hlavn probl my exportu do ny n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hlavné problémy exportu do Číny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Hlavné problémy exportu do Číny - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Hlavné problémy exportu do Číny. Mgr. Gabriela Pleschová, PhD. Univerzita Komenského, o. z. Eurea. Ako exportovať do Číny a podnikať v Číne, seminár pre podnikateľov 29. januára 2008, Bratislava. Úvod. vlastný empirický výskum (2002-7)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hlavné problémy exportu do Číny' - cliff


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hlavn probl my exportu do ny

Hlavné problémy exportu do Číny

Mgr. Gabriela Pleschová, PhD.

Univerzita Komenského, o. z. Eurea

Ako exportovať do Číny a podnikať v Číne, seminár pre podnikateľov 29. januára 2008, Bratislava

slide2
Úvod
 • vlastný empirický výskum (2002-7)
 • interview so 45 pracovníkmi slovenských firiem + 15 zástupcami inštitúcii
 • + skúsenosti firiem z ČR, Nemecka, Kanady, Japonska...
slovensk obchod s nou
Slovenský obchod s Čínou

Graf: Obchodná výmena SR – Čína (v 100 tis. Sk)

Čína – jedna z troch krajín, s ktorými má Slovensko najvyšší deficit

2006: 46 mld. Sk, 2007 (1.-10.): 52 mld. Sk

Deficit EU: 1999: €33 mld., 2006: €128 mld.

Investície, spoločné podniky?

pr iny
Príčiny
 • Československo vs. Slovensko
 • Bariéry čínskeho trhu
 • Problémy s čínskymi partnermi
 • Subjektívne faktory slovenských firiem
z kladn probl my v vozcov do ny
Základné problémy vývozcov do Číny

1. Bariéry čínskeho trhu

 • veľká konkurencia a vysoké náklady pri vstupe
 • protekcionistická obchodná politika
 • byrokracia
 • netransparentnosť a korupcia
 • budovanie mena
z kladn probl my v vozcov do ny1
Základné problémy vývozcov do Číny

2. Problémy s čínskymi partnermi

 • osobné vzťahy (guanxi)
 • nečestnosť a nedodržiavanie práv duševného vlastníctva
 • odlišný spôsob rokovania
 • jazyk komunikácie
 • neodbornosť a nespoľahlivosť čínskych partnerov
 • neuhrádzanie platieb načas
 • voľné zmluvy a riešenie sporov
z kladn probl my v vozcov do ny2
Základné problémy vývozcov do Číny

3. Subjektívne faktory slovenských firiem

 • výber agenta a zamestnancov v Číne
 • neprofesionalita niektorých exportérov
ve k konkurencia a vysok n klady pri vstupe
Veľká konkurencia a vysoké náklady pri vstupe
 • = základný problém exportu do Číny
 • špecifický produkt
 • niekoľko rokov znášania nákladov
 • vysoké náklady reprezentácie v Číne
 • ceny prenájmu kancelárií (v USD/mesiac/25 m2)
ve k konkurencia a vysok n klady pri vstupe1
Veľká konkurencia a vysoké náklady pri vstupe
 • dodávať najskôr za nižšie ceny?
 • boj o cenu
 • časté cesty do Číny
 • katalógy, bezplatné vzorky
 • promptné dodávky
 • regionálne rozdiely
 • stála hrozba konkurencie aj čínskych výrobcov
protekcionizmus
Protekcionizmus

Po vstupe Číny do WTO - miesto tarifných opatrení netarifné: obaly, osvedčenia, registrácia produktu v Číne, štandardy označovania, oneskorovanie colného odbavenia...

Certifikáty: možnosť zneužitia know-how, oddialenie, “inšpekcie“ čínskych pracovníkov na mieste

Dodatočné podmienky pri vstupe na trh (stavebníctvo)

Povolenie pre vstup na trh (kozmetika)

protekcionizmus1
Protekcionizmus

Tendre len pre čínskych podnikateľov

Regionálne rozdiely

Subvencie domácim výrobcom, uprednostňovanie nákupu od čínskych producentov, sprísňovanie bankových predpisov

Riešenie

Čínske komory?

