per jakob svenkerud n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fjernvarme til lavenergibygg og bygg med varmepumper PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fjernvarme til lavenergibygg og bygg med varmepumper

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Fjernvarme til lavenergibygg og bygg med varmepumper - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Per Jakob Svenkerud. Fjernvarme til lavenergibygg og bygg med varmepumper. Misjon. Bidra aktivt til en bærekraftig utvikling av samfunnet. 2. 2. ENERGIEFFEKTIVE BYGG. Energieffektive bygg. Lavenergibygg Passivhus eller passivbygg Netto nullenergi-bygg , systemgrense ved eiendommen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fjernvarme til lavenergibygg og bygg med varmepumper' - clinton-cox


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Misjon

Bidra aktivt til en bærekraftig utvikling av samfunnet

2

2

energieffektive bygg1
Energieffektive bygg
 • Lavenergibygg
 • Passivhus eller passivbygg
 • Netto nullenergi-bygg, systemgrense ved eiendommen
 • Netto nullutslippsbygg

Prof Brochs gt 2, Trondheim

energieffektive bygg2
Energieffektive bygg
 • Lavenergibygg
 • Passivhus eller passivbygg
 • Netto nullenergi-bygg, systemgrense ved eiendommen
 • Netto nullutslippsbygg

Løvåshagen, Bergen

energieffektive bygg3
Energieffektive bygg
 • Lavenergibygg
 • Passivhus eller passivbygg
 • Netto nullenergi-bygg, systemgrense ved eiendommen
  • Bygget produserer like mye energi som det bruker tatt i betraktning den energien som blir levert til eiendommen
 • Netto nullutslippsbygg

Konsept i England, ukjent lokasjon

energieffektive bygg4
Energieffektive bygg
 • Lavenergibygg
 • Passivhus eller passivbygg
 • Netto nullenergi-bygg, systemgrense ved eiendommen
 • Netto nullutslippsbygg
 • Bygget produserer like mye utslippsfri fornybar energi som det forbruker av energi som forårsaker utslipp

Freiburg, Tyskland

eu sikter mot nullutslippsbygg
EU sikter mot nullutslippsbygg

- nye bygg skal i 2020 være tilnærmet nullutslippsbygg

- det offentlige skal gå foran og skal fra 2018 eie og leie bygg som er tilnærmet nullutslippsbygg

- energimerket skal synliggjøres i annonser  ved leie eller salg av bygg

- medlemslandene må innen 2011 komme med insentiver for å få til null-utslippsbygg

danmark
Danmark
 • ”Lov om endring av lov om fremme av energibesparelser i bygninger”
 • Staten skal ikke leie i bygg som har dårligere energimerke enn:
 • Energimerke E for bygninger oppført før 1961
 • Energimerke C for bygninger oppført mellom 1961 og 2006
 • Energimerke B eller bedre for eiendommen oppført 2006 eller senere tilsvarende krav for nye bygg etter det gjeldende danske bygningsreglement
krav til passivhus tidligere
Krav til passivhus tidligere
 • Meir energieffektive bygg er ein sentral tilråding i ”Klimakur” og ein føresetnad for å betre klimaet og miljøet. Jo tidlegare vi kan innføre passivhus som standard, dess betre er det, påpeker Navarsete. 
 • Navarsete viser til en rapport hvor det foreslås at passivhus kan innføres som standard allerede fra 2013-2015. …Eg har ambisjonar om at energibruken i bygg skal halverastinnan 2040 sier Navasete.

I en pressemelding sier Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete at passivhus kan bli innført som standard tidligere enn det som før er sagt.

sett krav til energi og milj fra dag n
Sett krav til energi og miljø fra dag èn

Da klarer man ambisiøse miljøkrav uten merkostnad

frankfurt stad
Frankfurt Stad
 • Alle kommunale bygg bygges som passivhus.
 • Beslutningen ble tatt i 2006.
 • Til samme pris som å bygge iht gjelende bygningsnorm.
mj landbygget kristiansand
Mjålandbygget, Kristiansand

Påbygges og renoveresCa 10 000 m2 Ønske om moderne bygg medstrenge krav til energibruk ogmiljø

