerinin çeşitlendirilmesi
 • Ortaöğretimi de kapsayacak şekilde okulu erken terkin önlenmesi
 • Açıköğretim sisteminin geliştirilmesi için özel bir eğitim kanalının kurulması
 • Okulöncesi eğitimin sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı kesimler öncelikli yaygınlaştırılması
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl12
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ÖNCELİKLER-6

Eğitim Kurumlarının Fiziki Altyapısı ile Eğitici Personel Sayısının ve Niteliğinin İhtiyaçlara Uygun Hale Getirilmesi

Tedbirler:

 • Olumlu öğrenme ortamları için okulların donatılması
 • Hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması
 • Meslek örgütleri ve STK’ların eğitim kapasitelerinin artırılması
 • HBÖ uygulamalarının desteklenmesinin sağlanması
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl13
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ÖNCELİKLER-7

Öğretim Programlarının Değişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Sürekli Güncellenmesi

Tedbirler:

 • Örgün ve yaygın eğitimde bireysel ihtiyaçların dikkate alınarak programların sürekli güncellenmesi
 • Yabancı dil öğretim programlarında pratik uygulamalara ağırlık verilmesi
 • Meslek örgütleri ve STK’ların eğitim kapasitelerinin artırılması
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl14
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ÖNCELİKLER-8

Bireylerin Çağın Değişen Gereksinimine Uyum Sağlayabilmeleri Amacıyla Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımının Etkin Hale Getirilmesi

Tedbirler:

 • KİEM altyapısının tamamlanması
 • E-öğrenme için açık bilgi kaynaklarının artırılması
 • BİT’nin etkin kullanımı için yasal düzenleme yapılması, medyadan faydalanılması
 • HBÖ uygulamalarını destekleyen ulusal ve uluslar arası bilgi ağı oluşturulması
 • Akademisyenlerin tecrübelerinin örgün ve yaygın eğitim kurumlarına aktarılması
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl15
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ÖNCELİKLER-9

Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Sürecinde Dezavantajlı Bireylere Özel Önem Verilmesi

Tedbirler:

 • Destek eğitiminin kapsamının genişletilmesi
 • Çalışan çocukların eğitime kazandırılması
 • Ev kadınları ve eğitimini tamamlamamış genç kızların informel yolla edindikleri becerilerin girişimcilik ve pazarlama ağırlıklı geliştirilmesi
 • Kırdan kente göç edenlere ve diğer ihtiyaç sahiplerine vatandaşlık ve aile eğitimleri verilmesi
 • Hükümlülerin aile fertlerinin barınma sorunlarının giderilerek meslek eğitimine yönlendirilmeleri
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl16
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ÖNCELİKLER-10

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

Tedbirler:

 • Eğitim kurumları ve iş dünyasında rehberlik ve danışma hizmetleri kapasitesinin artırılması
 • MEB ve İŞKUR ilgili birimlerinin bireylerin kariyer gelişim planları hazırlamaya yardımcı olacak kapasiteye ulaştırılması
 • Yüksek öğretimde güncelleme ve geliştirme programlarının açılması-yaygınlaşması
 • Girişimcilik eğitimlerinin artırılması
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl17
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ÖNCELİKLER-11

Mesleki Yeterlilik Sisteminin Aktif Hale Getirilerek Kalite Güvence Sisteminin Kurulması

Tedbirler:

 • “Ulusal Yeterlilik Strateji Belgesi” hazırlanması
 • İnformel öğrenmenin örgün ve yaygın eğitime geçişte ve belgelendirmede kullanılması
 • Mesleki yeterlilik sisteminin aktif hale getirilmesi
 • Eğitimde oluşturulacak kalite güvence sistemine katılmak isteyen ve akredite olmak isteyen özel ve resmi eğitim kurumlarının desteklenmesi
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl18
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ÖNCELİKLER-12

Öğretim Programları Arasındaki ve Okuldan İşe-İşten Okula Geçişlerin Kolaylaştırılması

Tedbirler:

 • Çalışanlar için tamamlama eğitimi sağlayacak mekanizmaların geliştirilip desteklenmesi
 • Eğitim kurumları tür ve kademeleri arasındaki yatay ve dikey geçişlerin kolaylaştırılması ve farkındalık oluşturulması
 • Mesleki yeterlilik sisteminin aktif hale getirilmesi
 • Eğitimde oluşturulacak kalite güvence sistemine katılmak isteyen ve akredite olmak isteyen özel ve resmi eğitim kurumlarının desteklenmesi
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl19
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ÖNCELİKLER-13

İşgücünün Niteliğinin Rekabet Edebilir Seviyeye Ulaştırılması

Tedbirler:

 • Çalışanların sürekli ve etkin hizmet içi eğitimlerden faydalanmalarının sağlanması
 • İşgücünün niteliğinin piyasa beklentileri ile uyumlaştırılması için iş dünyasının katkı sağlaması
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl20
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ÖNCELİKLER-14

Hayat Boyu Öğrenmenin Finansmanının Taraflarca Paylaşılmasının Sağlanması

Tedbirler:

 • Bütüncül bir hayat boyu öğrenme finansman modelinin geliştirilmesi
 • Bireylerin hayat boyu öğrenmenin finansmanına katılımlarının teşvik edilmesi
 • Özel sektörün eğitime daha fazla yatırım yapmasının teşvik edilmesi
 • Kaynakların etkin kullanımı için izleme mekanizmalarının oluşturulması
 • İşletmelerin beceri eğitimi yaptırmalarının teşvik edilmesi
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl21
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ÖNCELİKLER-15

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Uluslararası İşbirliğinin ve Hareketliliğin Artırılması

Tedbirler:

 • Yükseköğretim kurumlarının Bologna sürecine tam uyumlarının sağlanması
 • AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının desteklenmesi yanında;
 • AB Eğitim ve Gençlik Programları benzeri faaliyetlerin AB ülkeleri dışında da yapılmasının sağlanması
 • Uluslar arası hareketliliğin teşviki için uluslar arası kredi transfer sisteminin kullanılması
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl22
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

ÖNCELİKLER-16

Yaşlıların Sosyal ve Ekonomik Hayata Etkin Katılımlarını Artırmak Üzere Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Tedbirler:

 • Yaşlıların kazandıkları yeterliliklerin emeklilik döneminde de kullanılmasının sağlanması
 • Kuşaklar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması
 • Yaşlı bireylerin yeni gelişen teknolojiden faydalanmalarının sağlanması
mill e itim bakanl projeler koordinasyon merkezi ba kanl23
Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi

Türkiye’nin dünya ile özellikle AB ile entegrasyonunu kolaylaştıracak, AB’nin 2010 yılı itibarıyla dünyadaki en rekabetçi, dinamik ve bilgi tabanlı ekonomisi olmasını öngören Lizbon Stratejisinde belirlenen hedeflere ulaşılması yönünde Türkiye’ye avantaj sağlayacaktır.