clp ghs aanpassingen cos brochure n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CLP – GHS Aanpassingen COS-brochure PowerPoint Presentation
Download Presentation
CLP – GHS Aanpassingen COS-brochure

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

CLP – GHS Aanpassingen COS-brochure - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

CLP – GHS Aanpassingen COS-brochure. Dag van het chemieonderwijs 21 oktober 2009. GHS. GHS: G lobally H armonized S ystem of Classification and Labeling of Chemicals

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CLP – GHS Aanpassingen COS-brochure


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
clp ghs aanpassingen cos brochure

CLP – GHSAanpassingen COS-brochure

Dag van het chemieonderwijs21 oktober 2009

slide2
GHS

GHS:Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

 • 1980-1990: ILO (International LaborOrganization): conventie 170 en aanbeveling 177 tot harmonisatie van classificatie en etikettering chemicaliën die op het werk gebruikt worden.
 • Internationalehandelin chemicaliën.
 • Stimulerenvan veiligeomgang met gevaarlijkestoffen in allestaten.
slide3
GHS

GHS:Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

 • Eenheid zoeken tussen verschillende bestaande belangrijke nationale en internationale systemen:
  • USA & Canada
  • EU
  • ADR (transport)
  • + input van andere landen

 1992: UNO-programma voor harmonisatie van classificatie en etikettering van gevaarlijke stoffen (1 onderdeel van 6 programmapunten) (streefdatum: 2000)

slide4
GHS

GHS:Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

 • 2002: aanvaarding van GHS door UNO
 • December 2004: eerste gereviseerde versie van GHS
 • December 2006: tweede gereviseerde versie van GHS
slide5
GHS

1/12/2010: stoffen

1/6/2015: mengsels

20/1/2009: GHS van kracht in EU met overgangsregeling(Verordening 1272-2008)

?

Canada en USA: consultaties zijn bezig, nog geen kalender voor invoering

30/6/2010: GHS voor stoffen in Korea

30/6/2013: GHS voor mengsels in Korea

1/1/2009: GHS van kracht in Taiwan

1/12/2008: GHS van kracht in Japan voor een beperkt aantal stoffen

sept 2006: GHS van kracht in Nieuw-Zeeland

clp verordening toepassing ghs in eu
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 • Verordening 1272-2008 (16 december 2008)betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels(on classification, labelling and packaging of substances and mixtures)
  • vervangt richtlijn 67/548/EEG (stoffenrichtlijn) en richtlijn 1999/45/EG (preparatenrichtlijn)(overgangsregelingen!)
  • van kracht vanaf 20/1/2009
  • overgangsregelingen:
   • stoffen: oude reglementering geldig tot 1/12/2010
   • mengsels (preparaten): oude reglementering geldig tot 1/6/2015
clp verordening toepassing ghs in eu1
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 • Verordening 1272-2008 (16 december 2008)
  • indelings-, etiketterings- en verpakkingsverplichtingen
  • voorschriften voor indeling van mengsels
  • vorm en inhoud van het etiket
  • inventarisatie van indelingen en etiketteringen
clp verordening toepassing ghs in eu2
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 • Verordening 1272-2008 (16 december 2008)
  • niet van toepassing op
   • geneesmiddelen (incl. diergeneeskundig gebruik)
   • cosmetische producten
   • medische hulpmiddelen
   • levensmiddelen en dierenvoeders
   • vervoer van gevaarlijke goederen
clp verordening toepassing ghs in eu3
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 • Verordening 1272-2008 (16 december 2008)
  • lijst van stoffen met geharmoniseerde indeling en etikettering (bijlage VI, deel 3, tabel 3.1)
   • 3375 stoffen en groepen van stoffen
   • indelingengevarenpictogrammensignaalwoordenH-zinnensoms concentratiegrenzen
   • geen selectie van P-zinnen!
clp verordening toepassing ghs in eu4
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 • Verordening 1272-2008 (16 december 2008)
  • Omzettingstabel oude naar nieuwe indeling (bijlage VII)
   • handig voor stoffen die niet opgenomen zijn in lijst van geharmoniseerde indelingen en etiketettering
   • maar: voor sommige omzettingen is bijkomende informatie nodig
clp verordening toepassing ghs in eu5
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 •  CLP (EU-GHS)  UN-GHS
  • Bijkomende indeling: Gevaar voor de ozonlaag
  • Bijkomende gevarenaanduidingen: EUH-zinnen
clp verordening toepassing ghs in eu9
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 • R(isk)  H(azard) zinnen (veiligheidsaanduidingen)
  • H200 – H299: materiële gevaren
  • H300 – H399: gezondheidsgevaren
  • H400 – H499: milieugevaren

