lu t bi n qu c t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LUẬT BIỂN QUỐC TẾ PowerPoint Presentation
Download Presentation
LUẬT BIỂN QUỐC TẾ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

LUẬT BIỂN QUỐC TẾ - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

LUẬT BIỂN QUỐC TẾ. Định nghĩa. Luật biển quốc tế là tổng hợp các nguyên tắc và quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh quy chế pháp lý các vùng biển và các hoạt động sử dụng , khai thác , bảo vệ môi trường biển cũng như quan hệ hợp tác của các quốc gia trong lĩnh vực biển. Đặc điểm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

LUẬT BIỂN QUỐC TẾ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nh ngh a
Địnhnghĩa

Luậtbiểnquốctếlàtổnghợpcácnguyêntắcvàquyphạmphápluậtquốctếđiềuchỉnhquychếpháplýcácvùngbiểnvàcáchoạtđộngsửdụng, khaithác, bảovệmôitrườngbiểncũngnhưquanhệhợptáccủacácquốcgiatronglĩnhvựcbiển

c i m
Đặcđiểm
 • Sửdụng, khaithácbiển
 • Bảovệmôitrườngbiển
 • Hợptácquốctếvềbiển
c c nguy n t c
CÁC NGUYÊN TẮC
 • Nguyêntắctự do biểncả
 • Nguyêntắcđấtthốngtrịbiển
 • Nguyêntắcdisảnchungcủaloàingười
 • Nguyêntắccôngbằng
nguy n t c t do bi n c
Nguyêntắctự do biểncả
 • Biểncảđượcđểngỏchotấtcảcácquốcgia
 • Cấmcácquốcgiaxáclậpchủquyền
 • Quyềntự do biểncảcủamộtquốcgiaphảitínhđếnlợiíchcủaquốcgiakhác
 • Cácquyềntự do mangtínhtậpquán
 • Cácnguyêntắcnàykhôngchỉápdụngriêngchobiểncả
c c quy n t do bi n c
CÁC QUYỀN TỰ DO BIỂN CẢ
 • Tự do hànghải
 • Tự do đánhbắthảisản
 • Tự do đặtcácdâycápvàốngdẫnngầm
 • Tự do hàngkhông
 • Tự do nghiêncứukhoahọcbiển
 • Tự do xâydựngcácđảonhântạo
 • Cácthiếtbịkhácđượcphápluậtchophép
nguy n t c t th ng tr bi n
Nguyêntắcđấtthốngtrịbiển
 • Lãnhthổlàđiềukiệntiênquyếtđểmởrộngchủquyềnquốcgiaracácvùngbiển
 • Khôngđượcsửachữaphầnkéodàitựnhiêncủalãnhthổrabiển
nguy n t c di s n chung c a lo i ng i
NGUYÊN TẮC DI SẢN CHUNG CỦA LOÀI NGƯỜI
 • Khốitàisảnkhôngthểphânchia
 • Thuộcquyềnsởhữucủacộngđồngquốctế
 • Khôngchiếmhữuvùngvàtàinguyêncủavùng
 • Sửdụngvùngmộtcáchhòabình
 • Khaithácvàquảnlývùngvìlợiíchcủatoànthểloàingười
nguy n t c c ng b ng
Nguyêntắccôngbằng
 • Thừanhậncácquyềncủacácquốcgiakhôngcóbiển
 • Khôngđặtbiểndướichủquyềnriêngbiệtcủabấtkỳquốcgianào
 • Vùngđáybiển (vùng) cóchếchếđộpháplýlàdisảnchungcủaloàingười
 • Ápdụngtrongviệcphânđịnhbiển
c c v ng bi n thu c ch quy n qu c gia
CÁC VÙNG BiỂN THUỘC CHỦ QUYỀN QUỐC GIA
 • Nộithủylàvùngnước ở phíabêntrongđườngcơsởdùngđểtínhchiềurộnglãnhhải

* Nộithủythôngthường

Vùngnướcgiápvớibờbiểnnhưvịnh, cửsông, vũngđậutàu…

* Nộithủy do việcvạchcơsởthẳng

Vùngnướccócácđườnghànghảiquốctếđi qua màvốntrướcđóchưađượccoilànộithủy

slide11

Nộithủy do đặctínhlịchsử

* Vùngnướclịchsử

* Vịnhlịchsử

Vịnhlịchsử? Quốcgiaquenbiểnphải:

- Thựchiệnquyềnchủquyềnthựcsự

- Sửdụngvùngbiểnmộtcáchliêntục, hòabìnhvàlâudài

- Khôngcósựphảnđốicủaquốcgiaquantâm

ch ph p l c a n i th y
CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ CỦA NỘI THỦY
 • Chủquyềnđầyđủvàtuyệtđối

