slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wstęp PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wstęp

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Wstęp - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha 1a.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Wstęp


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript

  1. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha 1a Częstość występowania niewydolności nerek w zależności od rozpoznania klinicznego u chorych hospitalizowanych z przyczyn sercowo-naczyniowychPiotr WieniawskiKatarzyna Fronczewska-WieniawskaMałgorzata CackowskaAgata Piaszczyk

  2. Wstęp • „…Niewydolność nerek jest niezależnym i silnym czynnikiem predykcyjnym chorobowości i śmiertelności w chorobach układu krążenia…” Zmniejszenie GFR < 60 ml/min/1,73m² wiąże się z: • występowaniem ostrych zespołów wieńcowych • zastoinową niewydolnością krążenia • przyśpieszoną progresją miażdżycy • uszkodzeniem płytki miażdżycowej

  3. Cel badania • Określenie częstości występowania niewydolności nerek u chorych hospitalizowanych z przyczyn sercowo-naczyniowych w zależności od rodzaju i liczby współistniejących chorób układu krążenia. • Wyznaczenie czułości i swoistości pojedynczego oznaczenia kreatyniny jako wykładnika funkcji wydalniczej nerek w podgrupach wyłonionych według rozpoznań głównych.

  4. Materiał i metody 264 kolejnych chorych wiek 64,5±14,6 lat M/K 111/153 Kryteria włączenia: • hospitalizacja z przyczyn sercowo-naczyniowych Kryteria wyłączenia: • Ostra niewydolność serca 1 miesiąc przed przyjęciem • OZW z uniesieniem ST 2 tygodnie przed przyjęciem • Chorzy z klinicznymi cechami przewodnienia (także przewlekła niewydolność serca) • BMI <18 i >40 kg/m2

  5. Materiał i metody Stężenie kreatyniny w surowicy (Cr) - metoda standardowa Kryterium niewydolności nerek: • K Cr > 1,2 mg/dl • M Cr > 1,3 mg/dl Filtrację kłębuszkową (GFR) oszacowano za pomocą wzorów empirycznych Kryterium niewydolności nerek: • GFR <60 ml/min/1,73 m² Wzór Cockcrofta-Gaulta (140-wiek) x masa ciała (kg) -----------------------------------------------x 0,85 K 72 x Cr (mg/dl)

  6. Materiał i metody • Ostry zespół wieńcowy (MI) • Choroba niedokrwienna serca (CHD) • Niewydolność serca (HF) • Zaburzenia rytmu serca (DAH) • Omdlenie (S) • Nadciśnienie tętnicze (HTN)

  7. Wyniki Ilość rozpoznań

  8. RF vs. nRF Wyniki • Brak różnic • Cholesterol całkowity • LDL • HDL • Trójglicerydy • SBP • DBP

  9. Wyniki Porównanie częstości występowania rozpoznań głównych w grupach z i bez niewydolności nerek

  10. Wyniki Częstość niewydolności nerek w zależności od liczby rozpoznań

  11. Wyniki Czułość i swoistość Cr w zależności od ilości rozpoznań

  12. Wyniki 23% 47% 37% 52% 47% 40% 31% 67% 33%

  13. Wyniki

  14. Wnioski • Częstość występowania niewydolności nerek u chorych hospitalizowanych z przyczyn sercowo-naczyniowych jest bardzo wysoka i wynosi około 40%. • Częstość RF wzrasta wraz z liczbą rozpoznań klinicznych.

  15. Wnioski • Częstość niewydolności nerek jest najwyższa w przypadku nadciśnienia współistniejącego z innym rozpoznaniem/rozpoznaniami kardiologicznymi (50-67%) • Najniższa u chorych u których rozpoznano wyłącznie nadciśnienie tętnicze (23%).

  16. Wnioski • Czułość osoczowego stężenia kreatyniny w rozpoznanwaniu niewydolności nerek niezależnie od rozpoznania głównego jest niedostateczna i waha się w granicach 33-50%.

  17. www.amwaw.edu.pl/sknnt