+ EU-specifieke aanduidingen (EUH aanduidingen)

 • S(afety)  P(recautionary) zinnen (veiligheidsaanbevelingen)
  • P100 – 101 – 102 – 103: algemene voorzorgsmaatregelen
  • P201 – P299: voorzorgsmaatregelen i.v.m. preventie
  • P301 – P399: voorzorgsmaatregelen i.v.m. reactie
  • P401 – P499: voorzorgsmaatregelen i.v.m. opslag
  • P501 – P599: voorzorgsmaatregelen i.v.m. verwijdering

+ combinatiezinnen

clp verordening toepassing ghs in eu10
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 • Gevarenklassen en gevarencategorieën
  • 29 gevarenklassen
clp verordening toepassing ghs in eu11
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 • Gevarenklassen en gevarencategorieën
  • 29 gevarenklassen
clp verordening toepassing ghs in eu12
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 • Gevarenklassen en gevarencategorieën
  • 29 gevarenklassen
clp verordening toepassing ghs in eu13
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 • Gevarenklassen en gevarencategorieën
  • Elke gevarenklasse onderverdeeld in subklassen of categorieën(totaal: 83)

bv.: categorieën voor kankerverwekkende stoffen (3):

clp verordening toepassing ghs in eu14
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 • Gevarenklassen en gevarencategorieën tussen oude EU-indeling en GHS-indeling
 • Meer gevarenklassen in GHS
 • GHS-indeling is duidelijker
 • GHS-indeling dekt volledige inhoud van het etiket(m.u.v. bijkomende EUH-zinnen)
 • Vermelding van mogelijke P-zinnen bij elke categorie
clp verordening toepassing ghs in eu15
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 • Gevarenklassen en gevarencategorieën tussen oude EU-indeling en GHS-indeling
   • GHS-indelingsgrenzen wijken soms af van oude EU-indelingsgrenzen

bv.: orale acute toxiciteit

clp verordening toepassing ghs in eu16
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 • Gevarenklassen en gevarencategorieën tussen oude EU-indeling en GHS-indeling
   • GHS-indelingsgrenzen wijken soms af van oude EU-indelingsgrenzen

bv.: ontvlambare vloeistoffen

clp verordening toepassing ghs in eu18
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 • invloed op andere wetgeving (downstream):
  • KB Chemicaliën
  • KB Carcinogenen en mutagenen
  • KB Moederschapsbescherming
  • KB Jongeren op het werk

die nu nog allemaal verwijzen naar de richtlijnen 67-548-EEG (zuivere stoffen) en 1999-45-EG (preparaten)

