geoturizmus 3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geoturizmus 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geoturizmus 3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Geoturizmus 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Geoturizmus 3. Geosite – čo to je ?. Geoturizmus 3. „Základná jednotka“ geoturizmu : - v angličtine termín geosite nie celkom jednoznačné : geo morpho site geo ( logo) site - v nemčine Geotop. Geoturizmus 3. V češtine :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Geoturizmus 3' - clinton-galloway


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
geoturizmus 3

Geoturizmus3

Geosite – čo to je ?

geoturizmus 31
Geoturizmus3
 • „Základná jednotka“ geoturizmu :

- v angličtine termín geosite

nie celkom jednoznačné :

geo morpho site

geo (logo) site

- v nemčineGeotop

geoturizmus 32
Geoturizmus3
 • V češtine :

„geomorfologicky / geologicky významné lokality“

V slovenčine iba „geosite“ – geolokalita – nebolo by jasné, či ide o geologickú, alebo geomorfologickú lokalitu

geoturizmus 33
Geoturizmus3
 • Definícia geomorphosite (v češtine):

Tvary zemského povrchu, ktoré získali určitú hodnotu vďaka tomu, ako boli vnímané človekom. Táto hodnota môže byť :

- prírodovednej

- kultúrnej

- historickej

- estetickej

- ekonomickej alebo

- sociálnej povahy

geoturizmus 34
Geoturizmus3
 • Definícia geosite :

Významná geologická lokalita, ktorá má určitú hodnotu vďaka svojmu charakteru ako napr.

- unikátny

- reprezentatívny (typický)

- dokumentačný

- edukatívny

- zaujímavý

- estetický

- ekonomicky využiteľný (geoturizmus)

geoturizmus 35
Geoturizmus3

Geosite môže byť

- prírodného

(výskyt, odkryv, koryto, erózna ryha, hrebeň, kamenné more,...)

- antropogénneho charakteru

(baňa, lom, zárez, halda, násyp, ...)

geoturizmus 36
Geoturizmus3

Počiatok programu geosites :

- napr. v Austrálii – 1995 (Wimbledon, 1996)

- podporované IUGS z dôvodu vytvorenia medzinárodnej databázy pre ochranu geol. dedičstva

- prínos pre World Heritage Program

- pri IUGS vytvorená (v r. 2005 ?) Pracovná skupina pre geosites (GGWG – Global Geosites Working Group)

geoturizmus 37
Geoturizmus3

Program Geosites (VGL) na Slovensku

Kolektív ŠGÚDŠ a UKo začal pracovať v r. 2008 na projekte Informačný systém VGL na Slovensku.

Projekt (mapa) bol ukončený koncom r. 2011, databáza údajov o VGL bude doplňovaná ešte počas roku 2012.

V tejto mape je k dátumu ukončenia zahrnutých spolu 479 lokalít v rôznych podadresároch (pozri nasledúci snímok).

geoturizmus 38
Geoturizmus3
 • Podadresáre MapyVGL :

1. Paleozoikum, metamorfované. Mezozoikum juž. Veporika (67 lokalít)

2. Magmatity a tektonika (19 lok.)

3. Paleogén (19 lok.)

4. Neogén (20 lok.)

5. Kvartér (47 lok.)

6. Mezozoikum (78 lok.)

geoturizmus 39
Geoturizmus3
 • Podadresáre MapyVGL :

7. Neovulkanity (88 lok.)

8. Mineralogické lokality (65 lok.)

9. História baníctva (28 lok.)

10. Geomorfologické lokality (47 lok.)

11. Hydrogeologické lokality (44 lok.)

geoturizmus 310
Geoturizmus3
 • Vzťah Geosite k ochrane prírody

1 . V zozname na Mape VGL je väčšina nechránených (???)

