l tkov mno stv n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
L átkové množství

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

L átkové množství - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

L átkové množství. částic. Kolik atomů 238 U obsahuje 1 mg čistého uranu ?. K olik gram ů 238 U obsa huje 10 20 atomů ?. L átkové množství. Postup: Pokud bychom věděli, kolik molekul vody je např. v jednom cm 3 , mohli bychom spočítat objem jedné molekuly.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'L átkové množství' - cleo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l tkov mno stv

Látkové množství

částic

Kolik atomů 238U obsahuje 1 mg čistého uranu?

Kolik gramů238Uobsahuje 1020 atomů?

l tkov mno stv1

Látkové množství

 • Postup:
 • Pokud bychom věděli, kolik molekul vody je např. v jednom cm3, mohli bychom spočítat objem jedné molekuly
 • Jsme schopni určit počet molekul vody v jednom gramu

Jak velká je molekula vody?

 • - pomocí molární hmotnosti molekuly vody
 • Jsme schopni určit, kolik gramů váží jeden cm3 vody
 • - z hustoty vody
l tkov mno stv2

Látkové množství

 • Jsme schopni určit, kolik gramů váží jeden cm3 vody - z hustoty vody
 • Jsme schopni určit počet molekul vody v jednom gramu - pomocí molární hmotnosti molekuly vody

Jak velká je molekula vody?

 • M(H2O)=2M(H)+M(O)=2.1+16 g.mol-1 = 18 g.mol-1
l tkov mno stv3

Látkové množství

 • Pokud bychom věděli, kolik molekul vody je např. v jednom cm3, mohli bychom spočítat objem jedné molekuly
 • 1cm3…3,35.1022částic

Jak velká je molekula vody?

 • Objem 1částice ... 1/3,35.1022cm3 = 3.10-23cm3
 • Vm= 3.10-29m3
 • Rozměr jedné částice ≈
rozpadov z kon

Rozpadový zákon

Radioaktivní uhlík 11C se rozpadá s poločasem rozpadu T=20 minut.

Jaká část radioaktivního uhlíku zůstane z původního množství po uplynutí času t=2 hodin?

rozpadov z kon1

Rozpadový zákon

Radioaktivní uhlík 11C se rozpadá s poločasem rozpadu T=20 minut.

Jaká část radioaktivního uhlíku zůstane z původního množství po uplynutí t=45 minut?

rozpadov z kon2

Rozpadový zákon

Radioaktivní uhlík 11C se rozpadá s poločasem rozpadu T=20 minut.

Po uplynutí jaké doby zbyde 1/10 původního množství radioaktivního uhlíku?

rozpadov z kon3

80 % se rozpadne  20 % se nerozpadne !

Rozpadový zákon

 • Pozor, rozpadový zákon udává exponenciální úbytek radioaktivního materiálu, tj. nerozpadlého množství !

Jaký je poločas rozpadu radioaktivní látky, jestliže se za 12 dní rozpadne 80% materiálu?

aktivita l tky

Aktivita látky

 • 1 rok = 3,16.107 s (≈.107 s)

Jaká je aktivita 1g rádia 226Ra o poločasu rozpadu 1600 roků?

aktivita l tky1

Aktivita látky

Jaká je aktivita 30 mg metastabilního technecia 99Tc*, které přechází do základního stavu 99Tc s poločasem rozpadu 6,01 hod?

rozpadov z kon4

Rozpadový zákon

Radioaktivní látka se se rozpadá tak, že po uplynutí času 3 dny zbyde 87% radioaktivního materiálu.

Jaký je poločas rozpadu této látky?

Jaká část radioaktivní látky zůstane po uplynutí času 9 dní?

rozpadov z kon5

Rozpadový zákon

Radioaktivní látka se se rozpadá tak, že po uplynutí času 3 dny zbyde 87% radioaktivního materiálu.

Jaká část radioaktivní látky zůstane po uplynutí času 9 dní?

 • Přímý výpočet:
 • 3 dny ... zeslabení faktorem 0,87
 • 6 dní ... zeslabení faktorem 0,87. 0,87= 0,872
 • 9 dní ... zeslabení faktorem 0,87. 0,87 . 0,87 = 0,873 =0,658
aktivita l tky2

Aktivita látky

Aktivita vzorku radioaktivního rubidia Rb-76 o hmotnosti 3,4 g poklesla během 15 hodin od přinesení do laboratoře o 10%.

Jaký je poločas rozpadu vzorku?

Jaká byla aktivita vzorku v okamžiku přinesení do laboratoře? Předpokládejte, že v okamžiku přinesení vzorku do laboratoře byly všechny atomy radioaktivní.

aktivita l tky3

Aktivita látky

Aktivita vzorku radioaktivního rubidia 76Rb o hmotnosti 3,4 g poklesla během 15 hodin od přinesení do laboratoře o 10%.

Jaký je poločas rozpadu vzorku?

zbylo 90% radioaktivního materiálu !

aktivita l tky4

Aktivita látky

Aktivita vzorku radioaktivního rubidia 76Rb o hmotnosti 3,4 g poklesla během 15 hodin od přinesení do laboratoře o 10%.

Jaká byla aktivita vzorku v okamžiku přinesení do laboratoře? Předpokládejte, že v okamžiku přinesení vzorku do laboratoře byly všechny atomy radioaktivní.

aktivita l tky5

Aktivita látky

Aktivita vzorku radioaktivního rubidia 76Rb o hmotnosti 3,4 g poklesla během 15 hodin od přinesení do laboratoře o 10%.

Jaká byla aktivita vzorku v okamžiku přinesení do laboratoře?

absorp n z kon

Absorpční zákon

Olověná stěna o síle 5 mm zeslabí intenzitu dopadajícího záření na 1/3.

Jak silná stěna zeslabí intenzitu záření na ½ (tj. jaká je polovrstva olova)?

Jaká část záření projde olověnou stěnou o síle 10 mm?

absorp n z kon1

Absorpční zákon

Olověná stěna o síle 5 mm zeslabí intenzitu dopadajícího záření na 1/3.

Jak silná stěna zeslabí intenzitu záření na ½ (tj. jaká je polovrstva olova)?

absorp n z kon2

Absorpční zákon

Olověná stěna o síle 5 mm zeslabí intenzitu dopadajícího záření na 1/3.

Jaká část záření projde olověnou stěnou o síle 10 mm?

absorp n z kon3

Absorpční zákon

 • Je zadána tloušťka absorpční vrstvy x = 3 mm, polovrstva d = 0,5 mm a intenzita prošlého svazku, tj. I(x) = 2,3 kBq

Jaká je intenzita RTG záření, jestliže intenzita svazku prošlého třímilimetrovou vrstvou absorpčního materiálu o tloušťce polovrstvy 0,5 mm je 2,3 kBq?

.

 • Hledaná intenzita dopadajícího RTG záření je: