Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006
Download
1 / 52

- PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi yolunda AYÇ & ECVET BERLIN – 29-11-2006. European Commission, DG EAC – Unit A3. Neden AYÇ?. 2. Sorun. Eğitim ve öğretim sistemleri arasında iletişim ve işbirliği eksikliği Hayat boyu öğrenme ve hareketliliğin önündeki engeller

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - colby-parsons


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi yolundaAYÇ & ECVETBERLIN – 29-11-2006

European Commission, DG EAC – Unit A3Sorun
Sorun

 • Eğitim ve öğretim sistemleri arasında iletişim ve işbirliği eksikliği

 • Hayat boyu öğrenme ve hareketliliğin önündeki engeller

 • Üye ülkeler ve sistemler arasındaki sorunlar; örneğin, yüksek öğrenim ve mesleki eğitim arasında yada uluslararası sektörler ve ulusal sistemler arasında

3


Mevcut ara lar
Mevcut Araçlar

 • Europass: bireyin yeterliliklerinin bugüne dek seviye belirtmeksizin tanımlanması

 • Bologna süreci: Yüksek öğrenim çerçevesi

 • Düzenlenmiş mesleklere girişe yönelik 2005/36 tarih/sayılıYönerge

4


Ay yakla m ve hedefler
AYÇ: yaklaşım ve hedefler

 • Yeterliliklerin şeffaflık ve taşınabilirliğinin artırılması

 • Yeterlilik sistemleri ve seviyeler arasında çeviri aracı olacak ortak referans çerçevesinin oluşturulması

 • Tüm seviyeler ve öğrenme biçimlerinin kapsanması

 • Öğrenme çıktılarına bakılması

5Renme kt lar
Öğrenme Çıktıları

 • Odağı girdiden kişilerin ne bildiklerine ve ne yapabileceklerine kaydırır

 • İş piyasasının ihtiyaçları ve eğitim-öğretim arasında daha iyi uyum sağlar

 • Yeterliliklerin ülkeler ve eğitim-öğretim sistemleri arasında transferini ve kullanımını kolaylaştırır

 • Yaygın ve sarmal (informal) eğitimin geçerliliğini onaylanmasını kolaylaştırır

7


Ay nin kullan lmas
AYÇ’nin Kullanılması

8


Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006

AYÇ Seviye 8

Y

UYÇ/UYS

AYÇ Seviye 7

UYÇ/ UYS

Y

AYÇ Seviye 6

Y

UYÇ/UYS

AYÇ Seviye 5

UYÇ/ UYS

Y

UYÇ/UYS

AYÇ Seviye 4

Y

AYÇ Seviye 3

Y

UYÇ/UYS

Y

UYÇ/ UYS

AYÇ Seviye 2

AYÇ Seviye 1

Ülke A

Ülke B

9


Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006

İsveç Lise sonrası mühendislik eğitimi (Påbygnadsutbildning)= AYÇ Seviye 4= İrlanda lise sonrası eğitimi ulusal 6. seviye (İleri sertifika)

A

Y

Ç


Destekleyicilik
Destekleyicilik

 • Gönüllülük esasına dayanır

 • ulusal sistemlerin yerine geçmez yada özel yeterlilikler tanımlamaz

 • yeterlilikler ulusal sistemler aracılığıyla yerleştirilir


Ay ye lkeler i in a a dakileri tavsiye eder
AYÇ: Üye ülkeler için aşağıdakileri tavsiye eder:

 • AYÇ’yi referans noktası olarak kullanmak

 • Seviyeleri 2009’a kadar AYÇ ile ilişkilendirmek

 • Yeni yeterlilikleri 2011’e kadar AYÇ ile ilişkilendirmek

 • Öğrenme çıktıları yaklaşımını kullanmak

 • Ulusal AYÇ merkezi belirlemek


Ay komisyonun rol
AYÇ: Komisyonun rolü

 • Üye ülkeleri eşgüdüm, deneme ve rehberlik konularında desteklemek

 • AYÇ istişare heyeti oluşturmak

 • 5 yıl sonra Tavsiyelere ilişkin değerlendirmenin de yer aldığı rapor hazırlamak


