kursus for nyvalgte skolebestyrelser n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kursus for nyvalgte skolebestyrelser. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kursus for nyvalgte skolebestyrelser.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Kursus for nyvalgte skolebestyrelser. - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Updated on

Kursus for nyvalgte skolebestyrelser. Efteråret 2010. Kursus for nyvalgte skolebestyrelser. Forløbets opbygning. 1. Modul. Lovgrundlag, organisation, værdier, m.m. 2. Modul. Vejle Kommunes skolevæsen Indsatsområder Udviklingstiltag Organisation. Kursus for nyvalgte skolebestyrelser.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kursus for nyvalgte skolebestyrelser.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kursus for nyvalgte skolebestyrelser1
Kursus for nyvalgte skolebestyrelser.

Forløbets opbygning.

1. Modul.

Lovgrundlag, organisation, værdier, m.m.

2. Modul.

Vejle Kommunes skolevæsen

Indsatsområder

Udviklingstiltag

Organisation

kursus for nyvalgte skolebestyrelser2
Kursus for nyvalgte skolebestyrelser

FORMÅL:

At give deltagerne en nødvendig baggrundsviden for at kunne varetage skolebestyrelsesarbejdet

At gøre medlemmerne af skolebestyrelserne opmærksomme på de udfordringer, som skolen står over for i valgperioden centralt

At udbrede kendskabet til kommunens skolepolitik

indhold i kursus for nyvalgte skolebestyrelses medlemmer
Indhold i kursus for nyvalgte skolebestyrelses medlemmer
 • Hvad er skolebestyrelses medlemmerne optaget af?
 • Hvad er en skolebestyrelse? / Rettigheder, pligter og muligheder
 • Aktuelle udfordringer for folkeskolen centralt og lokalt
 • Refleksion i skolebestyrelsen
hvad optager jer meget n r i t nker p skolens undervisning
Hvad optager jer meget, når I tænker på skolens undervisning?
 • At børnene lærer at tage stilling
 • At læreren er engagerede og fagligt dygtig
 • At børnene udvikler sociale kompetencer
 • At børnene får faglige kompetencer
 • At børnene har lyst til at lære
 • At skolen bruger prøver og tests
     • HVORFOR ?
hvad optager jer meget n r i t nker p skolens undervisning1
Hvad optager jer meget, når I tænker på skolens undervisning?

Individuel refleksion:

Hvilke af de overskrifterne fra de foregående plancher finder du, skal prioriteres højst?

Når du har besluttet dig stiller du dig under det skilt, hvor overskriften fremgår.

Redegør overfor de øvrige i gruppen ved skiltet, hvorfor du har valgt at stille dig ved netop dette udsagn!

hvad optager jer meget n r i t nker p skolens undervisning2
Hvad optager jer meget, når I tænker på skolens undervisning?

Kommunale indsats områder. 2010 – 2011.

Faglighed og inklusion

Mange måder at lære på

Evaluering og evalueringskultur

Ledelse, selvledelse og teamudvikling

Større kommunale udviklingsprogrammer.

MMLAP

Skolen i bevægelse

hvad optager jer meget n r i t nker p skolens undervisning3
Hvad optager jer meget, når I tænker på skolens undervisning?

Refleksion i skolebestyrelsen:

Skolebestyrelserne samles stående. De enkelte medlemmer nævner i en hurtig runde deres valg for de øvrige

det politiske og administrative hierarki
Det politiske og administrative hierarki

Folketinget og Regeringen (love).

Kommunalbestyrelsen og det politiske udvalg (mål og rammer)

Skolebestyrelsen (principper)

Undervisnings-ministeriet

Den kommunale forvaltning og skolelederen

Skolelederen

hvad er skolebestyrelsen
Hvad er skolebestyrelsen ?

Er skolebestyrelsen en ”rigtig” bestyrelse?

