UGOVARANJE
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

UGOVARANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Mr.sc. Suzana Janković, dr.med. ZAKONI. Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenom osiguranju. PODZAKONSKI AKTI. Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - clover


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ugovaranje zdravstvene za tite mr sc suzana jankovi drd

UGOVARANJE

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Mr.sc. Suzana Janković, dr.med.


Zakoni
ZAKONI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o zdravstvenom osiguranju


Podzakonski akti
PODZAKONSKI AKTI

Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite

Pravilnik o standardima i normativima prava za zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima

Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja


Zakon o zdravstvenoj za titi
Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Čl. 35.

Zdravstvene ustanove osnivaju se u skladu s mrežom zdravstvene djelatnosti koju donosi ministar zdravstva na prijedlog Zavoda i nadležne komore

Zdravstvene ustanove mogu se osnovati i izvan mreže zdravstvene djelatnosti

Čl. 41.

Zavod raspisuje natječaj za popunjenje mreže zdravstvene djelatnosti iz čl.35 ovog Zakona, za obavljanje primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite

Zavod donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja uz suglasnost ministra zdravstva


Zakon o zdravstvenoj za titi1
Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zavod s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa ugovor (ustanova postaje ugovorna, djelatnik postaje ugovorni) u kojem se uređuju odnosi.

Ugovorom se pobliže odlučuje o:

 • vrsti i opsegu zdravstvene djelatnosti,

 • početku i načinu obavljanja zdravstvene djelatnosti,

 • novčanim sredstvima koje za obavljanje zdravstvene djelatnosti osigurava Zavod,

 • ostalim pravima i obvezama.


Zakon o zdravstvenom osiguranju
Zakon o zdravstvenom osiguranju

Čl. 85.

Upravno vijeće Zavoda, uz suglasnost ministra zdravstva, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, sukladno opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz plana i programa mjera zdravstvene zaštite te utvrđenih standarda i normativa zdravstvene zaštite, utvrđuje posebnim aktom način provođenje zdravstvene zaštite i druge osnove za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima koji čine osnovnu mrežu zdravstvene djelatnosti, te cijene zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu za punu vrijednost prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja


Zakon o zdravstvenom osiguranju1
Zakon o zdravstvenom osiguranju

Čl. 86.

Zavod objavljuje natječaj za sklapanje ugovora sa ustanovama ili privatnim zdr. radnicima, za provođenje zdr. zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja u sve tri razine djelatnosti

Na temelju ponuda, Zavod uz suglasnost ministra donosi odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja

Čl.87.

Ugovor se može raskinuti ako izabrani doktor zlorabi svoje pravo

Čl.88.

Ugovorom se utvrđuje vrsta, opseg, kvaliteta i rokovi za ostvarivanje opsega plana i programa zdravstvene zaštite iz osnovnog zdr. osiguranja prema standardima i normativima za pojedine djelatnosti svih razina, način obračuna i rokovi plaćanja, nadzor nad ostvarivanjem obveza i druga prava.


Zakon o zdravstvenom osiguranju2
Zakon o zdravstvenom osiguranju

Čl. 86.

Ugovori se sklapaju najkasnije u roku od 90 dana od dana donošenja odluke o izboru

Za sve što nije u skladu s ugovorom i načinom njegova sklapanja, moguća je arbitraža.

Čl.90.

Ugovori se sklapaju unaprijed. Do onda vrijede obveze iz prethodnog ugovora.


Odluka o opsegu prava na zdravstvenu za titu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja

Donosi se za svaku kalendarsku godinu sukladno programu mjera zdravstvene zaštite. Određuje se postotak za pojedine zdravstvene usluge.


