Nen4001
Download
1 / 45

NEN4001 - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

NEN4001. NEN 4001. Projectering draagbare en verrijdbare blustoestellen. Gepubliceerd in april 2006. Inhoud. Doel Toepassingsgebied Normatieve verwijzingen Termen en definities Ontwerp inspectie Vragen. Doel van deze norm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NEN4001' - clint


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nen 4001
NEN 4001

Projectering draagbare en verrijdbare blustoestellen.

Gepubliceerd in april 2006


Inhoud
Inhoud

 • Doel

 • Toepassingsgebied

 • Normatieve verwijzingen

 • Termen en definities

 • Ontwerp

 • inspectie

 • Vragen


Doel van deze norm
Doel van deze norm

 • Om tot een verantwoorde projectering van de blustoestellen te komen.


Toepassingsgebied
Toepassingsgebied

 • brandveiligheid in gebouwen inclusief de bijbehorende bedrijfsterreinen

 • voor allen die bij de brandveiligheid betrokken zijn.


Toepassingsgebied1
Toepassingsgebied

 • projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen in gebouwen, met uitzondering van particuliere woningen.

 • blusvermogen van blustoestellen volgens NEN-EN 3-7 en NEN-EN 1866 als basis gehanteerd.


Toepassingsgebied2
Toepassingsgebied

 • Vervangt geen wettelijke bepalingen op gebied van brandveiligheidsvoorzieningen.


Normatieve verwijzingen
Normatieve verwijzingen

 • NEN-EN 2

  Brandklassen

 • NEN-EN 3-7:2004

  Draagbare blustoestellen – Deel 7: Eigenschappen, prestatie-eisen en beproevingsmethoden


Normatieve verwijzingen1
Normatieve verwijzingen

 • NEN-EN 1866:1998

  Verrijdbare blustoestellen

 • NEN 2559:2001/A2:2004

  Onderhoud van draagbare blustoestellen


Normatieve verwijzingen2
Normatieve verwijzingen

 • NEN 2659:2003/C1:2004

  Onderhoud van verrijdbare blustoestellen

 • NEN 3011:2004

  Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte


Termen en definities
Termen en definities

 • Brandbare vloeistoffen

  • A-polair (niet met watermengbaar)

  • Polair (met water mengbaar)

 • Gebouw

  • Bouwwerk dat voor mensen toegankelijk overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.


Termen en definities1
Termen en definities

 • Projecteringdeskundige

  persoon die aantoonbaar over de deskundigheid beschikt die noodzakelijk is om projectering van blustoestellen volgens deze norm uit te voeren

 • RI&E

  risico-inventarisatie en evaluatie


Ontwerp
Ontwerp

 • Projecteringdeskundige maakt een RI&E en legt schriftelijk vast:

  • Omschrijving van de locatie

  • Omschrijving van de brandrisico’s

  • Beschrijving van type blustoestel

  • Beschrijving van de noodzakelijke plaatsaanduidingen door veiligheidstekens

  • ontstekingsbronnen


Ontwerp1
Ontwerp

 • Brandklassen

  De gekozen blusstof moet geschikt zijn voor het meest waarschijnlijke typebrand in het gebied waarvoor het blustoestel bedoeld is.Ontwerp2
Ontwerp

 • Overige keuzecriteria

  • Branden in elektrische apparatuur onder spanning

  • Worplengte en worphoogte

  • Gehinderde waarneming

  • Omgevingstemperatuur

  • Gevaren veroorzaakt door de blusstof

  • Nevenschade


Ontwerp3
Ontwerp

 • Bepaling van de vereiste blustoestellen

  • Basisbeveiliging

  • Aanvullende beveiliging voor specifieke brandrisico’s


Ontwerp4
Ontwerp

Basisbeveiliging

Het vereiste aantal blustoestellen hangt af van

 • De projecteringszone:

 • De basisbeveiligingseenheid

 • De maximale loopafstand

 • De aanwezigheid van brandslanghaspels


Ontwerp5
Ontwerp

Projecteringzone

 • Een projecteringszone is een gebied:

  • waarin eenzelfde soort activiteiten wordt uitgevoerd (kantoor, fabriek, opslag);

  • waarin in hoofdzaak één belangrijkste brandklasse kan worden onderscheiden (brandklasse A, B, C, D of F);

  • waarvan alle individuele ruimten met elkaar in verbinding staan.


Ontwerp6
Ontwerp

Projecteringzone

 • De projecteringszones komen in het algemeen overeen met de brandcompartimentering van een gebouw.

 • Op locaties waar een bovengemiddeld brandgevaar bestaat kunnen aanvullende blusmiddelen noodzakelijk zijn.


Ontwerp7
Ontwerp

Projecteringzone

 • Ruimten in een gebouw worden als afzonderlijke projecteringszones aangemerkt:

  • als ze niet aangrenzend zijn

  • ze aangrenzend zijn maar gescheiden door obstakels die de bereikbaarheid van een brandblusser in geval van brand verhinderen


Ontwerp8
Ontwerp

Projecteringzone

 • als ze niet aangrenzend zijn


Ontwerp9
Ontwerp

Projecteringzone

 • als aangrenzend zijn maar gescheiden door obstakelsOntwerp11
Ontwerp

 • Deuren die in de normale bedrijfssituatie afgesloten


Ontwerp12
Ontwerp

Basisbeveiligingseenheid

 • De projectering van blustoestellen (type, aantal, plaats) is afhankelijk van

  • de inhoud van de toestellen,

  • de gebruiksfunctie van de projecteringszone,

  • de aanwezigheid van brandslanghaspels en

  • de maximale loopafstand 20 meterOntwerp13
Ontwerp

 • C02 blustoestellen worden niet toegepast voor de basisbeveiliging van gebouwen.


Ontwerp14
Ontwerp

Aanvullende beveiliging

 • Binnen een 5 meter van het specifieke risico


Ontwerp15
Ontwerp

Lokale brandrisico’s

Bijzondere aandacht:

 • verwarmingsinstallaties,

 • verfspuitcabines,

 • liftmachinekamers,

 • computerruimten,

 • elektrische schakelkasten,

 • transformatoren,

 • compressoren,

 • motoren en noodstroomgeneratoren


Ontwerp16
Ontwerp

Lokale brandrisico’s

Bij elk lokaal brandrisico moet aanvullende beveiliging worden aangebracht tenzij

 • zich binnen 5 m van het lokale risico als onderdeel van de basisbeveiliging reeds een blustoestel met een voor het lokale risico geschikte blusstof bevindt.


Ontwerp17
Ontwerp

Hooggelegen brandrisico’s

Brandrisico’s hoger dan 2,5 meter

 • een verrijdbaar blustoestel met als blusstof 50 kg ABC- of BC-bluspoeder, of

 • een verrijdbaar blustoestel met als blusstof 45 l of 50 l water, water met additieven of schuim,

  Tenzij de ruimte is beveiligd met een brandslangsysteem of door een automatische blusinstallatie.


Ontwerp18
Ontwerp

Buitenopslag van brandbare stoffen of materialen

Aanvullende beveiliging per 150m2

 • één 6 kg blustoestel met als blusstof ABC- of BC-poeder of

 • één 6 l blustoestel met als blusstof water, water met additieven of schuim.


Ontwerp19
Ontwerp

Buitenopslag van brandbare stoffen of materialen.

I.p.v. een draagbaar blustoestel:

Eén verrijdbaar blustoestel met een inhoud van 50 kg poeder of 45 l of 50 l schuim vervangt:

8 blustoestellen met een inhoud van 6 kg poeder of 6 l schuim, of

5 draagbare blustoestellen met een inhoud van 9 kg of 12 kg poeder of 9 l schuim.


Ontwerp20
Ontwerp

Brandgevaarlijke werkzaamheden

 • minimaal een blustoestel 6 kg/l

 • Binnen 5 meter

 • Op grond van RI&E kunnen meerdere blustoestellen worden voorgeschreven


Ontwerp21
Ontwerp

Het plaatsen van blustoestellen

 • Blustoestellen moeten op duidelijk zichtbare plaatsen op ophangbeugels of statieven worden geplaatst.

 • Personen die gebruikmaken van een vluchtroute moeten het blustoestel gemakkelijk kunnen zien.


Ontwerp22
Ontwerp

Het plaatsen van blustoestellen

 • Geschikte locaties zijn gangen, trappenhuizen, centrale toegangshallen en nabij uitgangen van ruimten.

 • Blustoestellen moeten zo worden geplaatst dat de toegang tot het blustoestel niet wordt gehinderd door het te verwachten brandrisico.


Ontwerp23
Ontwerp

Het plaatsen van blustoestellen

 • De locatie van blustoestellen moet worden gemarkeerd volgens NEN 3011.

 • Indien nodig moet de locatie van het blustoestel met aanvullende borden worden aangegeven (pictogram in combinatie met een pijl voor de richting.


Ontwerp24
Ontwerp

Het plaatsen van blustoestellen.

 • De gebruiker moet een overzicht (bij voorkeur in de vorm van een plattegrond) bijhouden waarin type, aantal en locatie van de blusmiddelen zijn opgenomen.


Ontwerp25

X

Ontwerp

Legenda

X = max. 1,5 m voor draagbare blustoestellen met een inhoud van 4 kg, resp. 3 l of minder

X = max. 1,0 m voor draagbare blustoestellen met een inhoud van 5 kg, resp. 6 l of meer


Ontwerp26
Ontwerp

Toepassing verrijdbare blustoestellen als basisbeveiliging van grote ruimten

 • Vloeropp. > 2500m2 maximaal 50% verrijdbaar

 • Vervangt 8 blustoestellen van 6kg/l of

 • 5 blustoestellen van 9 en12 kg of 9 liter.


Inspectie
Inspectie

Conformiteitinspectie

Na de installatie van de blustoestellen moet de projecteringdeskundige de projectering toetsen:

 • bij oplevering;

 • jaarlijks

 • na tussentijdse wijzigingen.


Inspectie1
Inspectie

Conformiteitinspectie

Geconstateerde afwijkingen in zowel ontwerp als uitvoering moeten worden vastgelegd


Logboek
Logboek

 • Het ontwerp en de verslagen van de conformiteitsinspecties moeten in een logboek worden bewaard.

 • Dit logboek moet te allen tijde aanwezig zijn in het gebouw en beschikbaar zijn voor de in deze norm genoemde gebruikers.


Nen 40011
NEN 4001

Heeft u nog vragen??


ad