slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ministerstvo životného prostredia SR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ministerstvo životného prostredia SR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Ministerstvo životného prostredia SR - PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on

Ministerstvo životného prostredia SR. Aktuálny stav v procese prípravy a schvaľovania veľkých projektov Odbor administrácie a prípravy projektov. Obsah. Zmeny v indikatívnom zozname veľkých projektov Aktuálny stav prípravy veľkých projektov Zmeny v procese schvaľovania

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ministerstvo životného prostredia SR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ministerstvo životného prostredia SR

Aktuálny stav v procese prípravy a schvaľovania veľkých projektovOdbor administrácie a prípravy projektov

obsah
Obsah
  • Zmeny v indikatívnom zozname veľkých projektov
  • Aktuálny stav prípravy veľkých projektov
  • Zmeny v procese schvaľovania
  • Zmeny v dokumentoch týkajúcich sa veľkých projektov
  • Skúsenosti z doterajšieho procesu schvaľovania
  • Spolupráca s JASPERS
slide3

Oznamy pre PO 1 a 2:14. 7. 2008 – 31. 12. 2008prijatých 22 PZ VP (3 742 438 494 Eur)4. Monitorovací výbor – 29. 4. 2009 schválenie aktualizovaného zoznamu 19 VP 5. Monitorovací výbor – 10. 12. 2009 schválenie aktualizovaného zoznamu 16 VP

Zmenyv indikatívnom zozname veľkých projektov

slide4

Štúdie uskutočniteľnosti: 13 predložených7 schválenýchŽiadosti o potvrdenie pomoci:1 predložená5 konzultovaných Predloženie EK:4/5 žiadosti apríl/máj 2010

Aktuálny stav prípravy veľkých projektov

slide5

Október 2009 – zmeny Interného manuálu: Doplnenie novej legislatívy Aktualizácia prílohy NATURA 2000Príprava Štúdie uskutočniteľnosti (ŠU) a návrhu Žiadosti o potvrdenie pomoci (ŽoPP)Zmena v predložení ŽoPP a skrátenie doby jej predloženia na posudzovanie do Európskej komisie

Zmeny v procese schvaľovania

slide6

November 2009 – nové dokumenty sú zverejnené na www.opzp.skzmena formulára Žiadosť o NFPzmena formulára prílohy 02 žiadosti o NFP – Opis projektunová verzia Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok a jej nasledovných príloh:a) zmena formulára Žiadosť o potvrdenie pomoci (SJ,AJ)b) aktualizácia prílohy Postup pri posudzovaní veľkého projektu z hľadiska lokalít sústavy NATURA 2000

Zmeny v dokumentoch týkajúcich sa veľkých projektov

slide7

aktualizáciaMetodiky na vypracovanie finančnej analýzy projektu a jej prílohy - Tabuľková časť nová príloha Príručky pre žiadateľa – „Methodology for the Economic Evaluation of Water Supply and Wastewater Projects“ a jej dve prílohy:a) Príloha 1 „Model for the Economic Evaluation of Water Supply and Wastewater Projects“ - protected, b) Príloha 2 – unprotectedvypustenie prílohy 7 Príručky pre žiadateľa „Inštrukcia pre žiadateľov o poskytnutie NFP pri uplatňovaní štátnej pomoci

Zmeny v dokumentoch týkajúcich sa veľkých projektov

slide8

Najčastejšie nedostatky v predložených PZVP a ŠU:Ciele opatrenia – riešené aglomerácie pred a po realizáciiLegislatíva a normy – NSRR, OPŽPSúčasný stav (zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie, ČOV, kalové hospodárstvo), Analýza dopytu - súladAnalýza možností (všeobecne + alternatívy + porovnanie alternatív) – výber alternatívPrílohy – katastrálne mapy, rozpočet

Skúsenosti z doterajšieho procesu schvaľovania

slide9

Workshop – 3.12.2008Návštevy projektov – 12 projektovPripomienkovanie ŠU + účasť na 3 prezentáciáchVypracovanie „Methodology for the Economic Evaluation of Water Supply and Wastewater Projects“Pracovné stretnutie – príprava ŽoPPAkčný plán pre rok 2010

Spolupráca s JASPERS

kontakt
Kontakt

Oddelenie koordinácie prípravy projektov

Odbor administrácie a prípravy projektov

Tel.: 02/ 5956 2661

Fax: 02/ 5956 2511