Ugovaranje zdravstvene za tite mr sc suzana jankovi drd
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba HZZO na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Doktor se bira u pravilu prema mjestu stanovanja i na razdoblje od najmanje godinu dana

Osigurana osoba ima pravo na promjenu unutar roka od godine dana ako doktor prestane s radom ili se preseli, ako se osigurana osoba preseli ili su poremećeni međusobni odnosi

Bira se doktor opće/obiteljske medicine, pedijatar, stomatolog i ginekolog.

Popunjava se tiskanica “Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora”


Ugovaranje zdravstvene za tite mr sc suzana jankovi drd
Pravilnik o standardima i normativima prava na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZna zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja

Utvrđuju se standardi i normativi prava koja se osnovnim zdravstvenim osiguranjem osiguravaju osiguranicima

Donosi ih, za svaku kalendarsku godinu, Zavod uz suglasnost ministra zdravstva i uz prethodno mišljenje Hrvatske liječničke komore, Hrvatske stomatološke komore, Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Standardi i normativi prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja čine zdravstveni standard – koji pod jednakim uvjetima osiguranicima osigurava vrstu i opseg prava.

Standard je uvjetovan demografskom strukturom, epidemiološkim pokazateljima, potrebama stanovništva i gospodarskim mogućnostima


Standardi i normativi zdravstvene djelatnosti
Standardi i normativi zdravstvene djelatnosti na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Na primarnoj razini utvrđuju se:

 • kadrovski normativi,

 • standardni broj osiguranih osoba po timu,

 • dobna struktura u djelatnosti opće medicine,

 • postupci i usluge za laboratorijsku dijagnostiku,

 • postupci i usluge za stomatološku zdravstvenu zaštitu,

 • standardni broj tiskanica uputnica i recepata po osiguraniku i djelatnosti,

 • subjekti koji provode zdravstvenu zaštitu.


Standardi i normativi zdravstvene djelatnosti1
Standardi i normativi zdravstvene djelatnosti na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Na sekundarnoj razini utvrđuje se:

 • popis djelatnosti i broj osiguranika po timu specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite,

 • potreban broj postelja za liječenje oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti sukladno Mreži zdravstvene djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite (N.N. 85/02 i 90/02),

 • prosječan broj dana bolničkog liječenja po djelatnostima,

 • subjekti koji provode zdravstvenu zaštitu.


Primarna zdravstvena za tita pzz
Primarna zdravstvena zaštita - PZZ na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Djelatnosti, kadrovski normativ, broj osiguranih osoba:

 • opća/obiteljska medicina

  - dr./dr. spec.; med.sestra SSS

  - 1 700 osoba

 • zdravstvena zaštita predškolske djece

  - dr.spec.; med.sestra SSS

  - 1 000 osoba

 • zdravstvena zaštita žena

  - dr.spec.; med.sestra SSS

  - 6 000 osoba

 • patronažna zdravstvena skrb

  - med.sestra VŠS

  - 5 100 osoba

 • zdravstvena njega u kući bolesnika

  - med.sestra SSS

  - 3 500 osoba


Ugovaranje zdravstvene za tite mr sc suzana jankovi drd

 • polivalentna stomatološka zdravstvena zaštita na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

  - dr.stom.; med.sestra/tehničar SSS

  - 2 200 osoba

 • higijensko-epidemiološka zaštita

  - dr.spec.; zdr./sanitarni tehničar VŠS; zdr./sanit.tehničar SSS

  - 50 000 osoba

 • školska medicina za preventivno odgojne mjere zdr. zaštite u OŠ, SS i fakultetima

  - dr.spec.; med.sestra VŠS

  - 5 000 osoba

 • laboratorijska dijagnostika

  - dipl.ing.med.biok./spec.med.biok.; zdr.teh. VŠS; 6 zdr.teh. SSS

  - 40 800 osoba

 • ljekarnička djelatnost

  - mr.ph.

  - 5 000 stanovnika


Ugovaranje zdravstvene za tite mr sc suzana jankovi drd

 • HMP sa sanitetskim prijevozom na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

  - 5 standardnih timova HMP; 3 standardna tima SP; 5 standardnih timova PDJ (med.sr/tehničar); 0,14 PDJ tima s dr.med.

