Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vidiki optimizacije po-prodajne logistike v proizvodnih podjetjih dr. Peter Meža, Gorenje d.d. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vidiki optimizacije po-prodajne logistike v proizvodnih podjetjih dr. Peter Meža, Gorenje d.d.

Vidiki optimizacije po-prodajne logistike v proizvodnih podjetjih dr. Peter Meža, Gorenje d.d.

246 Views Download Presentation
Download Presentation

Vidiki optimizacije po-prodajne logistike v proizvodnih podjetjih dr. Peter Meža, Gorenje d.d.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vidiki optimizacije po-prodajne logistike v proizvodnih podjetjih dr. Peter Meža, Gorenje d.d. peter.meza@t-2.net

 2. VSEBINA Izzivi poslovnega okolja, trendi 1 2 Temeljna izhodišča, stanje Izzivi obvladovanja v servisni mreži 3 4 Nadaljni koraki, izzivi, diskusija

 3. Vpliv današnjega poslovnega okolja na po-prodajno logistiko • globalizacija vrednostne verige • zakonodaja je vse bolj naravnana v korist kupca • v razmahu je podaljševanje garancij • porast tehnične in prodajne kompleksnosti, spremembe! • cikel uporabe izdelka se krajša • cene proizvodov/teh. objektov so v stalnem upadanju • pričakovanja in zahteve kupcev - končnih uporabnikov - se večajo • pritiski na stroškovno konkurenčnost! Skupni stroški po-prodaje Golf 1 Golf 2 Golf 3 Golf 4 Golf 5 Golf 6 1975 1984 1991 1997 2003 200?

 4. Po-prodajna logistika sledi distribucijski logistiki GI PROIZVODNI OBRAT mednarodna prodaja A Poslovna enota v tujini B Poslovna enota v tujini C Poslovna enota v tujini države kupci AA AB AC BA BB BC CA CB CC

 5. Kompleksnost po-prodajnega okolja… Ponudbe Logistika Planiranje transpota Osnovne Risbe Engineering Specifikacije Račun Dokumentacija Customer Inženirski sistem Stroški Finance Upravljanje dokumentacije Baza kupcev Pogodba Ovladovanje ciljnih stroškov Ponudbe PLM Podatki o kupcih Osnovne specifijacije Engineering document Basic management data Documenti Računovodski sistem Baza ponudb Prodaja Offer PLM baza Ure Basic Matični podtki materialov follow-up Cust Product software info Del.list Produktne informacije functions management Manuals Kontrola R&D Pogodbe Documents Popravilo Osveževanje Project Project basic Risbe control Sledenje information Osveževanje baz Timing and Specifikacija follow-up Centralno skladišče RD follow-up Reklamacija Delivery komponent Marketing payments Nabava Proizvodnja KAKOVOST Komponente Delivery data Timing Navodila Delivery data basic data Seznam komponent Finance Classification timing Šifrel documents Timing Timing materiala Manuals Basic data follow-up Man. Serviser Classification data Šifre documents Kosovnice Installation Servisna Pripadnost data Normativi Baza dobaviteljev instructions Servisna enota dokumentacija Priporočila proizvajalca Component Supplier Inspection Podatki o RD Planiranje RD Serial numbers Naročanje data reports Skaldišče RD Order Cert. Centralno skladišče RD Contract Test data Supervision Purchasing Quality reports WH management Test Dobava reports Skladiče RD Skladišče 1 Servisna enota SDMI sistem Skladišče 1 Inspection Dobava Delivery Quality reports chain Delivery chain

 6. Načrtovanje proizvodnje Distribucija In montaža Razvoj produkta Servis Prodaja Proizvodnja Nabava Osnovna sredstva Upravljanje financ Računovod- stvo Kontroling Kontrola kakovosti Kadrovski viri Zunanja trgovina Informacijska tehnologija Vzdrževanje …vpliva na vrednostno verigo podjetja Ključni poslovni procesi Podporni poslovni procesi Poslovanje z rez. deli nastopa v celotni verigi !

 7. Izzivi poslovnega okolja, trendi 1 Vplivni dejavniki po-prodajne log. 2 Izzivi obvladovanja v servisni mreži 3 4 Vidiki in predlogi optimizacije

 8. Glavni elementi po-prodajnih storitev Izziv za izboljšanje poslovanja ODZIVNOST IN REZ. DELI odzivni čas popravila in dobava RD • Znižanje stroškov • & • »Total Customer/Partner Oriented« pristop; PROIZVOD značilnosti, ki definirajo vrednost proizvoda: cena/lastnosti/ kakovost STORITEV dobavni rok, zanesljivost dobave, po-prodajne storitve AUDIT tehnično svetovanje prirejeno po (Clark, 1998)