Skolebestyrelsens placering i det politiske hierarki.

skolebestyrelsens arena
Skolebestyrelsens arena

SKOLEN

SKOLE-

BESTYRELSE

KOMMUNAL-BESTYRELSE

FORÆLDREBAGLANDET

slide13

Mål og rammer for skolens virksomhedStyringsdokumenter

 • Folkeskoleloven
 • Lov om kommunernes styrelse
 • Det kommunale budget
 • Børne - og ungepolitik
 • Vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen
 • Bilag til vedtægt for styrelse af kommunens skolevæsen
 • Kvalitetsrapport kvalitetssikring.
 • Kontrakter
 • Skolebestyrelsens årsberetning
 • Elevplan
lov om kommunernes styrelse
Lov om kommunernes styrelse

Borgerligt ombud

Lukkede møder

Tavshedspligt

Dagsorden

Referat

Udtræden af skolebestyrelsen

skolebestyrelsens forretningsorden
Skolebestyrelsens forretningsorden

Mødeindkaldelse

Dagsorden

Beslutninger

Referat

Ret til enkeltmedlemmers tilføjelser til referatet

Indkaldelse af suppleanter

Mødefrekvens

Andet

hvad skal skolebestyrelsen
Hvad SKAL skolebestyrelsen ?

AFGIVE BERETNING

INDKALDE skolens forældre mindst én gang årligt for at drøfte skolens virksomhed

BESVARE henvendelser fra kommunalbestyrelsen

FØRE TILSYN med skolens virksomhed (undtagen personale- og elevsager)

UDARBEJDE forslag om læseplaner og beskrivelser

FASTSÆTTE principper på en række områder

FASTSÆTTE ordensregler og værdiregelsæt

GODKENDE skolens budget inden for de centralt udmeldte økonomiske rammer.

GODKENDE undervisningsmidler

UDTALELSE i forbindelse med ansættelse af ledere og lærere

GODKENDE om voksne skal kunne deltage i skolens undervisning

GODKENDE kulturcenteraktiviteter

AFGIVE indstilling om forsøgs og udviklingsarbejder

hvad kan skolebestyrelsen
Hvad KAN skolebestyrelsen?

FASTSÆTTE principper for…..

voksnes deltagelse i undervisningen.

særligt samarbejde med lokalsamfundet.

skolens øvrige virksomhed. (Ud over minimumsbestemmelsen)

HENVENDE sig til kommunalbestyrelsen om alle forhold vedrørende skolen.

AFGIVE UDTALELSE til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolen

STILLE FORSLAG til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolen.

skolebestyrelsen skal fasts tte principper for
Skolebestyrelsen SKAL fastsætte principper for:

Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.

Samarbejdet mellem skole og hjem

Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen

Arbejdets fordeling blandt lærerne

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv.

Skolefritidsordningens virksomhed

hvem samarbejder skolebestyrelsen med
Hvem samarbejder skolebestyrelsen med?

Kommunalbestyrelsen

Skolens forældre

Skolens ledelse

Pædagogisk Råd

Skolefritidsordningen

Elevråd

Eventuelle rådgivende organer

Daginstitutioner

Fritidsklubber

Ungdomsskolen

Musikskolen

De andre skolebestyrelser i kommunen

Andre relevante interessenter

hvordan f r skolebestyrelsen indflydelse
Hvordan får skolebestyrelsen indflydelse?

Udtaler sig om kommunens styrelsesvedtægt med tilhørende bilag på folkeskoleområdet

Godkender skolens budget og beder om at få forelagt skolens regnskab

Fastsætter principper for skolens virksomhed

Udøver tilsyn med skolens virksomhed fx gennem drøftelse af principperne i praksis

Afgivelse af høringssvar

kvalitetsrapporter
Kvalitetsrapporter

Redskab i mål - og rammestyringen af folkeskolen

Dokumentationsredskab mellem Undervisningsministeriet, kommunalbestyrelserne og de enkelte skoler

Kvalitetsrapporten indeholder i henhold til bekendtgørelsen følgende hovedoverskrifter

Helhedsvurdering af det faglige niveau

Rammebetingelser

Pædagogisk processer

Resultater

kvalitetsrapporter1
Kvalitetsrapporter

Den enkelte skolebestyrelse skal at udtale sig om rapporten, inden kommunalbestyrelsen drøfter den.

Kvalitetsrapporten vedrører det foregående skoleår, der arbejdes altså lige nu, på færdiggørelsen af kvalitetsrapporten for skoleåret 2009-2010.