- Mọisựravàonộithủycủatàuthuyền, phươngtiện bay nướcngoàiđềuphảixinphép

  • Tàuthuyềnthươngmại
  • Tàuthuyềnnhànước
  • Quyềntàiphándânsự
slide13

Đốivới vi phạmhìnhsựvàdânsựtrêntàuthuyềnnướcngoàithìápdụngluậtquốcgiamàtàumangcờ

 • Quốcgiavenbiểnchỉ can thiệp:
  • Nếuhành vi phạmtội do mộtngườingoàithủythủđoànthựchiện
  • Nếuthuyềntrưởngyêucầuchínhquyềnsởtại can thiệp
  • Nếuhậuquảcủanóảnhhưởngtới an ninhtrậttựcảng
l nh h i
LÃNH HẢI
 • Lãnhhảilàvùngbiểncóbềrộngkhôngvượtquá 12 hảilýnằmgiữavùngnộithủyvàcácvùngbiểnthuộcquyềnchủquyềnvàquyềntàiphánquốcgia.
 • Chủquyềntrênlãnhhảikhôngphảilàtuyệtđối
 • Vùngtrờibêntrênlãnhhảikhôngtồntạiquyền qua lạikhônggâyhạichocácphươngtiện bay
quy n c a c c qu c gia ven bi n
QUYỀN CỦA CÁC QUỐC GIA VEN BIỂN
 • Khôngđượcthựchiệnquyềntàiphánhìnhsựđốivớivụ vi phạmhìnhsựxảyratrêntàunướcngoàiđangđi qua lãnhhải, trừcáctrườnghợpsau:
  • Hậuquảcủavụ vi phạmđómởrộngđếnquốcgiavenbiển
  • Vụ vi phạmđócótínhchấtpháhoạihòabình, an ninh, trậttựcủaquốcgiavenbiển
  • Đượcthuyềntrưởng hay cácviênchứcngoạigiaocủatàumangcờyêucầu
  • Thựchiệncácbiệnphápcầnthiếtđểtrấnápviệcbuônlậu ma túy hay chấtkíchthích
quy n t i ph n d n s
Quyềntàiphándânsự
 • Khôngđượcbắttàuthuyềnnướcngoàiđangđi qua lãnhhảiphảithayđổihànhtrìnhcủanó
 • Cóquyềnápdụngđốivớitàunướcngoàiđangđậutronglãnhhải hay đi qua lãnhhải, saukhiđãrờinộithủy
v ng ti p gi p l nh h i
VÙNG TiẾP GIÁP LÃNH HẢI
 • Làvùngbiểnnằmngoàilãnhhảivàtiếpliềnvớilãnhhảicóchiềurộngkhôngquá 24 hảilýtínhtừđườngcơsở

Ngănngừavàtrừngtrịnhững vi phạmvềcácvấnđềhảiquan, thuế, y tế hay nhậpcưtrênlãnhthổ hay tronglãnhhảicủaquốcgiavenbiển

* Vùngnàycũngđượcápdụngquychếpháplýcủavùngđặcquyềnkinhtế

v ng c quy n kinh t
VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ
 • Vùngđặcquyềnkinhtếlàmộtvùngnằm ở phíangoàilãnhhảivàtiếpliềnvớilãnhhảicóchiềurộngkhôngquá 200 hảilýtínhtừđườngcơsở.
slide19

Tínhđặcquyềnthểhiệntrongviệcquốcgiavenbiểncótoànquyền:Tínhđặcquyềnthểhiệntrongviệcquốcgiavenbiểncótoànquyền:

