Programma IP Tattistraat Welkom door Henk Koedijk Inleiding door Joop van Wijnbergen - PowerPoint PPT Presentation

clifford-bryant
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programma IP Tattistraat Welkom door Henk Koedijk Inleiding door Joop van Wijnbergen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programma IP Tattistraat Welkom door Henk Koedijk Inleiding door Joop van Wijnbergen

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Programma IP Tattistraat Welkom door Henk Koedijk Inleiding door Joop van Wijnbergen
146 Views
Download Presentation

Programma IP Tattistraat Welkom door Henk Koedijk Inleiding door Joop van Wijnbergen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Inrichtingsplan Tattitraat 2011 - 2012 Programma IP Tattistraat Welkom door Henk Koedijk Inleiding door Joop van Wijnbergen Workshop met Franka Boudewijn Benoemen resultaten van de bijeenkomst Uiterlijk 21.30 uur sluiting.

  2. Inrichtingsplan Tattitraat 2011 - 2012 Doelstelling: Verbeteren van de inrichting en kwaliteit van de buitenruimte van de Tattistraat; Belanghebbenden in staat stellen knelpunten aan te leveren; Bewonersinbreng verzorgen in het Programma van Eisen.

  3. Inrichtingsplan Tattitraat 2011 - 2012 Werkwijze/Planning: 28 sept. 2010: Workshop 1 (raadplegen) Okt. 2010: Adviseren door professionals; 16 nov. 2010: Workshop 2 (draagvlak); Dec. 2010: Besluitvorming over PvE; Jan. 2011: Start Planteam; Mrt/apr 2011: Voorlopig Ontwerp.

  4. Inrichtingsplan Tattitraat 2011 - 2012 Organisatie van deze avond: presentielijst impressieverslag andere vragen of meldingen

  5. Inrichtingsplan Tattitraat 2011 - 2012 • Werkmethode workshop: • knelpunten definiëren • analyseren • inkaderen • maken strategische keuze • doelgericht plannen

  6. Inrichtingsplan Tattitraat 2011 - 2012 • Afsluiting: • samenvatting van de resultaten; • advies over deze werkwijze; • dankzegging voor uw medewerking; • E-mailadres ingevuld !! • dan houden wij u op de hoogte.