tulvariskien hallinta lains d nn ss n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tulvariskien hallinta lainsäädännössä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Tulvariskien hallinta lainsäädännössä - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Tulvariskien hallinta lainsäädännössä. Tulvariskityöryhmä: keskustelutilaisuus 14.5.2008 Pekka Kemppainen Lakimies Maa- ja metsätalousministeriö Yleinen osasto / Vesitalousyksikkö. Sääntelyn tarve 1. Tulvadirektiivin vaatimusten täyttäminen 2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tulvariskien hallinta lainsäädännössä' - clyde


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tulvariskien hallinta lains d nn ss

Tulvariskien hallintalainsäädännössä

Tulvariskityöryhmä: keskustelutilaisuus 14.5.2008

Pekka Kemppainen

Lakimies

Maa- ja metsätalousministeriö

Yleinen osasto / Vesitalousyksikkö

slide2

Sääntelyn tarve

1. Tulvadirektiivin vaatimusten täyttäminen

2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen

slide3

1. Tulvadirektiivin vaatimusten täyttäminen

 • Määritelmät: tulva, tulvariski
 • Toimivaltaiset viranomaiset
 • Suunnitteluasiakirjojen sisältö, määräajat

- tulvariskien alustava arviointi; vaara- ja riskikartat; tulvariskien hallintasuunnitelmat

 • Liityntä vesienhoidon järjestämiseen

- yhdenmukaiset tiedot, osallistumismenettelyt, tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksyminen

 • Karttojen ja hallintasuunnitelmien julkaiseminen
 • Normitaso harkittava asiakohtaisesti

- laki, asetus, viranomaistehtäviä koskevat hallinnolliset määräykset tai ohjeet

slide4

2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen

Vesilainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö

Pelastustoiminta

Tulvavahinkojen korvausjärjestelmä

slide5

2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen(1)

Vesilainsäädäntö

 • Hydrologisten olosuhteiden muutos paremmin huomioon

= veden määrällinen muutos vesistössä, joka on

toteutunut tai ennakoitavissa ja

vaikuttaa vesilain mukaisen hankkeen edellytyksiin.

• Merkitys lupaa myönnettäessä / määräyksiä tarkistettaessa

• Peruste tarkistaa voimassa olevaa lupaa

- Mm. juoksutusmääräykset poikkeuksellisia tilanteita varten

• Lupa- ja valvontajärjestelmän kytkentä tulvariskien hallinnan suunnitteluun

 • AYK:n toimivalta tulvavaaran estämiseksi - Tarpeelliset toimenpiteet valvontaviranomaisen päätöksellä
 • Vesistöaluenäkökulma: vesilain mukaisten hankkeiden yhteensovittaminen
 • Tulvavesien johtaminen ja pidättäminen maa-alueille
slide6

2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen(2)

Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö

• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet; tarkistukset 2008 - Tulviin liittyvien riskien ehkäisy - Varautuminen rankkasateisiin ja taajamatulviin - Ei uutta rakentamista tulvavaara-alueille

 • Mahdollisia tarkistuksia maankäyttö- ja rakennuslakiin - Kaavojen sisältövaatimukset: ilmastonmuutoksesta aiheutuvat olosuhteiden muutokset, tulvavaara

- Taajamatulvien estäminen

- Hulevesien hallinnan järjestäminen

slide7

2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen(3)

Pelastustoiminta

 • Viranomaisten toimivallan ja tehtävien selventäminen tulvantorjunnassa: varautuminen, johtaminen, pakkokeinot

• Alueen pelastustoimi / alueellinen ympäristökeskus / muut viranomaiset

 • Kustannusten jako

Kuva. Veikko Roininen

slide8

2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen(4)

Tulvavahinkojen korvausjärjestelmä

 • Nykyisen järjestelmän rajoitukset

- vain vesistötulvasta aiheutuneet vahingot

- rajoitettu korvauksensaajien piiri

- vahingonkärsijöille hidas, hallinnollisesti raskas

 • Korvaussuojan laajentaminen meri- ja taajamatulvista aiheutuviin vahinkoihin
 • Korvausmenettelyn nopeuttaminen
 • Valmisteilla ehdotus vakuutuksiin perustuvaksi tulvakorvausjärjestelmäksi