Imenes defin ana vesturisk un starpkult ru kontekst
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Ģimenes definēšana vesturiskā un starpkultūru kontekstā. Famīlija. Latīniski “ famulus ” : mājas vergs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - clio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Fam lija
Famīlija kontekstā

 • Latīniski“famulus”: mājas vergs.

 • Angļu „family”, vācu Familie, franču “famille” tika attiecināts uz cilvēkam piederošajiem vergiem, tad tika iekļauti visi cilvēka pakļautībā esošie ļaudis, tā pēcnācēji, visbeidzot, visi cilvēki, ar kuriem kopā dzīvoja vienā mājsaimniecībā.

 • 18.gs. terminu sāka lietot runājot par cilvēkiem, kas dzīvoja vienā mājsaimniecībā un kurus vienoja asinsradniecība.

 • Kopš 19. gs. terminu ģimene attiecina uz intīmu vienkopus dzīvojošu vecāku un bērnu grupu.


Imene v sturisk perspekt v
Ģimene vēsturiskā perspektīvā kontekstā

 • Evolūcijas teorija: mežoņi, barbari, civilizētā sabiedrība.

  • Galvenie pārstāvji-

   • Č.Darvins “Ģimenes sistēmu evolūcijas teorija”,

   • antropologs L.H. Morgans “Ģimenes, privātīpašuma un valsts izcelsme”

   • F.Engels un K.Marks

 • Privātīpašums kā katalizators


Imene v sturisk perspekt v1
Ģimene vēsturiskā perspektīvā kontekstā

 • Strukturālais funkcionālisms u.c.

  • Ģimenes modelis atbilstošs sabiedrības iekārtai, vajadzībām


Imenes funkcijas
Ģimenes funkcijas kontekstā

 • Bērnu radīšana un socializācija

 • Ekonomiska sadarbība un darba dalīšana

 • Savstarpējas rūpes, uzraudzīšana

 • Seksuālo attiecību legalizēšana

 • Dzimtas turpināšana nododot fizisku, intelektuālu mantojumu bērniem.

  Schiamberg (1983)

Funkcijas var veikt ģimene vai sabiedrība.

Atšķirīgi dažādās sabiedrībās.


Papla in t s imenes
Paplašinātās ģimenes kontekstā

 • Pievilcīgas, jo saistās ar drošību.

 • Paplašinātās ģimenes- turīgu saimju privilēģija.

  • Ekonomiski iemesli, emocionālai tuvībai- sekundāra nozīme.

  • Laulības notika materiālu, praktisku iemeslu dēļ.

 • Mīnusi- grūtības saglabāt savu identitāti jaunajai ģimenei.


Imenes defin ana vesturisk un starpkult ru kontekst


Attieksme pret b rniem
Attieksme pret bērniem kontekstā

 • Attieksme pret bērniem- pragmatiska. Daudzi bērni tika atstāti novārtā, augsta bērnu mirstība (18. gs.– izdzīvoja katrs trešais bērns),

  • t.sk. vecāku paviršas attieksmes vai apzinātas nolaidības dēļ- bērni nereti nosmaka, tika atdoti audžuvecākiem, kas par tiem nerūpējās

   • Pasakas par Ansīti un Grietiņu, ļaunajiem audžuvecākiem.

   • Piemērs par Ž.Ž.Ruso, kas savus 5 bērnus atdeva bērnu namā (mirstība 80-90%, kļuva par kalpiem vai kareivjiem).


Imenes defin ana vesturisk un starpkult ru kontekst


Imenes defin ana vesturisk un starpkult ru kontekst


Ime u veidi strukt ra un izm rs
Ģimeņu veidi- struktūra un izmērs personīgajā telpā- “mājas durvis aizvērās”.

 • Nukleārā ģimene - sastāv tikai no vecākiem un bērniem.

 • Paplašinātā ģimene - teritoriāli cieši saistīti dzīvo vecāki un bērni, arī jau precētie bērni, viņu dzīvesbiedri un bērni.

 • Dzīvesbiedru ģimene - ģimene, kurā nav vai kamēr tajā nav bērnu.

 • Viena vecāka ģimene

 • Apvienotas divas viena vecāka ģimenes utt.


