Pneumonia
Download
1 / 16

PNEUMONIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

PNEUMONIA. Educational Tool for Community Workers.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PNEUMONIA' - clint


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pneumonia

PNEUMONIA

Educational Tool for Community Workers


Ang flip-chart na ito ay binuo ng mga estudyante ng Ateneo School of Medicine and Public Health (ASMPH) batch 2012 bilang tugon sa pangangailangang pangkalusugan ng mga healthcare workers ng Samahan Para sa Pangkalusugan (SAPAPA).Nakabatay ang educational tool na ito sa 2007 Pneumonia Clinical Practice Guidelines ng Pediatric Society of the Philippines.


Ang flip-chart na ito ay binuo ng mga estudyante ng Ateneo School of Medicine and Public Health (ASMPH) batch 2012 bilang tugon sa pangangailangang pangkalusugan ng mga healthcare workers ng Samahan Para sa Pangkalusugan.Nakabatay ang educational tool na ito sa 2007 Pneumonia Clinical Practice Guidelines ng Pediatric Society of the Philippines 2007.


Ano ang pneumonia
Ano ang Pneumonia?

Mabilis na paghinga

Halak o

Sumisipol na paghinga

Lagnat

Chest retractions


Ano ang pneumonia1
Ano ang Pneumonia?

 • Impeksyon ng baga na nakikita bilang:

  • Mabilis na paghinga

  • Chest indrawing

  • Halak

  • Sumisipol na paghinga

  • LagnatAno ang sanhi ng pneumonia1
Ano ang Sanhi ng Pneumonia?

 • Ang pinakamadalang na sanhi ng pneumonia ay ang pagkahawa ng isang virus mula sa isang taong kasalukuyang may sakit.

 • Sa pamamagitan ng aerosol spray at direct contact, naipapasa ang virus/bacteria sa susunod na tao.


Bakit delikado ang pneumonia
Bakit delikado ang Pneumonia?

Pagkamatay dahil sa hirap sa paghinga

Panghihina


Bakit delikado ang pneumonia1
Bakit delikado ang Pneumonia?

 • Pagkamatay dahil sa hirap sa paghinga

 • Panghihina dahil sa impeksyon at walang gana kumain


Paano i manage ang pneumonia
Paano i-manage ang Pneumonia?

Danger Signs

Unang konsulta o Follow-up?

 • Walang gana dumede o kumain?

 • Sinusuka lahat ng kinakain?

 • May konbulsyon?

 • Mukhang mahina o walang malay?

Mga Sintoma ng Pneumonia

Edad

Mabilis na paghinga

 • Mabilis na paghinga

 • Chest indrawing

 • Mahalak

 • Sumisipol na paghinga

 • Lagnat

2 months to 12 months

50 breaths per minute

40 breaths per minute

12 months to 5 years

REFER


Paano i manage ang pneumonia1
Paano i-manage ang Pneumonia?

 • Itanong kung ito ang una o follow-up na konsulta

 • I-assess ang pasyente batay sa danger signs

 • Hanapin ang mga sintoma ng pneumonia lalo na ang mabilis na paghinga, chest retractions at lagnat

 • Refer to the hospital/ Attending Physician


Paano magbigay ng follow up
Paano magbigay ng follow-up?

Itanong:

After 2 days:

 • Mas mabagal na paghinga?

 • Bumaba ang lagnat?

 • May gana kumain?

 • Danger Signs

 • Mga sintoma ng Pneumonia


Paano magbigay ng follow up1
Paano magbigay ng follow-up?

 • Ugaliing ifollow-up ang mga pasyente 2-3 araw pagkatapos ang unang konsulta.

 • I-assess ang pasyente batay sa danger signs at mga sintomas ng Pneumonia

 • Itanong kung: 1) bumagal ang paghinga, 2) bumaba ang lagnat, o 3) naging magana ang pagkain at pag-inom

 • I-refer batay sa mga sumusunod na sintomas

  • May chest in-drawing o danger sign  I-refer AGAD sa duktor o pinakamalapit na health facility

  • Walang pinagbago sa paghinga, lagnat, at gana kumain  I-refer AGAD para mapalitan ang gamot

  • Mas mabagal na paghinga, mas mababang lagnat, o mas may gana kumain  Kumpletuhin ang 3 araw na paggamutan


Ilang paalala para maiwasan ang pneumonia
Ilang Paalala para Maiwasan ang Pneumonia

Takpan ang ilong at bunganga kapag umuubo o bumabahing.

Maghugas ng kamay.

Magpabakuna.


Ilang paalala para maiwasan ang pneumonia1
Ilang Paalala para Maiwasan ang Pneumonia

 • Ugaliing maghugas ng kamay

 • Ugaliing takpan ang bunganga at ilong parati sa pag-ubo at pagbahing.

 • Magpabakuna laban sa pneumonia at trangkaso


Pneumonia1

PNEUMONIA

Educational Tool for Community Workers


ad