Virtaa vertaistuen verkostoihin
Download
1 / 12

Virtaa vertaistuen verkostoihin - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Virtaa vertaistuen verkostoihin. Vertaistoiminta kansalaistoimintana ja ammattitoimintana, Tampere 23.9.2009 Susanna Hyväri , VTT, tutkimuspäällikkö Diak Kansalaisyhteiskunta - tutkimusohjelma. Vertaistoiminnan käsitteet. Vertaisuus Vertaistoiminta Vertaisohjaaja Vertaisryhmä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Virtaa vertaistuen verkostoihin' - cliff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Virtaa vertaistuen verkostoihin

Virtaa vertaistuen verkostoihin

Vertaistoiminta kansalaistoimintana ja ammattitoimintana, Tampere 23.9.2009

Susanna Hyväri, VTT, tutkimuspäällikkö Diak

Kansalaisyhteiskunta - tutkimusohjelma


Vertaistoiminnan k sitteet

Vertaistoiminnan käsitteet

Vertaisuus

Vertaistoiminta

Vertaisohjaaja

Vertaisryhmä

Vertaistuki

Vertaistukiryhmä

Vertaistukisuhde


Vertaistoiminnan juuret
Vertaistoiminnan juuret:

 • Paikallisyhteisöjen solidaarisen toiminnan

  perinteet: talkoot, talkoohenki, keskinäinen avunanto

 • Moderni kaupunkiyhteisöllisyys:

  Monipuolisia vertaisryhmiä (koulut, harrastusryhmät,

  ammatilliset ryhmät)

  Ryhmien merkitys identiteettityössä:

  Kuka minä olen? Mihin minä kuulun? Keitä me olemme?

  Keitä meihin kuuluu?


Vertaistoiminta 1990 luvulta 2000 luvun loppuun
Vertaistoiminta 1990-luvulta 2000-luvun loppuun

 • I Vertaistoiminta alkaa saada näkyvyyttä 1990-luvun puolivälissä

  Matthies (toim.)1991: Valtion varjossa. Katsaus epävirallisen sektorin tutkimukseen

  - Epävirallisen sektorin ja hyvinvointivaltion suhteiden tarkastelua 1994

  Matthies, Kotakari, Nylund (toim.) 1996: Välittävät verkostot

 • Vertaistoiminta nousee ammatillisen työn rinnalle: Voiko maallikkoapu korvata ammattityön? Kenellä on valta- ja vastuu?

 • Minkälaista yhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikkaa

  kansalaisten omaehtoinen toiminta luo?


Ii mist keskin isess auttamisessa on kyse
II Mistä keskinäisessä auttamisessa on kyse?

 • Mäkelä Klaus 1998: AA keskinäisen avun ja identiteettityön liikkeenä

 • Nylund Marianne 1999: Oma-apuryhmät välittäjänä arjessa

 • Hyväri Susanna 2001: Valattomuudesta vastuuseen. Kokemuksen politiikan sankaritarinoita

 • Vertaistoiminta on osa kansalaisliikkeitä

 • Vertaistoiminnasta syntyy sosiaalista pääomaa, yhteisöllisyyttä

 • Vertaistoiminta voi muodostua identiteettipolitiikaksi

 • Keskinäisen tuen muodot keskeinen osa vertaistoimintaa


Iii 2000 luvun loppu kansalaisl ht inen vertaistoiminta hyvinvoinnin rakentajana
III 2000-luvun loppu: Kansalaislähtöinen vertaistoiminta hyvinvoinnin rakentajana

 • Juhila Kirsi 2008 : Vertaisyhteisöt voimavarana; ammatillisen ja vertaistoiminnan kumppanuusmalli

 • Hyväri Susanna 2005: Vertaistuen ja ammattityön suhde:

  1. Ammatillinen työ valtaa vertaistoiminnan muodot,

  jolloin toiminnan ominaisluonne katoaa.

  2. Vertaistoiminta säilyttää itsenäisyytensä ja omaleimaisuutensa ammatillisen työn rinnalla

  3. Ammatillinen ja vertaistoiminta dialogisessa

  suhteessa. Yhteisiä ja erottavia piirteitä.