2. V zozname maloplošných CHÚ (PR, NPR) a CHPP (PP, NPP) je ŠOPSR zapísaných cca 350 lokalít (prevážna väčšina) z nich je geomorfologického charakteru

geoturizmus 311
Geoturizmus3
 • Hodnotenie geosite-ov

- geo(morfo)sity – pokročilejšie

Pr. : Kubalíková, 2009

Kritériá:

1. Vedecká a vzdelávacia hodnota (0 – 40 b.)

(a, zachovalosť, b, výnimočnosť / geodiverzita, c, reprezentatívnosť, d, názornosť

2. Estetická hodnota (0 – 10 b.)

3. Ekologická hodnota (0 – 10 b.)

4. Kultúrna hodnota (0 – 10 b.)

(historická, umelecká, literárna, kultovo – náboženská, ...)

geoturizmus 312
Geoturizmus3
 • Pokračovanie

Kubalíková, 2009

5. Potenciálne ohrozenia a potreby ochrany (0 – 10 b.)

a, prítomnosť ohrození, b, zraniteľnosť

6. Potenciál na využitie (0 – 20 b.)

a, známosť, b, dostupnosť, c, ekonomický potenciál - počet (možných ? ) návštevníkov za rok

Spolu: 0 – 100 bodov

(Význam lokality: 60 - 69 Regionálny, 70 - 79 Celoštátný,

80 - 89 Stredoeurópsky, 90+ Európsky )

geoturizmus 313
Geoturizmus3
 • Hodnotenie geo(logo)site-ov

Pr. Rybár, 2010 ?

Kritérium „prírodný objekt“

1. Základné vlastnosti (0 – 8 b.)

(súčasť GGN, EGN, národné geosity,..)

2. Ojedinelosť (0 – 8 b.)

(v rámci Európy, v ZK, v orografic. jednotke, v dosahu pešej túry,...)

3. Dostupnosť objektu (0 – 8 b.)

(komfortný, bežná kondícia, sťažený: schody, rebríky, špec. výcvik, sprievodca ...)

4. Existencia publikácií (0 – 8 b.)

(vedecká a odbor. liter., iba mapové podkl., bez popisu)

geoturizmus 314
Geoturizmus3
 • Pokračovanie

Rybár, 2010

5. Podmienky pozorovania (výskumu) (0 – 8 b.)

(vhodné, náročné, nevhodné)

6. Kritériá bezpečnosti (0 – 8 b.)

(objekt / okolie bezpečné, zaistené bezp. prvkami, objekt / okolie nebezpečné, nezaistené)

7. Dostupnosť informácií o objekte (0 – 8 b.)

(na internete, náučno-populár. Informácie, vedecké informácie, neúplné i., chýbajúce informácie)

8. Vizuálna hodnota objektu (0 – 8 b.)

(v horntaej kraj. s výhľadom, v rovine s výhľadom, bez výhľadu, výhľad na negatívne pôsobiace okolie)

geoturizmus 315
Geoturizmus3

Pokračovanie

Rybár, 2010

9. Hodnota poskytovaných služieb (0 – 8 b.)

(v objekte knižnica a laborat., ponuka ubytov. a stravov.,

predajňa minerálov, suvenírov, prítomnosť prezentačných miestností, ponuka hromad. ubytov., občestvenia,...)

10. Objekt v blízkosti navštevovanej destinácie (0 – 8 b.)

(obj. zachytený na mapách , marketingovo podchytený, navštevovaný rekreantmi, „na ceste“ medzi inými objekt,

doposiaľ nepodchytený

Spolu možných 0 – 80 bodov

geoturizmus 316
Geoturizmus3

Informácie o geosite

Výklad ˃ informácia (!):

 • Interaktívny (Q/A)
 • na primeranej úrovni – prispôsobiť (ZŠ, profíci)
 • „samoobjavovanie“ (čo vidíme ?, komentár)
 • grafická informácia - 2D, 3D, vzorka
 • textová informácia: brožúra, mapa, kniha
 • animácia - slajd, video,
 • v kontexte – priestor, čas (história)
geoturizmus 317
Geoturizmus3
 • Typológia geoturistov