 9. Pomen logistike z rezervnimi deli v po-prodaji Kot del prodajnih dejavnosti podjetja ima logistika rezervnih delov pomembno vlogo pri zadovoljevanju kupcev in ustvarjanju dobička podjetja kot celote. Učinkovito upravljanje logistike povečuje učinek marketinga, saj zagotavlja učinkovito dostavo rezervnih delov do kupcev in daje izdelkom ČASOVNO in PROSTORSKO koristnost (Logožar, 2005) . POMEN IN VLOGA RD: • podpora realizaciji izdelka/teh. objekta oz. posla • Poslovanje z rezervnimi deli je zavestna in načrtna dejavnost • podpira trgu rezervnih delov (izvajalci del, servisne mreže, pogodbeni servisi, projekti vzdrževanja, itd) • podpora življ.ciklom izdelkom • časovno in prostorsko neomejena aktivnost

 10. Dejavnosti po-prodajne logistike Po-prodajne servisne storitve Razbremenilna logistika montažo in poskusno obratovanje, redno servisno ter investicijsko vzdrževanje, dostavo potrebnih rezervnih delov, zamenjave izdelkov, itd vračanje pomožnih transportnih sredstev (palet, kontejnerjev, zamenljivih nakladalnih zabojev, embalažo za večkratno uporabo, reciklaža, itd. (Oblak, 1997) Po-prodajne aktivnosti zajemajo (Vezjak, 1986): • servisna dejavnost in izobraževanje kadrov, • kontrola in dotok povratnih informacij, •po-prodajno tržno komuniciranje, • spremljanje prodajnega programa, • izločitev starih in uvajanje novih programov, • trajna skrb za ugled podjetja in njegovega proizvoda.

 11. Izzivi poslovnega okolja, trendi 1 Vplivni dejavniki po-prodajne log. 2 Izzivi obvladovanja v servisni mreži 3 4 Vidiki in predlogi optimizacije

 12. Distribucijska logistika Notranja logistika Skladišče got. izdelkov Nabavna logistika Dobavitelji Trgovec Skladišče materiala Proizvodnja Kupec Skladišče rez. delov Vračanje embalaže, palet, itd. Vračanje embalaže, palet, itd. Vračanje embalaže, palet, itd. Reciklaža OdIagaIišče odpadkov Dobava RD Popravilo, poraba RD Servisna mreža Reg. Skladišče RD Servisna enota Dobava in vračila RD Proizvod je rezultat vseh procesov vrednostne verige Serviser Delavnica Skladišče RD Sprejem okvar Delovni nalogi Dobava in vračila RD, vračila škart materiala

 13. Relacije in naloge znotraj servisne mreže (Meža, 2006)

 14. Izzivi poslovnega okolja, trendi 1 Vplivni dejavniki po-prodajne log. 2 Izzivi obvladovanja v servisni mreži 3 4 Vidiki in predlogi optimizacije

 15. Po-prodajna logistika je kibernetski proces (ISO 9001/2000) Ki ga je potrebno nadzirati, usmerjati in neprestano izboljševati.

 16. Smernice za projekte optimizacije DEFINICIJA PROBLEMA: vključiti akterje, posnetek stanja (zbiranje in segmentacija podatkov) IZMERITI CILJE: definicija obstoječega stanja definiranih parametrov, kjer so zaznani problemi česar se ne da izmeriti ni možno nadzirati ANALIZA: izpostaviti problematične parametre, določiti nsilce nalog, izobraževanje zaposlenih (Kremljak & Meža, 2005) IZBOLJŠAVE & NADZOR: je rezultat predhodnih korakov in navadno skrbno uvedenega informacijskega sistema in re-organizacije

 17. Vzvodi za optimizacijo po-prodaje

 18. “Zero Cost” oz. H=0% je želja vseh top proizvajalcev Definicija organizacije Velikost trga, Velikost in pokritost servisne mreže, Število in lokacija skladišč, Nadzor nad izvajalci popravil Upravljanje odnosi z partnerji/izvajalci Standardi poslovanja (logistični standardi za pogodbene izvajalce oz. lastno servisno mrežo, minimalni standardi za izvajanje popravil in reševanja reklamacij) Integracija procesov/funkcij Standardi poslovanja podjetja Strategij podjetja Lokalna zakonodaja Poslovanje z rezervnimi deli Razpoložljivost rezervnih delov in informacij (cena/prostor/kakovost/količina/čas), Dobavne čase, Količina zalog, Vnaprejšnjo določitvijo in ocenitvijo nabavnih potreb(način planiranja RD), uporabo ustreznih analitičnih tehnik za določanjem cen in stroškov, Optimalni transport Stroški Kakovost in ekonomičnost servisnih/vzdrževalnih del. Procesne stroške, Stroške primanjkljaja, Stroške vezave kapitala.

 19. Primer: integralni podatkovni model delovnega naloga: stroški & popravilo (Meža, 2005)

 20. Hvala za pozornost!Peter Meža e-mail: peter.meza@t-2.net