Strategisk anbefaling om å utnytte/gjennvinneinternvarmeni bygget best mulig

Oppvarmingsbehov utover dette dekkes av fjernvarme

Skjerpede tiltak på bygningskropp utover TEK 07

mj landbygget kristiansand1
Mjålandbygget, Kristiansand
 • Tiltak utover TEK 07:
 • U-verdi på glass: Det finnes i dag produkter som har bedre U-verdi enn 1.2 W/m2 °C .
 • Forbedret effektivitet på ventilasjonen. Virkningsgraden på ventilasjonsgjenvinnerne kan enkelt forbedres til 80%.
 • Kreve stikkprøvemessige målinger av lufttett.
mj landbygget kristiansand2
Mjålandbygget, Kristiansand

Følgende strategiske grep legges til grunn for termisk energiforsyning:

 • Det skal bygges inn stor fleksibilitet i sentrale VVS-tekniske anlegget
 • Det interne kjølebehovet, som er der stort sett hele året, dekkes ved et eget kjølesystem som er skilt fra kjølesystemet for ventilasjonen
 • Primært skal byggets og virksomhetenes eget varmeoverskudd ivaretas og gjenbrukes for å dekke varmebehov. Dette for å redusere behovet for ”kjøpt energi”
 • Energi til oppvarming ut over det som ikke kan dekkes av internvarme (”kjøpt energi”) skal dekkes av fjernvarme, som produseres miljømessig gunstig i Kristiansand
mj landbygget kristiansand3
Mjålandbygget, Kristiansand

Energibehov:

 • Varmebehov: 600 000 kWh/år
 • Effektbehov: 500 kW
 • Kjølebehov: 500 000 kWh/år
 • Det ble funnet plass til 12 energibrønner boret ned til 300 meter.
 • Energibrønnene fungerer energimessig som et sesonglager. Det vil si at varmeoverskudd i bygget om sommeren lagres i grunnen under bygget for så å bli hentet opp igjen til oppvarming om vinteren.
 • For å få til dette brukes kjølemaskiner, som i alle fall må installeres for kjøleformål, som varmepumper om vinteren.
mj landbygget kristiansand4

ENERGIFLYT, VINTER

Lokal kjøling 100 kW

KM1

Ventilasjonsvarme

Radiatorer, varmtvann

20 °C

50°C

-2 – 15 °C

VP/

KM2

80°C

Varmepumpe

12 Energi-

brønner

Fjernvarme

Mjålandbygget, Kristiansand

Energiflyt vinter:

 • Uansett sommer eller vinter er det behov for å ha kjøling lokalt tilgjengelig
 • Kjølingen besørges av en kjølemaskin som er tilpasset dette formålet, på bildet kalt KM1
 • Maskinen VP(KM2) fungerer nå som varmepumpe og henter varme fra de 12 energibrønnene. I tillegg tar den med seg varmen fra kjølemaskin KM1. På den måten gjenvinnes internvarmen fra bygget. Varmepumpen ”løfter” varmen opp på et temperaturnivå som kan anvendes til oppvarming av ventilasjonsluft, radiatorer og evt. varmtvannsberedning
 • De aller kaldeste dagene vil det være behov for varmetilskudd fra fjernvarmen
mj landbygget kristiansand5

ENERGIFLYT, SOMMER

Lokal kjøling 100 kW

Ventilasjonskjøling

KM1

Til tørrkjøler på tak

20 °C

7°C

20 – 40 °C

KM3

VP

KM2

Kjølemaskin

12 Energi-

brønner

Kjølemaskin

Mjålandbygget, Kristiansand

Energiflyt sommer:

 • Om sommeren fungerer maskin (VP)KM2 som kjølemaskin. Det betyr at den henter varme fra nedkjølingen av ventilasjonsluften på varme dager. Denne varmen ”pumpes” da ned i energibrønnene. Også kjølemaskin KM1 leverer varmen sin til energibrønnene nå siden det ikke er behov for den i bygget.
 • Siden de 12 energibrønnene ikke kan ta imot hele kjølebehovet de aller varmeste dagene, må vi ha en ekstra kjølemaskin, KM3, som trer inn. Denne maskinen må levere varmen til en tørrkjøler på taket. Tørrkjøleren vil på denne måten kun være i drift disse dagene.
mj landbygget kristiansand6
Mjålandbygget, Kristiansand

