biblia o ami det a ml de e v azn pr ce kolsk ho kola n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biblia očami detí a mládeže (víťazné práce školského kola) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biblia očami detí a mládeže (víťazné práce školského kola)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Biblia očami detí a mládeže (víťazné práce školského kola) - PowerPoint PPT Presentation

colby-reed
109 Views
Download Presentation

Biblia očami detí a mládeže (víťazné práce školského kola)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Biblia očami detí a mládeže(víťazné práce školského kola) Školský rok: 2010/2011 Téma: Prvá kniha Samuelova Evanjelium podľa Lukáša

 2. 2. kategória: 1. a 2. ročník 1. miesto: Sofia Markéta Modlová, 1. A 2. miesto: František Lech, 2. C 3. miesto: Martin Želinský, 2. A 3. miesto: Barbora Prusáková, 2.A

 3. S. M. Modlová: Dávid – víťaz a budúci kráľ

 4. F. Lech: Radosť v Pánovi je vaša sila

 5. M. Želinský: Boží bojovník a namyslený silák

 6. B. Prusáková: Kto sa smeje naposledy...

 7. 3. kategória: 3. a 4. ročník 1. miesto: Vladimír Makara, 4.C 2. miesto: Emília Paugschová, 3.B 3. miesto: Jakub Majerčák, 3.A 3. miesto: Viktória Garbová, 3.B

 8. V. Makara: „Nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou...“ Ž 23

 9. E. Paugschová: Anjelské pozdravenie

 10. J. Majerčák: Zásah Božou rukou

 11. V. Garbová: Radostná zvesť

 12. 4. kategória: 5. a 6. ročník 1. miesto: Eva Modlová, 5. A 2. miesto: Patrícia Kasenčáková, 5. A 3. miesto: Milan Wikarski, 5.A

 13. E. Modlová: „V dome môjho Otca...“

 14. P. Kasenčáková:Samuel načúva Božiemu hlasu

 15. M. Wikarski: Pán Ježiš „robí poriadok“ v chráme

 16. 5. kategória: 7. - 9. ročník 1. miesto: Michaela Fiasová, 8.B 2. miesto: Richard Fudaly, 7.B

 17. M. Fiasová: Zdravas´ Milostiplná

 18. R. Fudaly:Víťazstvo v mene Pána zástupov

 19. Uverejnené víťazné práce školského kola postupujú do diecézneho kola na Diecézny katechetický úrad v Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme!