Refleksjonsloven: - PowerPoint PPT Presentation

cleta
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Refleksjonsloven: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Refleksjonsloven:

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Presentation Description
209 Views
Download Presentation

Refleksjonsloven:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Knight, Kap.23 Refleksjonsloven: Innfallslodd/flatenormal qi qr Reflekterende flate Brytningsindeks, definisjon: Brytning: n1 < n2 n2 90o 90o n2 n1 > n2 Ingen brutte stråler kommer hit Innfallsstråler inn her blir ikkebrutt, de blir reflektert (totalrefl.) Den innfallsvinkelen som girbrytningsvinkel 90o kalles denkritiske innfallsvinkelen q c Snells brytningslov:

  2. Tynn konveks linse, brennpunkt F og brennvidde f : f Midtlinje =optisk akse Stråler, parallelle med optisk akse F L Tynn konkav linse, brennpunkt F og brennvidde f : f F L Merk: alle linser har to brennpunkt, ett på hver side, med samme f Konvensjon: Lysstråle tegnes som hele linjer. Forlengede lysstrålerstiples (dvs de representerer ikke lys, bare en geometrisk retning)

  3. Konstruksjon av bildepunkt, B, av et objektpunkt, O.Tre prinsipalstråler : L (konveks) O F1 F2 B Punktet B der strålene møtes etter brytning kalles bildepunktet Parallell med optisk akse, brytes gjennom F1(F2 for konkave linser) Gjennom sentrum, brytes ikke Gjennom F2 parallell med optisk akse etter brytning (F1 for konkave linser) L (konkav) O F2 F1 B

  4. Retning på prinsipalstråler, konkav linse: Retning gjennombrennpunkt L (konkav) O F2 F1 Konstruksjon av bilde av et objekt O1O2(bruk symmetri): L O2 B1 F1 F2 B2 O1

  5. Reelle og virtuelle bilder Krysning av ektelysstråler. Reelt bilde. L (konveks) O F1 F2 B B Forlengelse avlysstråler. Bildet er virtuelt,”uekte” L (konveks) O F1 F2 Øyet ser B, ikke O (lupe, forstørrelsesglass) Reelle bilder skapes der virkelige lysstråler møtes. En lys-sensor kan fange opp bildet. Objekt og bildet er på hver sin side av linsa. Virtuelle bilder er krysning mellom forlengelser av lysstråler. En lys-sensor kan ikke fange opp ett slikt bilde (det finnes ikke lys i bildepunktet). Objekt og bilde er på samme side av linsa.


  6. L (konveks) O F1 y B F2 y’ s s’ f Linseformelen (tynne linser): Lineær forstørrelse:

  7. Flere linser: Bildet til linse 1 er objekt for linse 2: Øye L1(konveks) L2(konveks) O1 B1=O2 B3 plassert på netthinna L3(konveks) B2 Øyet ser på det virtuelle bildet skapt av linse 2. Hvis vi tegner opp øyelinsa som linse nr 3, så vil den skape et reelt bildet som er plassert på netthinna. Dette er prinsippet for en kikkert, der 3 bilder er med: B3(på netthinna) B1(linsa heterobjektivet) B2(linsa heter okularet)