Ay referans seviye tan mlay c lar
AYÇ referans seviye tanımlayıcıları

 • Sistemlere değil öğrenme çıktılarına (bilgi, beceri ve yeterliklere) dayanır

 • 8 seviyede tüm akademik ve mesleki yeterlikleri kapsar

 • Bologna tanımlayıcıları bütünleştirir (5-8. seviyelere ilişkin öğrenme çıktılarına yönelik)


Neredeyiz
Neredeyiz?

 • Avrupa Parlamentosu’nda ve Konsey’de tartışmalar

 • Amaç: 2007’deki Almanya dönem başkanlığında anlaşmaya varılması

 • Leonardo da Vinci projeleri: AYÇ’nin denenerek geliştirilmesi; ulusal/sektörel çerçevelerin geliştirilmesi


Kim faydalanacak
Kim faydalanacak?

Esas kullanıcılar yeterlilik kurumları olacak

Bireyler ve işverenler aşağıdaki nedenlerle AYÇ’den faydalanacaklar:

 • Sistemler arası okunabilirlik kolaylaşacak

 • Farklı öğrenim yolları ve hayat boyu öğrenmeye erişim kolaylaşacak

 • Çalışma ve öğrenim hareketliliği kolaylaşacakEcvet siyasi bir nceliktir
ECVET siyasi bir önceliktir

18


Ecvet hareketlili i art racakt r
ECVET hareketliliği artıracaktır

19


Ecvet hayat boyu renim i in bir nceliktir
ECVET hayat boyu öğrenim için bir önceliktir

20


Ecvet yeterliliklerin effafl n art racakt r
ECVET yeterliliklerin şeffaflığını artıracaktır

21


Ecvet kar l kl g ven ve i birli i art racakt r
ECVET karşılıklı güven ve işbirliği artıracaktır

22Ecvet ve ay birbirini nas l tamaml yor
ECVET ve AYÇ birbirini nasıl tamamlıyor

 • Öğrenme çıktılarına dayanır

 • Yeterlilikleri merkez alır

 • Hayat boyu öğrenmeye vurgu yapar

 • Hareketliliğe odaklanır

 • Şeffaflığı hedefler

24


Ecvet ve ay birbirini nas l tamaml yor1

8 ORTAK REFERANS SEVİYE

ECVET ve AYÇ birbirini nasıl tamamlıyor

ECVET

25


Ecvet bireyler i in neden nemlidir
ECVET bireyler için neden önemlidir?

26


Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006

Öğrenme çevresi B

Öğrenme çevresi A

Bay X’inyurtdışında bir süre eğitim alma imkanı var

Edinilen öğrenim çıktıları

27


Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006

Öğrenme çevresi B

Öğrenme çevresi A

Bay X’inyurtdışında bir süre eğitim alma imkanı var

Bay X öğrenim çıktılarını alır

28


Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006

Öğrenme çevresi B

Öğrenme çevresi A

…ve şimdi Bay X yeni öğrenim çıktılarına evine taşıyıp yeterliliklere bunları da dahil etmek istiyor

Edinilen öğrenim çıktıları

29


Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006

Öğrenme çevresi B

Öğrenme çevresi A

Transfer süreci

Edinilen Öğrenme Çıktıları

30


Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006

Öğrenme çevresi B

Öğrenme çevresi A

…ama bu, engeller yüzünden zor…

?