Kommunalbestyrelsen skal drøfte og tage stilling til kvalitetsrapporten inden den 31. december.

Rapporten offentliggøres via internettet/skolen hjemmeside.

eksempel p tilbagevendende dags ordenspunkter i rets l b
Eksempel på tilbagevendende dags-ordenspunkter i årets løb

August: Præsentation af den færdige

kvalitetsrapport.

Årsplan for skolebestyrelsens samarbejde med kontaktforældrene.

September: Orientering om indholdet i det planlagte møde for kontaktforældre

November: Budgetdrøftelse

December: Indsatsområderne – hvordan går det?

eksempel p tilbagevendende dagsordenspunkter i rets l b
Eksempel på tilbagevendende dagsordenspunkteri årets løb

Januar: Godkendelse af budgettet

Drøftelse af handlingsplaner

Februar: Orientering ved skolelederen om hvilke principper, der har betydning for det kommende års planlægning

Elev – og lærersituationen i det kommende skoleår

Marts: Orientering om planlægningen af næste skoleår ved skolelederen

eksempel p tilbagevendende dagsordenspunkter i rets l b1
Eksempel på tilbagevendende dagsordenspunkteri årets løb

April: Drøftelse af skolebestyrelsens gældende principper

Juni: Orientering om arbejdsfordelingen blandt skolens lærere i det kommende skoleår.

Orientering om elevskemaerne for næste skoleår

Drøftelse af det kommende skoleår

get fokus p folkeskolens resultat
Øget fokus på folkeskolens resultat

Internationale undersøgelser (fx PISA og TIMSS)

OECD Review s

EVA’s rapporter

Regeringens 360-graders eftersyn

KL – Nysyn på folkeksoeln.

aktuelle udfordringer for om folkeskolen centralt og lokalt
Aktuelle udfordringer for om folkeskolen centralt og lokalt

Regeringens rejsehold anbefaler:

Lærernes kompetencer skal styrkes

Hæv kompetencen hos skolelederen

Styrket forskning i skoleudvikling

Tydelige mål for, hvad elever skal lære

Stærkere fokus på skolens resultater

Langt færre elever skal i specielle tilbud

aktuelle udfordringer for om folkeskolen centralt og lokalt1
Aktuelle udfordringer for om folkeskolen centralt og lokalt

Regeringens rejsehold anbefaler:

7. Elever i vanskeligheder skal have effektiv støtte

8. Skoler og kommuner skal have større frihed til at drive skoler

9. Flere valg og mere it

10. Styrket faglighed gennem større skoler

aktuelle udfordringer for om folkeskolen centralt og lokalt2
Aktuelle udfordringer for om folkeskolen centralt og lokalt

KL’s publikation Nysyn på folkeskolen:

Elevernes læring skal stå i centrum

En helt ny overbygning

Hyppige elevsamtaler om læringsmål og læringsstrategi

Styrk læring for elever med særlige behov

Lærerne er på skolen og støtter elevernes læring

Skoleledelsen skal måles på eleverne resultater og trivsel

Færre bøger – mere it

Læreren anvende viden fra forskning ind i skolen

Ungdomsuddannelsen begynder i folkeskolens overbygning

dr ftelse i skolebestyrelserne
Drøftelse i skolebestyrelserne

Skolebestyrelsen:

Drøfter hvad vil vi gerne være kendt for?

Drøftelserne tages op på næste ordinære møde i skolebestyrelsen.

nyttige links
Nyttige links

Rejseholdets anbefalinger:

http://www.skolensrejsehold.dk/Skolens%20rejsehold/Afrapportering.aspx

Nysyn på folkeskolen:

http://www.kl.dk/Dokumenter/Artikler/TRS/2010/05/Vak-med-lappelosninger-og-ind-med-nysyn-i-folkeskolen/

Undervisningsministeriets hæfter om skolebestyrelsen:

http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Styring%20og%20ansvar/Skolebestyrelsen.aspx

Rapport om ansvarsfordeling:

http://www.kl.dk/Folkeskolen/Artikler/45688/2004/01/Klargorelse-af-opgave--og-ansvarsfordelingen-mellem-skole-foraldre-og-det-ovrige-samfund/

Folkeskoleloven og bekendtgørelser:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125580