Sammanställning av temperaturmätning - PowerPoint PPT Presentation

cody-poole
sammanst llning av temperaturm tning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sammanställning av temperaturmätning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sammanställning av temperaturmätning

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Sammanställning av temperaturmätning
127 Views
Download Presentation

Sammanställning av temperaturmätning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sammanställning av temperaturmätning 140326 Dagny, Kerstin, Lise-Lotte

  2. Mätningar har utförts på 11 rum • Totalt 583 mätningar gjorda vid 402 måltider • 503 mätningar gjordes på bröstmjölk och 80 mätningar på bröstmjölksersättningar

  3. Rekommendationer enligt Milknet Kontrollera alltid mjölkens temperatur med handryggen före sondmatning eller tillmatning. Eftersträva att tillföra all mjölk kroppsvarm. Lämpligt är 32-37 grader men aldrig varmare. Lägre temperatur på mjölken innebär långsammare ventrikeltömning.

  4. Tips för att uppnå optimal mattemperatur. • Uppvärmning av mer än 20-30ml görs i varmvattenbad under 10-20 minuter. Ev mer om det är stora volymer. • Tänk på att byta vattenbadet under uppvärmningstiden. • Kontrollera mattemperaturen på handryggen. • Microvärmning ger lätt för hög mattemperatur.

  5. Ny mätningVarför? • Säkerställa optimal mattemperatur vid varje måltid.

  6. Tillvägagångssätt • Värm maten i vattenbad • Prova temperaturen mot handryggen. När du tycker mattemperaturen är bra, mät med termometern och notera på protokollet. Visar termometern utanför 32-37 grader, värm eller kyl till rätt temperatur. Glöm inte spruta 2,3 osv. • Byt vatten när så behövs. • Informera även föräldrarna som sköter matningen om vikten av rätt temperatur.

  7. Tack för er medverkan