Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex - PowerPoint PPT Presentation

sex samfunds rlige seksualundervisningskampagne uge sex n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex

play fullscreen
1 / 10
Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex
203 Views
Download Presentation
clovis
Download Presentation

Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex

  2. Hvem er Sex & Samfund? • Vi arbejder nationalt og internationalt for en verden, • hvor alle har adgang til oplysninger og sundhedsydelser i relation til seksualitet, graviditet og fødsel • hvor seksuel mangfoldighed anerkendes som en grundlæggende menneskerettighed • hvor retten til selvstændige valg respekteres – en verden uden stigmatisering eller diskrimination

  3. Hvad laver vi? • Kampagner • Sexlinien for Unge • Præventionsklinikken • Supplerende seksualundervisning • Seksualundervisning til unge med særlige behov • Støtte til kommunernes arbejde med seksuel sundhed og forebyggelse – fx politik for seksuel sundhed, læseplaner og kompetence-udviklingaf lærere og sundhedsplejersker

  4. Uge Sex – hver år i uge 6 • Tilbyder tids- og alderssvarende undervisningsmateriale målrettet elever i 0.-10. klasse og på ungdomsuddannelserne • Skal styrke børn og unges viden om krop, sundhed, følelser, grænser og seksualitet • Skal styrke børn og unges evne til at træffe gode valg i forhold til trivsel, rettigheder, relationer, seksualitet og sundhed

  5. Hvorfor overhovedet Uge Sex? • Faget ’sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab’ er et obligatorisk og skemaløst fag i 0.-9. klasse, men … • Mange lærere kender ikke de obligatoriske krav og rammer til faget i Faghæfte 21 • Mange lærere kender ikke de pædagogiske/didaktiske metoder til at tilrettelæggende givende seksualundervisning • De efterlyser alders- og tidssvarende undervisningsmateriale • Eleverne møder ofte først faget i de ældste klasser

  6. Kampagnens mange ben • Åbning: Seksualundervisning til folketingspolitikere • Politikere på skolebesøg • Minister på skolebesøg • Fællesaktiviteter: Børnenes Erklæring, familieudstilling • Forældrekampagne: Folder, Facebook, særlige støtter, gade-event • Ungeinvolvering: Fredags-cafeer, sms/Facebook • Presseindsats

  7. Skal små børn nu lære om sex i skolen? • Seksualundervisning i 0.-3. klasse: Kroppen, pige-og drengeroller, følelser, venskaber, familier • 4.-6. klasse: Identitet, pubertet, køn, følelser, familier og medier • 7.10. klasse: Identitet, seksualitet, køn, følelser, medier, prævention og sexsygdomme • Ungdomsuddannelser: Prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet, abort, seksualitet, køn, lyst, grænser, relationer, rettigheder og overgreb

  8. Uenighed giver medietid • DF: Undervisningsvideo med lesbiske kan skade børn.Sex & Samfund: Omkring halvdelen af alle børn lever ikke i en kernefamilie. Men børn opfatter kernefamilien som den rigtige familie. Vi vil gerne skabe bedre overensstemmelse mellem børnenes tanker og virkeligheden.

  9. Fra os til jer • Spot modstanden og brug den • Vær glad for og udnyt uenighed • Konkreter frem for postulater • Få afgørende målgrupper med jer

  10. Tak for opmærksomheden • Jane Kofod • jk@sexogsamfund.dk • www.sexogsamfund.dk • www.facebook.com/sexogsamfund