html5-img
1 / 13

Kognitív Profil Teszt 5-7 éveseknek

Kognitív Profil Teszt 5-7 éveseknek. Figurák Számismétlés Főfogalom feladat Szóismétlés feladat Alakrajzolás emlékezetből Szekvenciális és szimultán képemlékezet Hangdiszkrimináció. Kognitív Profil Teszt 1. rész. Szóvég teszt Ritmuskopogás Mennyiségek Gyorsmegnevezés Mozgásutánzás

clover
Download Presentation

Kognitív Profil Teszt 5-7 éveseknek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kognitív Profil Teszt5-7 éveseknek

 2. Figurák • Számismétlés • Főfogalom feladat • Szóismétlés feladat • Alakrajzolás emlékezetből • Szekvenciális és szimultán képemlékezet • Hangdiszkrimináció Kognitív Profil Teszt 1. rész

 3. Szóvég teszt • Ritmuskopogás • Mennyiségek • Gyorsmegnevezés • Mozgásutánzás • Figyelem feladat (feladatlapon) • Térorientáció (feladatlapon) • Fontos szavak (feladatlapon) • Három kívánság (feladatlapon) Kognitív Profil Teszt 2. rész

 4. Kognitív Profil Teszt lap Kognitív Profil Teszt instrukció Kognitív Profil Teszt kiértékelés

 5. Verbális képesség – Gyormegnevezés, Olvasás, Főfogalom Szekvencialitás –Emlékezet sorra, Számismétlés, Ritmus Fonológiai képességek – szóvég teszt, álszavak ismétlése Auditív képességek – Hangdiszkrimináció, Ritmus Vizuális képességek - Alakrajz, Képemlékezet. Motoros képességek – Ritmus, Alakrajz, Ritmus Emlékezet – Képemlékezet, Számismétlés, Szóemlékezet Absztrakciós képességek – Figurák, Főfogalom Kognitív Profil Teszt skálái Vissza

 6. Kognitív Profil Teszt www.diszlexia.hu/kptest

 7. 4 8 5 3 7 6 2 5 9 4 4 9 5 1 3 6 1 9 5 7 2 8 5 3 6 1 3 8 2 7 9 3 5 4 6 9 5 2 7 6 1 9 Számismétlés Vissza

 8. tű légy lap ég tej kés vár gép sas toll szék bors ház nap fa ing hin mup lűm ret kaz trum fid lőr nécs tap keld Szóismétlés feladatok Vissza

 9. 1. sal zsal 2. mort mort 3. fáv váf 4. pér pél 5. talt talt 6. vösz vöz 7. kúj gúj 8. pob pob 9. gyim tyim 10. táb táb Hangdiszkrimináció Vissza

 10. (hal) (hat) (bal) • (hegy) (megy) (tej) • (nyolc) (tánc)(polc) • (szél) (tél) (éj) • (kút) (út)(kulcs) • (nap)(fa) (csap) • 7. ( hó) (tó)(tű) • 8. (ásó)(óra)(borsó) • 9. (égő)(eső) (csengő) • 10.(cápa) (pipa) (pápa) Szóvég teszt SEGÍTŐ KÉPEK Vissza

 11. Mozgásutánzás ököl - él - tenyér Vissza

 12. / - - • / / - / • / - / / / • / / - - / • - - / / - - • - / - / - / / Ritmuskopogás Vissza

 13. 1. Melyik több?A zöld mosolygós arc vagy a piros? 2. A barna holdacskából vagy a sárga holdacskából van több? 3. Mi a több? Mennyiségek a 3 vagy a 9 a 8 vagy a 6 Vissza

More Related