Orgány SR a EÚ

byrokracia
Byrokracia
 • Politický režim
 • Nejasne definované kompetencie, prepojenie so stranou, spory centrum – provincie – okresy – obce
 • Riešenie: čínski partneri, zamestnanci, agenti (záujem)
 • Mapa siete vzťahov a záujmov
netransparentnos a korupcia
Netransparentnosť a korupcia
 • Index vnímania korupcie TI 2006: Čína – 70. miesto (3,3/10)
 • Index úplatkárov TI 2006: Čína – 29. miesto
 • Ochota akceptovať čínske pravidlá
budovanie mena
Budovanie mena
 • Nízke povedomie o Slovensku
 • Snaha nakupovať špičkové t.j., americké, nemecké, japonské produkty
 • Neznalosť v Číne vs. inde vo svete vs. znalosť Československa
 • Riešiteľný problém
osobn vz ahy
Osobné vzťahy
 • Od dôkladného vzťahu poznania sa a dôvery ku klientelizmu a korupcii
 • Silná počiatočná nedôvera
 • Lojálnosť k dlhoročným partnerom
 • Potrebný čas + náklady
 • Možnosť spoznať čínskeho partnera, nájsť mieru rešpektovania čínskych zvyklostí, nenechať sa oklamať
ne estnos a ipr
Nečestnosť a IPR
 • Priamy záujem oklamať
 • Zahmlievajúce vyjadrenia
 • Tradícia, kultúra
 • Istý pokrok, ale nedostatky pretrvávajú
 • Riešenia:

dôkladné preverovanie partnera

bezpečné platobné nástroje (akreditív)

stále napredovanie, inovácie

zmluvy a rie enie sporov
Zmluvy a riešenie sporov
 • Voľnejší text zmlúv alebo jednoduché zmluvy s množstvom príloh
 • Pozor na detaily
 • Slabá znalosť AJ
 • Pomerne dobrá skúsenosť s dodržaním zmluvy
 • Čínske zmluvné právo
 • Zložité vymáhanie na čínskych súdoch, niekedy pomôže obchodná komora
 • Žiadať inú kompenzáciu ako financie
v ber agenta a zamestnancov v ne
Výber agenta a zamestnancov v Číne
 • Zástupca, agent, obchodná spoločnosť: väčšia časť slovenských firiem (9)
 • Menej priame dodávky (6)
 • Pozor na podvodné ponuky čínskych zástupcov
 • Perfektná čínština, pevné nervy, tvrdosť, získanie si rešpektu
z kladn faktory spechu
Základné faktory úspechu
 • produkt
 • predajca v Číne
 • „beh na dlhú trať“
 • Odporúčania:
 • nepredávať pod cenu
 • tímová spolupráca (SK, ČR, Tw, využitie podpory ich agentúr)
 • subdodávky koncernom
 • pracovníci so skúsenosťami a dobrou znalosťou čínštiny
 • stály technologický progres
 • kombinované formy spolupráce
export ri zo sr do ny
Exportéri zo SR do Číny
 • 2006: 6,5 mld. Sk, 2007 (1.-10.): 8,2 mld. Sk
 • dnes – najmä zahraničné firmy a dcérske firmy nadnárodných spoločností
 • 2003-6: Matador, Konštrukta - Industry, ZTS Sabinov, NOVA – S, Považské strojárne Letecké motory, Biotika, Kinex, SES, Merina, Slovglass
slide22

Účastníci seminára

Continental Matador Rubber

EVPÚ, a.s.

Konštrukta – Industry, a.s.

ZKL KINEX, a.s.,

ZTS Sabinov, a.s.

CENAA, n.f.

EFINA, a.s.

Elcom, s.r.o,

ERS HOLDING s. r.o.

Hellas Trading, s.r.o.

Kovotvar, výrobné družstvo Kúty

NCHZ, a.s. Nováky

Petrochema a.s., Dubová

Pivovar B. Bystrica

Slovak Real Invest, s.r.o.

kontakty
Kontakty
 • www.pleschova.fses.uniba.sk
 • pleschova@eurea.sk
 • Tel./fax.: 02 501 17 620

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVT-99-028404

ad