  • Đánhgiánguồntiềmnăngđốivớinguồntàinguyênsinhvật
  • Thựchiệncácbiệnphápthíchhợpvềbảotồnvàquảnlý
  • Hợptácvớitổchứcquốctếcóthẩmquyềntrongviệcduytrìcácnguồnlợisinhvật ở mứcđộthíchhợp
c c quy n thu c ch quy n
CÁC QUYỀN THUỘC CHỦ QUYỀN
 • Thămdòkhaithác, bảotồnvàquảnlýtàinguyênthiênnhiên, sinhvậthoặckhôngsinhvật
 • Khaithácvùngnàyvìmụcđíchkinhtế
quy n t i ph n
QUYỀN TÀI PHÁN
 • Lắpđặtvàsửdụngcácđảonhântạo, cácthiếtbịvàcôngtrình
 • Nghiêncứukhoahọcvềbiển
 • Bảovệvàgìngiữmôitrườngbiển
c c qu c gia kh c c quy n
CÁC QUỐC GIA KHÁC CÓ QUYỀN
 • Quyềntự do hànghải
 • Quyềntự do hàngkhông
 • Quyềntự do lắpđặtdâcápvàốngdẫnngầm
th m l c a
THỀM LỤC ĐỊA
 • Là đáy biển và lòng đất của phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ quốc gia ven biển đến mép ngoài của rìa lục địa.
 • Nếu rìa lục địa nhỏ hơn 200 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của quốc gia ven biển, thì thềm lục địa của quốc gia ven biển là 200 hải lý.
 • Nếu rìa lục địa của quốc gia ven biển rộng hơn 200 hải lý, thì quốc gia đó có quyền mở rộng thềm lục địa của mình ra quá 200 hải lý, nhưng tối đa không quá 350 hải lý.
quy n c a qu c gia ven bi n
Quyềncủaquốcgiavenbiển
 • Thămdòvàkhaitháctàinguyênthiên
 • Cácquốcgiakháckhôngcóquyềnthămnàynếukhôngcósựthỏathuậnvớiquốcgiavenbiển
 • Quyềnnàykhôngđụngchạmđếnchếđộpháplýcủavùngnước ở phíatrên hay vùngtrờitrênvùngnướcnày
 • Khônggâythiệthạihànghải hay cácquyềntự do kháccủacácquốcgiakhác
c c qu c gia kh c
CÁC QUỐC GIA KHÁC
 • Đặtdâycáp
 • Ốngdẫnngầm
 • Tuyếnốngdẫnngầmcầnđượcsựthỏathuậncủaquốcgiaquenbiển
bi n c
BIỂN CẢ
 • Làvùngbiểnkhôngnằmtrongvùngđặcquyềnkinhtế, lãnhhải hay nộithủycủamộtquốcgia
 • Dựatrênnguyêntắctự do biểncả
v ng di s n chung c a lo i ng i
Vùng –disảnchungcủaloàingười
 • Vùnglàđáybiểnvàlòngđấtdướiđáybiểnnằmbênngoàigiớihạnquyềntàiphánquốcgia
 • Dựatrênnguyêntắcdisảnchung
 • Việcthămdò, khaitháctàinguyêncủavùngđượctiếnhànhthông qua cơquanquyềnlựcquốctế
v ng n c qu n o
VÙNG NƯỚC QUẦN ĐẢO
 • Làvùngbiểnnằmbêntrongcủađườngcơsởquầnđảo
 • Cáctàuthuyềncủaquốcgiakhácđềuđượchưởngquyền qua lạikhônggâyhại
eo bi n qu c t
EO BIỂN QUỐC TẾ
 • Eobiểndùngchohànghảiquốctếlàeobiểngiữamộtbộphậncủabiểncảvàmộtbộphậnkháccủabiểncả hay lãnhhảicủaquốcgiakhác
 • Cácquốcgiakháccóquyềnquácảnh
c quan quy n l c y i d ng
CƠ QUAN QUYỀN LỰC ĐÁY ĐẠI DƯƠNG

http://www.isa.org.jm/en/home

c c u t ch c
CƠ CẤU TỔ CHỨC
 • Đạihộiđồng
 • Hộiđồng
 • Ủy ban phápvàkỹthuật
 • Ủy ban tàichính
 • Ban thưký
 • Cácquốcgiaquansát
h i ng
Hộiđồng
 • Group A:    Italy, Russian FederationGroup B:     Republic of Korea, France, GermanyGroup C:    Australia, IndonesiaGroup D:    Fiji, Jamaica, EgyptGroup E:    Viet Nam, Qatar, Cameroon                  Cote d'Ivoire, Nigeria, Chile                 Mexico 
ch c n ng
CHỨC NĂNG
 • Kiểmsoátcáchoạtđộngtiếnhànhtrongvùng
 • Quảnlýcáctàinguyêncủavùng
  • Địnhracácquyđịnhvàthủtụcthíchhợpchoviệcsựdụngvàomụcđíchhòabình
  • Ngănngừa, hạnchếvàchếngự ô nhiễmmôitrườngbiển
  • Bảovệvàbảotồncáctàinguyênthiênnhiêncủavùng
  • Phòngngừathiệthạihệđộngvậtvàhệthựcvật

http://www.isa.org.jm/en/home

t a n qu c t v lu t bi n http www itlos org start2 en html
TÒA ÁN QUỐC TẾ VỀ LUẬT BIỂNhttp://www.itlos.org/start2_en.html
 • Thẩmquyềngiảiquyết

Các vụ tranh chấp liên quan đến việc giải thích hay áp dụng Công ước về việc thi hành các quyền thuộc chủ quyền hay quyền tài phán của quốc gia ven biển như đã được trù định trong Công ước

y ban ranh gi i th m l c a
ỦY BAN RANH GiỚI THỀM LỤC ĐỊA
 • Giảiquyếtvấnđềxácđịnhranhgiớithềmlụcđịavượtquá 200 hảilý