Download
sokol n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOKOL PowerPoint Presentation

SOKOL

258 Views Download Presentation
Download Presentation

SOKOL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_1C10 SOKOL Občanské sdružení zaměřené na pohybovou aktivitu a kulturní činnost

 2. Sokol • založen v roce 1862 • na základě antické myšlenky kalokagathie • ideál harmonie = vyvážená tělesná a duševní krása • 1. starosta Jindřich Fügner • náčelník Ph.Dr. Miroslav Tyrš /1832 – 1884/

 3. Základní pravidla • oslovení „bratře“ a „sestro“ • společný kroj /navrhl Josef Mánes/ • sokolský pozdrav „Nazdar“ • heslo „Tužme se“ • rozvoj osobnosti po tělesné a duševní stránce

 4. Tyršovy sokolské zásady • síla a mužnost • činnost a vytrvalost • láska k volnosti a vlasti • dobrovolná práce a kázeň

 5. Všestranné zaměření • tělesná cvičení kromě neděle • nářaďová cvičení • skoky, zápas, veslování, šerm, střelba, plavání • prostná cvičení • pravidelné společné výlety a společenská zábava

 6. Historie Sokola v datech • 1863 - vzniká 1. sokolovna • 1871 - založení časopisu Sokol • 1882 - Jubilejní slavnost „Sokola Pražského“ • od 1882 všesokolské slety v Praze • 1889 – název Česká obec sokolská/ČOS/ • 1915 – byla úřady ČOS zakázána

 7. Konkurenční spolky • DTJ /Dělnická tělovýchovná jednota/ • FDTJ / Federace dělnických tělocvičných jednot/ • Orel • Skauting

 8. Poválečná historie • Po vzniku Československa /1918/ má dostatečnou podporu pro pokračování v činnosti • 1926 otevřeno sídlo Tyršův dům • Během 2. světové války pronásledování členů • 1946 – 1. poválečný slet

 9. Poválečná historie • 1948 – XI. slet na Strahově-500 000 členů • v éře socialismu mnoho členů emigrovalo a zakládalo spolky v zahraničí • 1990 – znovu obnoven, modernizace • 2000 – vyvrcholení dlouhodobé činnosti za přítomnosti V. Havla jako společensko-sportovní přehlídka na Strahově XIII.slet • 2012- výročí 150 let Sokola – XV. slet

 10. Použitá literatura a zdroje • NOVOTNÝ, J.. Sokol v životě národa. [s.l.] : Melantrich, 1990. • STEINIGER, Bohumil. Tělocvičné spolky a skauting v období Rakouska-Uherska. Historický obzor, 2003 • wikipedia

 11. Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_1C10 Jméno autora: Radka Kurfurstová Název práce: Sokol Předmět:Tělesná výchova Ročník: 4. Časová dotace: cca 20 minut Vzdělávací cíl: Seznámení s organizací Sokol Pomůcky:Počítač, dataprojektor, (active board) Inovace: Studenti shlédnou prezentaci s využitím ICT Poznámka: Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky a vzdělání na všech typech školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Vytvořeno 20.12.2012