1 / 8

Rok 2000 a sprawa Polska

Rok 2000 a sprawa Polska. Grzegorz Plucinski MAINFRAME Co Ltd Przesieka 1999. Sprzet IBM. KAŻDY JEST ODPORNY problemy tylko z rejestracja bledow problem dopiero w 2042 ale to już nie nasza sprawa konstrukcja zegara dobowego. Rok 1900 czy 2000 ??.

clint
Download Presentation

Rok 2000 a sprawa Polska

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Rok 2000 a sprawa Polska Grzegorz Plucinski MAINFRAME Co Ltd Przesieka 1999

  2. Sprzet IBM • KAŻDY JEST ODPORNY • problemy tylko z rejestracja bledow • problem dopiero w 2042 ale to już nie nasza sprawa • konstrukcja zegara dobowego

  3. Rok 1900 czy 2000 ?? • Starsze systemy z dwuznakowa reprezentacja roku ustawia rok 1900 na komputerach 43xx • na systemach 9xxx data jest z PC • sprawdz odpornosc tego PC na 2000 !!!! • System dostanie 2000 a nie 1900 • 1900 czy 2000 to naprawde nie jest obojetne

  4. Srodowisko do testow • LPAR • tak na 9672 może mieć separowana date • nie testujmy roku 1900 jeśli mamy w planie zmiane na komputer 9xxx, PC/390, Integratd Server lub FLEX - nasze testy nie będą nic warte

  5. Rok 2000 a 43xx • Ustawienie daty z OS/390 • wlasny program w assemblerze do ustawiania daty (nie robmy tego przy pracujacym systemie) • IPL ustawiacza daty • IPL systemu przy już ustawionej dacie

  6. MVS/XA a 2000 • Do testow uzyjmy innego systemu niż produkcyjny (time stamp VSAM) • sam system (MVS, VTAM, TSO) dzialaja bez problemu, ale często pisze 1900 zamiast 2000 • bardziej zaawansoane komponentu nie sa już tak wspaniale

  7. SDSF V1R2 • Blednie prezentuje date dla operatora • nie ma pewnosci co do chronologii zadan w kolejce • to jest niebezpieczne • interpretacja starych zadan jako nowe • przyjecie wczorajszego dobrego przetwaraznia za wynik dzisiejszego a dzisiejsze było zle....... • To można obejsc

  8. Czy nie majac 100% pewnosci warto ryzykowac ? • Jeśli nasz system czemukolwiek sluzy to NIE

More Related