31


Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006

 • Şeffaflık yok

 • Karşılıklı güven yok

 • Onaylama yok

 • Öğrenme çıktılarının biriktirilmesi yok

 • Tanınma yok

…ama bu, engeller yüzünden zor…

32


Ecvet bu engellerin kald r lmas n sa layacak
ECVET bu engellerin kaldırılmasını sağlayacak

33


Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006

Öğrenme çevresi B

Öğrenme çevresi A

Çünkü yetkili kurum A öğrenim çevresi B’de edinilen öğrenme çıktılarını onaylayacak ve tanıyacak

ECVET,Bay X’in evine yeni öğrenim çıktılarını taşımasına aracı olacak

Edinilen öğrenim çıktıları

34


Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006

Yeterlliik çevresi (A)

Çevre AYeterlilik

Edinilen öğrenme çıktıları biriktirilebilir ve artık kişinin yeterliliklerinin ayrılmaz parçasıdır

35


Ecvet nedir
ECVET nedir?

36


Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006

ECVET

Birimler

Kredi

Transfer süreci

37


Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006

ECVET

Kredi

Birimler

Transfer süreci

38


Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006

Öğrenim çevresi B

Öğrenim çevresi A

Not Çizelgesi

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi

Öğrenme çıktıları için kredi

Öğrenme çıktılarının onaylanması

Öğrenme çıktılarının tanınması

Öğrenme çıktılarının biriktirilmesi

39


Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006

ECVET

Kredi

Birimler

Transfer süreci

40Yeterlilik renme kt lar n n birimleri olarak tan mlan r

Bilgi

Beceri

Yeterlik

Yeterlilik öğrenme çıktılarının birimleri olarak tanımlanır

Birim

42


Ecvet in kalbi birimler
ECVET’in kalbi: Birimler

Yeterlilik

43


Ecvet in kalbi birimler1

Birim

Birim

Birim

ECVET’in kalbi: Birimler

Yeterlilik

Yetkili kurumlar tarafından ulusal seviyede belirlenir

44


Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006

ECVET

Birimler

Kredi

Transfer süreci

45


Ecvet kredileri birimlerin g reli a rl n belirtir rne in

Birim

Birim

Birim

ECVETKredileri birimlerin göreli ağırlığını belirtir: örneğin

Yeterlilik

10 Puan

50 Puan

80 Puan

20 Puan

46


Ecvet kredilerinin da l m
ECVET kredilerinin dağılımı

 • Önce yeterliliğe daha sonra birime

 • Farklı yaklaşımlar olabilir

 • Resmi anlamda mutabakat

47


Yetkili kurumlar n g revi nedir
“Yetkili kurumlar”ın görevi nedir?

48


Yeterlilikleri ecvet le ili kilendirme yetkili kurumlar n rol
Yeterlilikleri ECVET’le ilişkilendirme: “Yetkili kurumlar”ınrolü

 • Yeterliliklerin ECVET ile ilişkilendirilmesinin taahhüt edilmesi ve benimsenmesi için karar verilmesi

 • Süreçlerin tasarımı: değerlendirme, geçerli kılma, transfer, birikim ve tanınma

 • Yeterliliklerin ve birimlerin ifade edilmesi

 • Kredilerin dağılımı

 • Ortaklık/ mutabakat belgelerinin oluşturulması

 • Denetim ve kalite güvencesi

49


Avrupa yeterlikler er evesi yolunda ay ecvet berlin 29 11 2006
ECVET’in kullanılması: ‘Yetkili kurumlar’ vemesleki eğitim sağlayıcıları aşağıdaki süreçlerle ilgilenirler:

 • Bireyin öğrenim akdi

 • Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi

 • Kredilerin kazanılması

 • Geçerli Kılma

 • Transfer

 • Tanıma

50Ecvet 2006 2007 takvimi
ECVET: 2006-2007 takvimi

 • İştişare sürecinin lansmanı (Kasım 2006 - Mart 2007)*

 • Almanya Konferansı Haziran 2007

 • Nihai teklifin hazırlanması

 • Benimseme süreci

 • Üye ülkelerde uygulama

*Danışmanlık belgesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html

52