de pensioenregeling verandert wat vindt u n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
De pensioenregeling verandert Wat vindt u?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

De pensioenregeling verandert Wat vindt u? - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

De pensioenregeling verandert Wat vindt u?. Disclaimer: deze presentatie bevat algemene informatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Programma. Waarom verandert de pensioenregeling? Huidig pensioen in vogelvlucht Dilemma’s Geef uw mening. Waarom verandert de pensioenregeling?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De pensioenregeling verandert Wat vindt u?' - clint


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de pensioenregeling verandert wat vindt u
De pensioenregeling verandert

Wat vindt u?

Disclaimer: deze presentatie bevat algemene informatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

programma
Programma

Waarom verandert de pensioenregeling?

Huidig pensioen in vogelvlucht

Dilemma’s

Geef uw mening

waarom verandert de pensioenregeling
Waarom verandert de pensioenregeling?

Het pensioenakkoord leidt tot nieuwe wetgeving op het gebied van pensioen

Dat leidt tot veranderingen in de pensioenregeling

Ons doel: een goed en betaalbaar pensioen, nu en in de toekomst

PFZW kan daarbij verschillende keuzes maken

Die keuzes wil het bestuur van PFZW graag aan u voorleggen om goede afwegingen te maken

bestuur pfzw
Bestuur PFZW

Het bestuur van PFZW bestaat uit:

vertegenwoordigers van werknemersorganisaties:

 • Abvakabo FNV
 • CNV Publieke Zaak
 • FBZorg
 • NU’91

en

vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties:

 • ActiZorgondernemers
 • GGZ Nederland
 • VGN
 • MO groep
 • NVZ
pensioen in nederland
Pensioen in Nederland

Individueel

 • Collectief: lage kosten
 • Solidair: risico’s samen delen
 • Verplicht: hele sector doet mee

Werkgever/PFZW

Overheid/AOW

zo bouwt u pensioen op salaris 30 000 fulltime werken
Zo bouwt u pensioen op(salaris: € 30.000, fulltime werken)

€ 5.000

€ 400

€ 20.000

PENSIOEN OPBOUW

PREMIE

Jaarlijks, levenslangvanaf 65

PFZW wilpensioenlatenmeegroeien met de inflatie

Arbeidsongeschiktheid

Nabestaanden

RENDEMENT

€ 15.000

daarom belegt pfzw dus
Daarom belegt PFZW dus!
 • Als pensioen niet meegroeit met de inflatie, kun je er steeds minder voor kopen
 • Daarom wil PFZW de pensioenen indexeren
 • Indexeren is erg duur
  • OF: hoge premie
  • OF: hoog rendement
 • PFZW belegt daarom een deel van het pensioengeld, om zo de indexering te kunnen betalen
  • 70% zakelijke waarden
  • 30% vastrentende waarden
 • Sinds 1970 is het gemiddelde rendement zo’n 8%
dekkingsgraad
Dekkingsgraad

€ aanwezig

€ benodigd

rendement

premie

€112 miljard

= 97%

=

€115 miljard

langleven

rente

PFZW, eind 2011

slide11

Lagere rente betekent dat PFZW meer geld in kas moet hebben

€ 2.000

3%: € 600

4%: € 400

40 jaar

2012

2052

slide14

De indexering hangt af van de dekkingsgraad

Hogerdan 150%

Extra indexering

Hogerdan 130%

Volledigeindexering

Tussen 105 -130%

Gedeeltelijkeindexering

Lager dan 105%

GéénindexeringIn uiterstegeval: verlagen

welk pensioen zou u kiezen
Welk pensioen zou u kiezen?

Een vast pensioenbedrag

of

Een geïndexeerd pensioenbedrag

een vast pensioenbedrag
Een vast pensioenbedrag

koopkracht daalt

pensioen blijft gelijk

een ge ndexeerd pensioenbedrag
Een geïndexeerd pensioenbedrag

pensioen groeit mee met de inflatie

koopkracht blijft op peil

welk pensioen zou u kiezen1
Welk pensioen zou u kiezen?

