slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marko Karan, mag . oec . Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marko Karan, mag . oec . Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb

play fullscreen
1 / 24

Marko Karan, mag . oec . Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb

194 Views Download Presentation
Download Presentation

Marko Karan, mag . oec . Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IEE projekt “URBAN BIOGAS” Financiranje projekta bioplina Marko Karan, mag. oec. Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb

 2. Sadržaj • Osnove financiranja projekata bioplina • Klasično kreditiranje • Projektno financiranje • Leasing • ESCO princip • Stanje i karakteristike razvijenih tržišta financiranja projekta biplina • Zahtjevi banaka • Ekonomika bioplinskih postrojenja/projekta • Umjesto zaključka

 3. Inovativne tehnologije i projekti zahtijevaju inovativno financiranje…

 4. Osnove financiranja projekata bioplina • Implementacija projekta bioplina zahtijeva tri preduvjeta: • Dobar i stabilan zakonodavni okvir • Jednostavna i transparentna procedura za dobivanje dozvola • Dostupno financiranje • Investicija i troškovi za elektranu na bioplin iz poljoprivredne sirovine: • Troškovi razvoja projekta (inženjering, dozvole, porezi, certifikati) • Investicija • Troškovi sirovine • Operativni troškovi održavanje • Financiranje • Prihodi od projekta bioplina: • Prodaja proizvedene električne i toplinske energije • Državne subvencije • Zeleni certifikati • Prihodi od otpada bioplinskih postrojenja, prodaja digestata i uštede od zbrinjavanja gnoja

 5. Osnove financiranja projekata bioplina - 2 - • Uobičajena načini financiranjaprojekatabioplina: • Krediti komercijalnih banaka • Standardno kreditno financiranje • Projektnofinanciranje • Leasing • ESCO princip financiranja • Investicijski fondovi

 6. BANKA Kredit Tvrtka Equity Projekt Opcije financiranje bioplinskih postrojenja od strane banaka 1. Klasično (korporativno) financiranje 2. Projektno financiranje BANKA Kredit Tvrtka Kredit + Equity Projekt

 7. BANKA Otplatna kvota Kredit Tvrtka Tradicionalno (korporativno) financiranje

 8. Projektno financiranje • Financiranje dugoročnih infrastrukturnih ili industrijskih projekata ili javnih usluga na temelju financijske strukture bez prava regresa (engl. "non-recourse")prema kojoj se projektni dug i vlasnički kapital korišteni za financiranje projekta otplaćuju iz novčanih tokova koje generira projekt Prednosti projektnog financiranja: • Financiranjeprojekata izbjegavanjem ograničenja temeljnog poslovanja tvrtke koja je nositelj projekta ili poslovno- financijskih ugovora • Vrlo pogodno u slučajevima kada se financiraju projekti koji bi se inače trebali financirati iz zaduženja osnovnog poslovanja tvrtke koja razvija projekt

 9. Projektno financiranje - 2 - • Prednosti projektnog financiranja: • Podjela rizika– u slučaju velikih projekata sponzori nastoje podijeliti rizik s ostalim sponzorima (efikasna alokacija rizika) – rizik realizacije – izgradnje objekta, rizik zadovoljavanja standarda usluge, rizik organizacije poslovne funkcije (pružanje usluge – kadrovi, oprema i sl.), rizik promjene uvjeta financiranja, rizik kašnjenja s građevinskim radovima i dr. • Izvanbilančno financiranje – knjigovodstveno praćenje projekta koje omogućuje brzo donošenje poslovnih odluka, neovisno o redovnom poslovanju sponzora • Prenošenje “know-how-a” između sponzora projekta prilikom provođenja kompleksnog projekta

 10. Projektno financiranje - 3 -

 11. Projektno financiranje - Bioplin

 12. Financiranje bioplinskog postrojenja - LEASING • Stvaranje partnerstva po leasing principu čest je način financiranja bioplinskih postrojenja • Leasing kompanija gradi i financira postrojenje vlastitim kapitalom ili kapitalom “leasing partnera” • Nakon izgradnje upravljanje postrojenjem prepušta nositelju leasinga koji zadržava prihode i otplaćuje leasing