Lønnsomhet:

 • Uansett måtte bygget ha kjølemaskiner og tilkobles fjernvarme.
 • Merkostnad for energibrønnene mv: kr 2 100 000
 • Spart energi 300 000 kW/år kr 240 000
 • Tilbakebetalingstid 8,75 år
 • Energikjøp fjernvarme uten energibrønner 600 000 kWh
 • Med energibrønner 160 000 kWh
 • Med energibrønner blir kjøpt energimengde ca 145 kWh/år pr m2, noe som er meget bra for denne kategori bygg.
skagerak energi porsgrunn
Skagerak Energi, Porsgrunn

Nytt hovedkontor Ca 12 000 m2Målsetning om lavt energiforbruk.Prosjektert energibehov 130kwt/år.

Desentralisert, balansert ventilasjon med høy varmegjenvinning og lite

vifteenergi.

Fra forprosjekt vinter 2009

Bygging starter nå

skagerak energi porsgrunn1
Skagerak Energi, Porsgrunn

Innspill til energiplan:

Ytterligere innskjerping av energiforbruket, nærmere lavenergihus

Bygget ligger innenfor konsesjons- området for fjernvarme og tilkobles

Varmepumpe tilsvarende

Mjålandsbygget for kjøling

Eventuelt se på solfangere og adiabatisk kjøling

moderne kj ling as oslo
Moderne Kjøling AS, Oslo

Moderne Kjølings AS`s nybygg har en samlet byggmasse på 4.900 m²

Oppvarmingen blir gjort via lavtemperaturradiatorer

Kjølingen i bygget blir i stor utstrekning gjort med frikjøling via 10 stk energibrønner

Under kjøledrift er det bare sirkulasjonspumpen for energibrønnene

som bruker strøm; man bruker mindre enn 0.5 kW og får 60 kW med kjøling

moderne kj ling as oslo1
Moderne Kjøling AS, Oslo

Moderne Kjøling AS har i samband med energiboringen også montert en 60 kW varmepumpe

for varmegjenvinning.

Varmepumpen vil gjennom fyringssesongen nyttiggjøre seg all den varmen som er ført ned i

berggrunnen under sommeren.

omsorgsbygg oslo
Omsorgsbygg, Oslo

Skal fase ut all oljefyring innen utgangen av 2011

40 av byggene tilkobles fjernvarme

Luft/vann varmepumpe vil bli vurdert i bygg med stort tappevannsbehov

Kriterié er LCC beregning

milj bygget trondheim
Miljøbygget Trondheim

Nytt bygg i Trondheim på ca 16 000 m2

Støttet av Enova med kr. 850 000 som et forbildebygg

Årlig energibehov levert energi 94 kWh/m2

milj bygget trondheim1
Miljøbygget Trondheim

Energiytelse

Totalt netto energiforbruk: 114 kWh/m2 år

Behov for levert energi: 94 kWh/ m2 år

Oppvarming av rom 8,6 kWh/m2 år

Varmebatterier: 1 1,9 kWh/m2 år

Tappevannsoppvarming: 5,0 kWh/m2 år

Vifter og pumper: 20,7 kWh/ m2 år

Belysning: 25,1 kWh/ m2 år

Teknisk utstyr: 34,5 kWh/m2 år

Kjøling: 8,2 kWh/ m2 år

lillebyomr det trondheim
Lillebyområdet Trondheim

110 dekar som ønskes utbygd tilny bydel i Trondheim

Totalt ca 175 000 m2, hvorav ca 130 000 m2 boliger

Strenge krav til energiløsninger og klimapåvirkninger

Ønske om å fremstå som forbildebydel

tenk helhetlig infrastruktur varme kj ling
Tenk helhetlig – infrastruktur varme + kjøling

BIM

Området har tilkoblingsplikt til fjernvarme, men ikke ved passivhus

Prosjekt med fjernvarmeselskapet; varme og kjøling i nullenergiområdet

slide31

Forslag til påsketur

God påske!

31

31