1 / 10

Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex

Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex. Hvem er Sex & Samfund?. Vi arbejder nationalt og internationalt for en verden, hvor alle har adgang til oplysninger og sundhedsydelser i relation til seksualitet, graviditet og fødsel

clovis
Download Presentation

Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex

  2. Hvem er Sex & Samfund? • Vi arbejder nationalt og internationalt for en verden, • hvor alle har adgang til oplysninger og sundhedsydelser i relation til seksualitet, graviditet og fødsel • hvor seksuel mangfoldighed anerkendes som en grundlæggende menneskerettighed • hvor retten til selvstændige valg respekteres – en verden uden stigmatisering eller diskrimination

  3. Hvad laver vi? • Kampagner • Sexlinien for Unge • Præventionsklinikken • Supplerende seksualundervisning • Seksualundervisning til unge med særlige behov • Støtte til kommunernes arbejde med seksuel sundhed og forebyggelse – fx politik for seksuel sundhed, læseplaner og kompetence-udviklingaf lærere og sundhedsplejersker

  4. Uge Sex – hver år i uge 6 • Tilbyder tids- og alderssvarende undervisningsmateriale målrettet elever i 0.-10. klasse og på ungdomsuddannelserne • Skal styrke børn og unges viden om krop, sundhed, følelser, grænser og seksualitet • Skal styrke børn og unges evne til at træffe gode valg i forhold til trivsel, rettigheder, relationer, seksualitet og sundhed

  5. Hvorfor overhovedet Uge Sex? • Faget ’sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab’ er et obligatorisk og skemaløst fag i 0.-9. klasse, men … • Mange lærere kender ikke de obligatoriske krav og rammer til faget i Faghæfte 21 • Mange lærere kender ikke de pædagogiske/didaktiske metoder til at tilrettelæggende givende seksualundervisning • De efterlyser alders- og tidssvarende undervisningsmateriale • Eleverne møder ofte først faget i de ældste klasser

  6. Kampagnens mange ben • Åbning: Seksualundervisning til folketingspolitikere • Politikere på skolebesøg • Minister på skolebesøg • Fællesaktiviteter: Børnenes Erklæring, familieudstilling • Forældrekampagne: Folder, Facebook, særlige støtter, gade-event • Ungeinvolvering: Fredags-cafeer, sms/Facebook • Presseindsats

  7. Skal små børn nu lære om sex i skolen? • Seksualundervisning i 0.-3. klasse: Kroppen, pige-og drengeroller, følelser, venskaber, familier • 4.-6. klasse: Identitet, pubertet, køn, følelser, familier og medier • 7.10. klasse: Identitet, seksualitet, køn, følelser, medier, prævention og sexsygdomme • Ungdomsuddannelser: Prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet, abort, seksualitet, køn, lyst, grænser, relationer, rettigheder og overgreb

  8. Uenighed giver medietid • DF: Undervisningsvideo med lesbiske kan skade børn.Sex & Samfund: Omkring halvdelen af alle børn lever ikke i en kernefamilie. Men børn opfatter kernefamilien som den rigtige familie. Vi vil gerne skabe bedre overensstemmelse mellem børnenes tanker og virkeligheden.

  9. Fra os til jer • Spot modstanden og brug den • Vær glad for og udnyt uenighed • Konkreter frem for postulater • Få afgørende målgrupper med jer

  10. Tak for opmærksomheden • Jane Kofod • jk@sexogsamfund.dk • www.sexogsamfund.dk • www.facebook.com/sexogsamfund

More Related