 13. Financiranje bioplinskog postrojenja - LEASING

 14. Financiranje bioplinskog postrojenja - UGOVARANJE • Ugovaranje je poslovni model u ekspanzivnom razvoju na razvijenim tržištima • EPC (Energy PerformaceContract) je ugovorni odnos između ESCO-a i klijenta • ESCO implementira i financira projekt te garantira isporuku određene količine energije • Kod bioplina ESCO financira, gradi i upravlja postrojenjem dok poljoprivrednik isporučuje sirovinu, iznajmljuje zemljište ili radnu snagu

 15. Stanje na razvijenim tržištima financiranja projekta bioplina • Financiranje projekta bioplinskih postrojenja izrazito je aktivno • Osnova za aktivno financijsko tržište jest: • Transparentnost i predvidljivost zakonskog okvira • Jednostavnost administrativnih procedura • Uvjetni garantni sustav koji proizlazi iz same procedure i zakonodavnog okvira • Predvidivost nočanih tokova • Mogućnost kvantifikacije rizika • Amortizacija potencijalnih rizika

 16. Stanje na razvijenim tržištima financiranja projekta bioplina -2- • Većina komercijalnih banaka u Njemačkoj i Austriji kao najrazvijenijim “bioplinskim tržištima” spremna je kreditno pratiti projekte bioplina • Većina komercijalnih banaka ima posebne eksperte za bioplin • Većina zadružnih (poljoprivrednih) banaka upoznata je sa specifičnostima financiranja projekta bioplina • Najaktivnije (“specijalizirane”) banke u financiranju projekta bioplinskih postrojenja su: • Umweltbank AG • DZ Bank • DKB Deutsche Kreditbank

 17. Stanje na razvijenim tržištima financiranja projekta bioplina -3- • Opće karakteristike: • Komercijalne banke fokusirane na tehničke aspekte i karakteristike projekta • Procedura zahtjeva za kreditom izrazito jednostavna (on line obrasci) • Visoka razina znanja o tehničkim karakteristikama projekta od strane dezigniranih eksperata benke • Fokus na financijskoj održivosti (bankabilnosti) projekta -> cash – flow projekta, a ne na kolateralima i financijskoj stabilnsoti dužnika • Većina banaka evaluira projekte bioplina prema standardima projektnog financiranja -> bazirano na cash-flow analizi • Očekivani povrati na investiciju su na razini do 10% • Tražena razina vlastitog kapitala (equity) je na razini od minimalnih 20% ukupne insvesticije; raspon 20 – 30% (D:E = 70:30) • DSCR u rasponu od 1,1x do 1,3x • Krediti se odobravaju na razdoblje od maksimalnih 15 godina sa 1 do 2 godine počeka • Kamatne stope ovise o procjeni rizika projekta

 18. Stanje na razvijenim tržištima financiranja projekta bioplina -3- • Tražena dokumentacija: • Detaljan opis projekta • Detaljne tehničke karakteristike planiranog postrojenja • “Track record” nositelja projekta • Ponude dobavljača opreme • Poslovni plan • Detaljna struktura troškova • Detaljan financijski model • Detaljna cash-flow analiza (+ analiza osjetljivosti) • Popis i status potrebnih dozvola • (Pred) ugovor o opskrbi sirovinom • (Pred)ugovori o priključenju na mrežu • (ugovori) plan korištenja toplinske energije

 19. Ekonomika bioplinskih postrojenja

 20. Ekonomika bioplinskih postrojenja - HR

 21. Ekonomika bioplinskih postrojenja - HR

 22. Umjesto zaključka - Trenutne karakteristike tržišta u RH • Složenost i neefikasnost administrativnih procedura • Problem vjerodostojnosti ugovornih odnosa • Rastući interes developera i investitora za projekte bioplina • Manjak kvalitetno pripremljenih “readymade” bankabilnih projekta • Manjak iskustva i ekspertize developera (nerealno poslovno planiranje) • Početna faza razvoja (OIE) Private Equity-a • Komercijalne banke: • Manjak prakse projektnog financiranja [OIE] – korporativno financiranje – preferencija “čvrstih” kolaterala • Percepcija projekta OIE kao investicija višeg rizika od uobičajenih investicija korporativnog financiranja • Početna faza razvoja ekspertize evaluacije specifičnosti projekta bioplinskih postrojenja

 23. Financijsko tržište se budi...

 24. Hvala na pažnji! Za više informacija: http://www.urbanbiogas.eu/ http://www.eihp.hr/hrvatski/projekti/urban_biogas.html Energetski institut Hrvoje Požar Savska 163, Zagreb mkaran@eihp.hr