  - tim HMP – dr.med.; sestra/tehn.; vozač + vozilo

  - tim SP – med.sr./tehn.; 2 vozača + 2 vozila

  - tim PDJ – med.sr./tehn.;

  - 35 000 stanovnika

  - osnova ugovaranja:

  - broj stanovnika na području županije uz korektivni faktor

  - broj stanovnika po km2,

  - % suvremenoga kolnika,

  - gustoća cestovne mreže u m/km2,

  - prosječna udaljenost od bolnice u km,

  - broj otoka (većih, naseljenih).


Ugovaranje zdravstvene za tite mr sc suzana jankovi drd

Standardni broj tiskanica uputnica i recepata na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Zdravstvena djelatnostreceptiuputnice

Opća medicina 5 2

Pedijatrija 5 2

Stomatologija 0,16 0,3

Ginekologija 0,75 0,75

HES - 0,01

ŠM . 0,1

HMP 0,06 0,06


Ugovaranje zdravstvene za tite mr sc suzana jankovi drd

Minimalni i maksimalni broj ugovorenih osoba u timovima PZZ na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Zdr. djelatnostmin. (50% od stand.)max. (20% od stand.)

Opća medicina 850 2 040

Pedijatrija 500 1 200

Ginekologija 3 000 7 200

Stomatologija 1 100 2 640


Primarna zdravstvena za tita
Primarna zdravstvena zaštita na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Subjekti koji provode zdravstvenu zaštitu

 • dr. med.,

 • dr. stom.,

 • dr.spec.opće/obiteljske medicine,

 • dr.spec.školske medicine,

 • dr.spec.pedijatrije,

 • dr.spec.ginekologije,

 • dr.spec.epidemiologije,

 • dipl.ing.med.biokemije,

 • dr.spec.med.biokemije,

 • mr.ph.,

 • zdravstveni radnici VŠS i SSS.


Sekundarna zdravstvena za tita
Sekundarna zdravstvena zaštita na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

DjelatnostiBroj osiguranikaPros. dani bol. liječ.

- interna medicina 18 000 10

- infektologija 180 000 9

- radioter. i onk. 120 000 10

- pedijatrija 12 000 8

- neurologija 70 000 10

- psihijatrija 30 000 16

- dermatoven. 70 000 10

- fiz.med. i rehabil. 25 000 10

- opća kirurgija 60 000 8

- dječja kirurgija 115 000 …

- … …

- … …


Sekundarna zdravstvena za tita1
Sekundarna zdravstvena zaštita na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Za subakutne bolesti

- produženo liječenje 30 dana

Za kronične bolesti

- duševne bolesti 60 dana

- kronične plućne bolesti 30 dana

- bol. koje se liječe na fiz.med. i reh. 21 dan

- kronične dječje bolesti 30 dana


Tercijarna zdravstvena za tita
Tercijarna zdravstvena zaštita na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

Sadržaj - posebni programi

- visokodiferencirani postupci

Subjekti koji provode zdravstvenu zaštitu

- državni zdravstveni zavodi,

- klinički bolnički centri,

- kliničke bolnice,

- klinike.


Ugovaranje zdravstvene za tite mr sc suzana jankovi drd

Posebnosti ugovaranja zdravstvene zaštite na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije PZZ

 • timovi u domovima umirovljenika, odnosno u socijalnim ustanovama mogu imati manje od minimalno potrebnog broja osiguranika,

 • timovi koji sudjeluju i u izvođenju nastave na fakultetima mogu imati manje od minimalno potrebnog broja osiguranika, ali ne manje od 80%,

 • timovi koji imaju više od maksimalnog mogućeg broja osiguranika ne mogu primati nove osobe u skrb. Njima se plaća maksimalan broj, prema najpovoljnijoj dobnoj strukturi.