Vertaistuen suhde ammatilliseen tukee irja mikkonen 2009 sairastuneiden vertaistuki
Vertaistuen suhde ammatilliseen tukee: hyvinvoinnin rakentajanaIrja Mikkonen 2009: Sairastuneiden vertaistuki

 • ”Virallinen taho ei pysty korvaamaan vertaistukea”

 • ” Julkisella puolella ei ole resursseja, aikaa

  eikä kokemusta”

 • ”Vertaistoimintaa osallistujat näkivät ettei virallinen taho pysty tekemään mitään vertaistuessa”

 • ”Virallinen taho on liian byrokraattista”

 • ”Vain kohtalotoveri voi tietää miltä tuntuu saada diagnoosi”

 • ”Vain itse sairastunut voi antaa vertaistukea”


Vertaistuen yhteis t vertaisten liitto ja liittoutuminen
Vertaistuen yhteisöt: Vertaisten liitto ja liittoutuminen hyvinvoinnin rakentajana

 • Valinta: yhteisöön liittyminen

 • Yhdistävät elämänkokemukset

 • Ryhmäsolidaarisuus

 • Reflektiivisyys: Miksi olen mukana? Mitä tämä toiminta on?

 • Identiteettityö: Kuinka sairaus, kriisi ja elämänkohtalo muovaa identiteettiäni ja meitä vertaisyhteisön jäseninä?

 • Emotionaalisia ja moraalisia yhteisöjä: ystävyyssuhteita, rakkaussuhteita, toveruutta ja kaveruutta


Vertaistoiminnan haasteet hyvinvoinnin rakentamisessa
Vertaistoiminnan haasteet hyvinvoinnin rakentamisessa: hyvinvoinnin rakentajana

 • Valtakunnallisissa sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjelmissa sekä suosituksissa korostetaan yhä enenevästi asiakas- ja palvelukäyttäjä näkökulmaa

 • Kansalaisten ja palvelukäyttäjien

  osallistuminen:

  Kuntoutus- ja hoitopolkujen suunnittelu, palveluohjaus,

  palvelujen toteutus,

  tutkimus- ja kehittämistyö


Vertaistoiminta kokemusasiantuntijuus ja palvelujen arvionti
Vertaistoiminta, kokemusasiantuntijuus hyvinvoinnin rakentajanaja palvelujen arvionti

 • Britanniassa, erityisesti vammaistutkimuksen piirissä pitkät perinteet palvelukäyttäjien omille

  liikkeille ja itsenäiselle tutkimus- ja kehittämistoiminalle

 • Kuntoutujilla ja palvelukäyttäjillä on arvokasta kokemustietoa palvelujen kehittämisen ja arvioinnin käyttöön

 • MTKL:n ja Diakin yhteistyönä on toteutettu Kokemustutkijakouluja Imatralla, Kokkolassa sekä Tampereella, joissa vertaistoiminnan perinteitä ja uutta palvelukäyttäjien arviointitutkimusta on tuotu yhteen


Kansalaisten oma arviointi ja kehitt mistoiminta
Kansalaisten oma arviointi- ja kehittämistoiminta: hyvinvoinnin rakentajana

 • Esimerkkinä mielenterveys- ja päihdepalvelut:

 • Peter Beresford ja Markku Salo:

  Kokemuksen muodon muutos,

  Mtkl:n julkaisuja 2008

 • Päivi Rissanen: Skitsofreniasta kuntoutuminen

  Mtkl:n julkaisu 2008

 • Susanna Hyväri ja Markku Salo (toim.)

  Elämäntarinoista kokemustutkimukseen

  Mtkl:n julkaisu 2009


Kohti monipuolista ja erilaista asiantuntijuutta yhdist v hyvinvointity t
Kohti monipuolista ja erilaista asiantuntijuutta yhdistävää hyvinvointityötä:

 • Vertaistoiminnan tulevaisuus:

  Kuinka taataan vertaistoiminnan jatkuvuus?

 • Vertaistoiminnan ohjaus (työnohjaus); vertaistoiminnan arviointi ja kehittäminen

 • Kuinka vertaistoiminnassa kertyneitä kokemuksia

  palveluista, hyvinvoinnin vajeista, arvoista ja näkemyksistä saadaan laajempaan yhteiskunnalliseen tietoisuuteen?

 • Kuinka vertaistoiminnassa kertyvää näkemyksellisyyttä ja kokemuksia voidaan hyödyntää

  ammatillisessa perus- ja täydennyskoulutuksessa

 • Kansalaistoiminnan itseisarvot ja niiden säilyminen