Człowiek- najlepsza inwestycja
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00. Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Nauczyciele pracują zespołowo Lublin 16 grudnia 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - clive


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Spotkanie sieci

współpracy i samokształcenia

Nauczyciele pracują zespołowo

Lublin 16 grudnia 2013


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

CELE SPOTKANIA:

 • wzajemne poznanie się

 • zapoznanie się z ideą sieciowania, celami i formami działań w sieci

 • opracowanie zasad współpracy w naszej sieci

 • przygotowanie zarysu planu pracy sieci na bieżący rok szkolny

 • zapoznanie z platformą e-learnigową


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

ROLA KOORDYNATORA:

 • zapewnienie bezpiecznej, przyjaznej atmosfery do pracy

 • proponowanie inicjatyw, tematów spotkań i sposobów pracy

 • wspieranie aktywności uczestników i motywowanie do dzielenia się wiedzą

 • uczestnictwo w pracach sieci

 • techniczna organizacja wszelkich działań w sieci


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Poznajmy się!


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

ZASADY WSPŌŁPRACY

NA SPOTKANIU


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZESTNIKÓW SIECI


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Zastanów się porozmawiaj z partnerem czym dla ciebie jest sieć.

Pomysły spisz na kartce.


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

M. Mourshed, C. Chijioke, M. Barber,

Jak najlepiej doskonalone systemy

Szkolne na świecie stają się jeszcze

lepsze, Fundacja CEO 2012.

http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/CEO/raport‐mckinsey‐wersja‐polska.pdf)


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Sieć to typ struktury organizacyjnej

charakteryzujący się następującymi cechami:

• brakiem hierarchii,

• brakiem członu kierowniczego,

• brakiem podporządkowania,

• dominacją więzi informacyjnych i więzi współpracy,

• tymczasowością ustaleń odnośnie obowiązków,

• specjalizacją wynikającą z zainteresowań i fachowości

• minimalnym stopniem sformalizowania procedur działania


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Cele działania sieci to:

 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami.

 • Nawiązanie kontaktów współpracy pomiędzy szkołami.

 • Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w projekcie.

 • Poszerzenie kompetencji uczestników.

 • Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników.

 • Pozyskiwanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów.


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Korzyści płynące z udziału w sieci:

 • Kontakt z innymi placówkami dzięki czemu poszerza się perspektywa na własne problemy i zasoby

 • Zastosowanie sprawdzonych metod, rozwiązań problemów

 • Oszczędnośćczasu poświęcanego na wypracowanie tych samych rozwiązań przez każdą szkołę z osobna

 • Wspólne wypracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań a także dzielenie się doświadczeniami – wymiana „ dobrych praktyk”

 • Zaangażowanie uczestników w opracowanie autorskich propozycjii podjęcie inicjatyw wdrożenia w placówkach sieciowych

 • Korzystanie z pomocy wysokiej klasy specjalistów w określonym obszarze tematycznym


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Działania jakie będą podejmowane w sieci:

Spotkanie organizacyjne

Spotkania robocze:

 • Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami

 • Spotkania z ekspertami

 • Tworzenie nowych rozwiązań

  Współdziałanie na platformie www.doskonaleniewsieci.pl

  Spotkanie podsumowujące:

 • Podsumowanie i omówienie pracy sieci

 • Zaplanowanie sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym

 • Ewaluacja


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Profil sieci Nauczyciele pracują zespołowo:

 • aspekty prawne działania zespołów nauczycielskich

 • wymiana i opracowywanie „dobrych praktyk”z zakresu współpracy zespołowej

 • organizacja pracy zespołowej

 • techniki konstruktywnej komunikacja

 • konflikty w zespole

 • negocjacje grupowe


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

 • Sieć to organizacja nie posiadająca hierarchii skupiająca ludzi, których łączy coś wspólnego.

 • Jej celem jest wymiana doświadczeń przez uczestników, wypracowywanie nowych rozwiązań oraz wdrażanie ich.

 • Uczestnictwo w sieci przynosi jej członkom oraz ich otoczeniu liczne korzyści

 • Działania sieci przebiegają dwutorowo są to spotkania uczestników oraz współpraca na platformie e-learningowej

 • Głównym profilem sieci Nauczyciele pracują zespołowo jest podniesienie kompetencji ułatwiających pracę zespołową


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Zapraszam do rundy pytań!


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Platforma służy do:

 • dyskusji na temat zagadnień poruszanych podczas spotkania w sieci

 • zapoznania się materiałami tam zamieszczonymi

 • wymiany przydatnych materiałówz zakresu edukacji

 • wymiany doświadczeń nauczycieli


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Możliwości dla użytkownika:

 • wypowiadanie się na forum w wątkach już istniejących oraz zakładanie nowych

 • przeglądanie zamieszczonych na platformie plików

 • „żądanie” publikacji swojego materiału

 • wysyłanie i odbieranie wiadomości

 • uczestnictwo w grupach dyskusyjnych


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Krok 1. Rejestracja


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Krok 2: Uzupełnienie danych


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Krok 3: Akceptacja regulaminu


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Dostęp na platformie do właściwej sieci współpracy:

Nauczyciele pracują zespołowo zostanie umożliwiony

przez koordynatora sieci.

Proszę o umieszczenie na liście mailingowej IMIENIA I NAZWISKA oraz adresu e-mail. Tego adresu, który umieszczą Państwo na liście proszę użyć podczas rejestrowania się na platformie www.doskonaleniewsieci.pl


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Krok 4: Akces do sieci


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Krok 5: Logowanie


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00”

Krok 6: Funkcjonalności platformy


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Aktywności na platformie


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Wypowiedź na forum!


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Dodawanie nowego wątku!


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Publikacja materiałów


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Grupy dyskusyjne


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Przedyskutuj z partnerem punkty jakie powinny znaleźć się w „ZASADACH WSPÓŁPRACY”


Spotkanie sieci wsp pracy i samokszta cenia nauczyciele pracuj zespo owo lublin 16 grudnia 2013

Człowiek- najlepsza inwestycjaTytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie LubelskimNr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Dziękuję za uwagę!