clp verordening toepassing ghs in eu19
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 • En wat moeten scholen doen?
  • oude etiketten blijven nog geldig:
   • tot 1/12/2010 voor zuivere stoffen en tot 1/6/2015 voor mengsels(opm: ook oplossingen van stoffen in water zijn mengsels)
   • Stoffen die vóór 1/12/2010 in de handel gebracht zijn, mogen nog voorzien blijven van een oud etiket tot 1/12/2012.Mengsels die vóór 1/6/2015 in de handel gebracht zijn, mogen nog voorzien blijven van een oud etiket tot 1/6/2017.
   • GHS-verordening geldt voor stoffen die in de handel gebracht worden;verplichting voor scholen om te etiketteren wordt bepaald door andere (downstream) wetgeving (KB chemicaliën)
clp verordening toepassing ghs in eu20
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 • En wat moeten scholen doen?
  • nieuwe etiketten mogen almaar:
   • P-zinnen?
    • Maximaal 6 P-zinnen, tenzij meer nodig is om aard en ernst van gevaren aan te geven (art. 28)
    • Bij gebruik van P-zinnen volgens gevarencategorie kan het aantal echter oplopen tot tientallen.
    • Bij de stoffen in bijlage VI wordt geen selectie van P-zinnen vermeld.
   • Voor stoffen die niet opgenomen zijn in lijst van bijlage VI kunnen omzettingsregels van bijlage VII gebruikt worden, maar niet voor alle gevarenklassen is deze omzetting direct mogelijk.
  • Besluit: wachten op etiketgegevens van producenten
  • Etiketgegevens volgens CLP-GHS worden opgenomen in databank gevaarlijke stoffen (voor zoverre beschikbaar)
clp verordening toepassing ghs in eu21
CLP-verordening (toepassing GHS in EU)
 • En wat moeten scholen doen?
  • Wat kan wel al gedaan worden?
   • Personeel en leerlingen informeren over nieuwe pictogrammen, H- en P-zinnen.Een volledig overzicht van gevarenklassen, gevarenpictogrammen, H- en P-zinnen is o.m. te vinden in de vernieuwde databank gevaarlijke stoffen (te downloaden van www.gevaarlijkestoffen.be)
   • Als recipiënten van nieuwe etiketten moeten voorzien worden, natrekken of GHS-gegevens bekend zijn.
   • Het niet beschikbaar zijn van GHS-etiketgegevens is geen excuus om een recipiënt niet van een veiligheidsetiket te voorzien!
aanpassingen cos brochure1
Aanpassingen COS-brochure
 • Opslag van chemicaliën(23/06/2009)
  • Compartimentering
   • afstandsregels (Vlarem II - Art. 5.17.1.6)(niet van toepassing op laboratoriumopslagplaatsen maar zijn indicatief voor preventiemaatregelen)
   • verplichtingvoorzorgsmaatregelentenemenomtevermijdendatproducten met elkaar in contact komenwaarbij
    • gevaarlijke chemische reacties kunnen plaatsvinden;
    • producten met elkaar kunnen reageren onder vorming van schadelijke of gevaarlijke gassen en dampen;
    • producten samen ontploffingen en/of branden kunnen veroorzaken.
   • lekbakken voor vloeistoffen
aanpassingen cos brochure2
Aanpassingen COS-brochure
 • Opslag van chemicaliën (23/06/2009)
  • Opslag (zeer) licht ontvlambare vloeistoffen
   • < 50 l: geen specifieke vereisten aan opslaglokaal
   • > 50 l: lokaal van groep I (ARAB art. 52)mag ook brandwerende veiligheidskast zijn
   • hoeveelheden ontvlambare vloeistoffen en gassen in labo beperken tot strikt minimum (= dagverbruik) (ARAB art. 52.8.4)
   • let op: geen (licht) ontvlambare vloeistoffen in koelkast
   • glazen flessen: max. 3 l
   • voldoende ventilatie
aanpassingen cos brochure3
Aanpassingen COS-brochure
 • Opslag van chemicaliën (23/06/2009)
  • Opslag T- en T+ stoffen
   • aanbeveling: achter slot(verplicht voor een beperkte lijst van stoffen; bv. Hg-verbindingen)
aanpassingen cos brochure4
Aanpassingen COS-brochure
 • Opslag van chemicaliën (23/06/2009)
  • Opslag in lesruimte?
   • niet verboden, maar
    • > 50 l licht ontvlambare vloeistoffen in lokaal van groep 1(bv. brandveilige kast)
    • voldoende ventilatie zeer belangrijk (want werkomgeving)
    • aanbeveling: kasten op slot als ook niet-bevoegde personen toegang hebben tot het lokaal
aanpassingen cos brochure5
Aanpassingen COS-brochure
 • Opslag van chemicaliën(23/06/2009)
  • Opslag van gassen
   • reeks specifiekevereisten
  • Ventilatie
   • Voldoende natuurlijke ventilatie.
   • Ventilatie rechtstreeks naar buiten.
   • Kunstmatige ventilatie als natuurlijke ventilatie niet volstaat(dampen zo dicht mogelijk bij de bron afzuigen).
  • Signalisatiepictogrammen
  • Tips en FAQ
aanpassingen cos brochure6
Aanpassingen COS-brochure
 • Volgendeaanpassing
  • Inrichting van het les- en practicumlokaal

Aanpassingenverschijnen op de website van het KVCVhttp://onderwijs-opleiding.kvcv.be