Een vast pensioenbedrag

of

Een geïndexeerd pensioenbedrag

beide keuzes brengen risico met zich mee
Beide keuzes brengen risico met zich mee

Een vast pensioenbedrag

 • Zeervoorzichtigbeleggen
 • Bedragwordtnooitverlaagd
 • Maarooknooitverhoogd
 • Hogeinflatie = veelkoopkrachtverlies

Eengeïndexeerdpensioenbedrag

 • Deel van het pensioengeld in zakelijkewaardenbeleggen
 • Pensioengroeitmee met de inflatie (hogedekkingsgraad)
 • Maarals de dekkingsgraadtelaag is, dangroeit het pensioennietmee
 • Bijzeerlagedekkingsgraadwordtpensioenverlaagd
vast bedrag klinkt zeker maar is het niet niemand weet hoe hoog de inflatie zal zijn
Vast bedrag klinkt zeker, maar is het nietNiemand weet hoe hoog de inflatie zal zijn

koopkracht daalt

pensioen blijft gelijk

indexeren vraagt om beleggen en dat brengt risico s met zich mee
Indexeren vraagt om beleggen…en dat brengt risico’s met zich mee

koopkracht blijft niet altijd op peil

pensioen groeit niet altijd mee

wat vindt u
Wat vindt u?

PFZW moet streven naar een vast pensioenbedrag

of

PFZW moet streven naar een geïndexeerd pensioenbedrag

de economie schommelt pfzw moet jaarlijks een keuze maken
De economie schommelt PFZW moet jaarlijks een keuze maken

Nietwachten met ingrijpen, iederjaarmeteenmaatregelennemen

of

Eenpaarjaarwachten, want de economiekanweeraantrekken of inkrimpen

ieder jaar meteen maatregelen nemen
Ieder jaar meteen maatregelen nemen
 • Laagrendement /rente
 • De dekkingsgraaddaalt
 • PFZW grijptmeteen in:
 • Geenindexering
 • Pensioenverlagen
 • Dekkingsgraad weer
 • terug op niveau
 • Hoogrendement / rente
 • De dekkingsgraadstijgt
 • PFZW grijptmeteen in:
 • Welindexering
 • Pensioenverhogen
 • Dekkingsgraad weer
 • terug op niveau
eerst een paar jaar wachten
Eerst een paar jaar wachten
 • Laagrendement /rente
 • De dekkingsgraaddaalt
 • PFZW wacht even:
 • De economietrektmogelijk weer aan
 • Nu geenonnodigepaniek
 • Maar: watals de
 • economienietaantrekt?
 • Hoog rendement / rente
 • De dekkingsgraad stijgt
 • PFZW wacht even:
 • Mogelijkdaalt de economie later weer
 • Daarom nu reserverenvoor “het gevaldat”
 • Maar: deelnemersprofite-
 • ren nu niet van weelde
wat vindt u1
Wat vindt u?

PFZW moetniettelangwachten met maatregelennemen

 • Dan blijft de dekkingsgraad steeds in evenwicht en schuiven we tekortenniet door naar de toekomst.
 • Maar het pensioenbedragschommeltdanwel (zowelnaarbovenalsnaarbeneden).

of

PFZW moeteerst even wachten

 • De economieschommelt. Meteenreageren is nietnodig, de economiekomtwaarschijnlijkvanzelf weer in evenwicht.
 • Maarwatals de economiedatnietdoet? Dan schuift PFZW tekorten en overschotten door naar de toekomst.
pfzw moet een keuze maken gepensioneerden en werkenden hetzelfde behandelen
PFZW moet een keuze maken: gepensioneerden en werkenden hetzelfde behandelen?

Vooralledeelnemersgeldthetzelfdebeleid

of

Gepensioneerdenandersbehandelendanwerkenden

gepensioneerden niet anders behandelen
Gepensioneerden niet anders behandelen

Gepensioneerdennietméérbeschermendanmensen

die werken

Want samenvangen we de klappen op, dat is solidariteit

Maargepensioneerdenvoelenmaatregelenmeteen in hunportemonnee (werkendenniet)

gepensioneerden anders behandelen
Gepensioneerden anders behandelen

Gepensioneerdenmoetenbeschermdworden

Want zijvoelen de klap direct en hebbengeentijdomtewachten en eventueellanger door tewerken

Maarwerkendenvoelen de klapdan extra hard, want de rekeningwordt door minder mensengedeeld

wat vindt u2
Wat vindt u?

PFZW moetalledeelnemershetzelfdebehandelen

 • Dat past bijsolidariteit en samendelen
 • Maar: gepensioneerdenvoelen het direct in hunportemonnee

of

PFZW moetgepensioneerdenandersbehandelendanwerkenden

 • Gepensioneerdenwordenbeschermd in hunkoopkracht
 • Maar: wiegaatdatbetalen?