P c laul bu tipa
Pēc laulību tipa personīgajā telpā- “mājas durvis aizvērās”.


Ime u sadal jums p c laul bu tipa
Ģimeņu sadalījums pēc laulību tipa personīgajā telpā- “mājas durvis aizvērās”.

 • No 1231 kopienām

  • 186 ir monogāmas

  • 453 reizēm sastopama poligāmija

  • 588 bieži sastopama poligāmija

  • 4 dominē poliandrija.

   Pēc Etnogrāfiskā atlasa datiem.


Monog mija
Monogāmija personīgajā telpā- “mājas durvis aizvērās”.

Oficiāli visbiežāk sastopama forma rietumu sabiedrībā:

 • jo vīriešu un sieviešu aptuveni vienāds skaits;

 • nosaka likumdošana.

  Reāli- “sērijveida monogāmija/poligāmija”


Imenes defin ana vesturisk un starpkult ru kontekst

Laulība kā “patīkama nepieciešamība” - Polinēzija personīgajā telpā- “mājas durvis aizvērās”.

 • Elastīga institūcija, kas izslēdza ilgstošu neapmierinātību:

  • Līgava un līgavainis vienkārši sāk dzīvot kopā.

  • Monogāmija, bet pieļaujamas seksuālas attiecības vīra/sievas brāļiem/māsām, vīra labākajam draugam, viesiem.

  • Ja laulība nav apmierinoša- pāris savstarpēji vienojas šķirties.

  • Vecākie zēni paliek pie tēva, jaunākie un meitenes pie mātes.


Polig mija
Poligāmija personīgajā telpā- “mājas durvis aizvērās”.

Iemesli:

 • bieži kari, tāpēc vīriešu mazāk

  • 1650. gadā Vācijā, Nirnbergā tika izdots rīkojuma, kas aizliedza klosteros pieņemt vīriešus, kas jaunāki par 60 g. Un katrs vīrietis drīkstēja apprecēt līdz pat 10 sievām.

 • Visas galvenās reliģijas- budisms, hinduisms, jūdaisms, kristietība pieļauj poligāmiju.

  • Ja spēj vienādi labi parūpēties par visām sievām- apģērbs, pārtika, dzimumdzīve.

  • Mūsdienās saglabājusies tikai islāmā- īpaši Saudu Arābijā, Sudānā.


Mormo u polig mija
Mormoņu poligāmija personīgajā telpā- “mājas durvis aizvērās”.

 • Joseph F. Smith ģimene ar sievām un bērniem


Imenes defin ana vesturisk un starpkult ru kontekst


Poliandrija
Poliandrija personīgajā telpā- “mājas durvis aizvērās”.

 • Visbiežāk- brāļu poliandrija

 • Sastopama-Tibetā, Kanādas ziemeļos, Nepālā, Nigērijā, atsevišķos Indijas reģionos, Šrilankā, Mongolijā u.c.

 • Iemesli:

  • Ļauj saglabāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes “vienās rokās”,

  • ja vīrieši ilgstoši ir projām no mājām,

  • Saglabāt aristokrātiskos titulus ģimenē.


Imenes defin ana vesturisk un starpkult ru kontekst

Tibetas poliandrija. personīgajā telpā- “mājas durvis aizvērās”.

 • Vīri bieži ir brāļi.

 • Ļauj saglabāt jau nelielos īpašumus pietiekami lielus, lai uzturētu ģimeni.

 • Ģenētiski tuvi potenciālie bērnu tēvi.

 • Vecākais brālis tēvs, pārējie- onkuļi.


Grupu laul bas
Grupu laulības personīgajā telpā- “mājas durvis aizvērās”.

 • Pastāv Havaju salās u.c.- parasti vairāki brāļi apprec vairākas māsas.

 • Rietumos, īpaši ASV 19., 20. gs. zināmas dažādas komūnas, kurās raksturīgas grupu laulības

  • atsakās no individuālajām laulībām un privātīpašuma kā skaudīguma un atdalīšanās pazīmēm.


Oneida kopiena
Oneida personīgajā telpā- “mājas durvis aizvērās”.Kopiena

 • Johns Noyes dibinājis 1948 g. Ņujorkā

  • Grupas laulība

  • Zinātniska atlase