slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Türk Oda ve Borsaları Akreditasyon Projesi 2009 John Lockett PowerPoint Presentation
Download Presentation
Türk Oda ve Borsaları Akreditasyon Projesi 2009 John Lockett

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22
coby

Türk Oda ve Borsaları Akreditasyon Projesi 2009 John Lockett - PowerPoint PPT Presentation

227 Views
Download Presentation
Türk Oda ve Borsaları Akreditasyon Projesi 2009 John Lockett
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Türk Oda ve Borsaları Akreditasyon Projesi 2009 John Lockett

 2. Akreditasyon Türk Oda ve borsalarını geliştirmektedir. Artık değişim sırası Standard’a gelmiştir.

 3. Değişimi gerektiren nedenler • İlerlemenin hızlandırılması • İyi uygulamaların paylaşılması • Standartların yükseltilmesi

 4. Yeni Standart; • BCC’nin Temel Standard’ının 3. revizyonuna dayalıdır. • “Temel Yeterlilik” ve “Temel Becerilere” dayalıdır

 5. Peki neler farklı? • Yeni dereceler • Ön değerlendirme • Giriş düzeyi • Akredite • Mükemmel

 6. Peki neler farklı? • Oda ve Borsaların geliştirilmesi • Oda ve Borsalara daha çok Eğitim ve Destek • TOBB ve Oda ve Borsalar arasında iyi uygulamaların daha etkili paylaşımı

 7. Peki neler farklı? • TOBB için gelişim • İyi uygulamaların Akreditasyon Kurulu tarafından onaylanması • Gelişim desteği için onay

 8. Peki farklar nelerdir? • Türk Loydu için gelişmeler • İyi uygulamaların raporlanması & Gelişim için tavsiyeler

 9. Temel Yeterlilikler • Yönetim & Odalar Kanunu • Vizyon ve Misyon Belirlenmesi • Odalar Kanunun Uyumu • Stratejik Amaçlar • Uyum Politikası ve Performans Yönetimi • Genel Sekreterin İşe Alımı ve Görev Açıklamaları • Yönetim Kontrolleri • Organizasyon Şeması • Tutanaklı Sürekli Komite Toplantıları • Yeni Yöneticilerin Tanıtımı • İlgili Komiteler

 10. Temel Yeterlilikler • Finansal Yönetim • Elverişli Rezervler • Yıllık Bütçe • Mali Raporlama ve Muhasebe • Finansal İncelemeler • Finansal Kontroller ile Uyum • Finansal Planlama • Kontroller • Finans ve Denetim Alt Grupları

 11. Temel Yeterlilikler • İnsan Kaynakları Yönetimi • Adil ve Yasal Kurallar •   Profesyonel ve Kalifiye Personel •   Personelin görüşleri •   Personel ile iletişim •   Personel Eğitim ve Geliştirme •   Performans değerlendirme •   İş Planına Dayalı Hedefler ve Amaçlar • Etki ve Değerlendirme

 12. Temel Yeterlilikler • Planlama ve Geliştirme • Kapsamlı Yıllık İş Planı •   Dört Yıllık Stratejik Plan •   İş Planı Hedeflerinin İncelenmesi •   Kaynak Tahsisi •   Üye Geribildiriminin Kullanımı •   Açık Stratejiler •   Üye Faaliyet Raporları

 13. Temel Yeterlilikler • İletişim • İletişim Stratejileri • Medya’nın Kullanılması • Medya ile İlişkiler • Basın Açıklamaları • İnternet Sitesi • Eğitimli Personel • İletişim Etkililiğinin Artırılması • Üyelerin Tercih Ettikleri İletişim Yöntemi

 14. Temel Yeterlilikler • Bilgi İletişim Teknolojileri • Sistem ve Yazılım • Üye Yönetim Sistemi • İnteraktif Web Sitesi • Olağanüstü Durum Planı • Politikalar ve Prosedürler • Yetkili ve Eğitimli Personel

 15. Temel Yeterlilikler • Üye İlişkileri • Uzun Vadeli İlişkiler • Belirlenen Üye Gereksinimleri • İş Desteklerine Erişim • İzlenen Üye Destekleri • Personelin Üye Bilgilerine Erişimi • Üye İhtiyaçlarının Gözden Geçirilmesi • Değerlendirme, Gözden Geçirme ve İyileştirme

 16. Temel Yeterlilikler • Kalite • İş Geliştirme • ISO 9001 : 2008 • EFQM Mükemmeliyet Modeli • Kalite için Yönetim Planı • Performansın Değerlendirilmesi • Önemli Performans Sonuçları

 17. Temel Hizmetler • Networking • Üyelik Bilgileri • Yıllık Faaliyet Programı • Düzenli Üye Anketi • Ürün ve Hizmetlerin Dağılımı • En İyi Uygulama Paylaşımı

 18. Temel Hizmetler • Politika ve Beyan • Üyelerin sorunlarının belirlenip bunların karar mercilerine iletilmesi • Atanmış Kalifiye Personelin • Üyelerin İlgi Alanlarının Belirlenmesi • TOBB’la ortak çalışma • Üyeler ve Karar Mercilerinin Tanıştırılması • Üyelerinin temsiline odaklanma • Politikacı ve Resmi memurlar ile ilişkiler • Diğer odalarla işbirliği ve araştırma içinde olma

 19. Temel Hizmetler • İş Bilişimi ve Destek • Üyelerin İhtiyaç ve Gereksinimlerini Anlamak ve karşılamak • Değerlendirme • Verilere Erişim • Tahsis Edilmiş ve Kalifiye Personel • Yerel Ekonomik Bilgi • Bilgi İletişim teknolojileri Altyapı • Kalifiye Personel • İnternet Kullanımı ve Global Bilgi

 20. Temel Hizmetler • Beceri geliştirme • Üye İhtiyaçları Anketi • Fırsat Analizleri • Kapsamlı İletişim • Değerlendirme • Sürekli Mesleki Gelişim • Çevre Bilgisi • Kaynak Yönetimi 

 21. Temel Hizmetler • Uluslararası Ticaret • Katılım ve Geniş Kapsamlı Piyasası Bilgi • Üye İhtiyaçlarının Tespit Edilip Yerine Getirilmesi • İhracat Girişimleri Hakkında Bilgi Sahibi Olmak • İhracatçılar Hakkında Bilgi Sahibi Olmak • Yurtdışı Firmalar Arası Ağ •  Pazara Girişte Bilgi ve Yardım Sağlanması • Kalifiye Belgelendirme Hizmetleri • Pazar Araştırması • Küresel Ürün ve Servis Kaynağı Sunmak • Uzman Sektör, Ülke ve Ekonomi Bilgisi • Eğitim & Seminerler • Kalifiye Personel

 22. Sonraki Adımlar • Akreditasyon Kılavuzunun Yenilenmesi • Giriş düzeyi standardı • Akreditasyon standardı • Oda ve Borsalar için rehberlik • Yöneticiler için rehberlik • Uygulama & Değerlendirme Formları • Rapor formları • İyi uygulama rehberi