slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Własność intelektualna (WIPO/OMPI) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Własność intelektualna (WIPO/OMPI)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Własność intelektualna (WIPO/OMPI) - PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on

Własność intelektualna (WIPO/OMPI). Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej - Sztokholm, dnia 14.07.1967 r. Dz.U. Nr 9 z 1975 r, poz.49.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Własność intelektualna (WIPO/OMPI)' - cleave


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Własność intelektualna (WIPO/OMPI)

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide2
Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej - Sztokholm, dnia 14.07.1967 r.Dz.U. Nr 9 z 1975 r, poz.49

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide3
Oświadczenie Rządowe z dnia 21.02.1975 roku w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14.07.1967 r.

Dz.U. Nr 9 z 1975 r, poz.50

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide4
Własność przemysłowa(Konwencja Związkowa Paryska, 1883 r.)
  • Prawo autorskie (Konwencja Berneńska, 1886 r.)
  • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide5
Wartości niematerialne są zdefiniowane w konwencjio ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Pojęcie “własność intelektualna” obejmuje prawa do:

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide6
- dzieł literackich, artystycznych i naukowych, - działalności wykonawczej artystów, - zapisów dźwięków oraz audycji radiowych i telewizyjnych, - odkryć naukowych,

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide7
- wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, - wzorów przemysłowych, - znaków towarowych, - znaków usługowych, - nazw firmowych i oznaczeń handlowych, - ochrony przed nieuczciwą konkurencją

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide8
oraz wszelkie inne prawa dotyczące własności intelektualnej w dziedzinach: przemysłowej, naukowej, literackiej i artystycznej

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide9
Użyte w konwencji sformułowanie “wszelkie inne prawa” pozwala na przypoprządkowanie terminowi “własność intelektualna” także innych, nie wymienionych w konwencji ekspressis verbis, rezultatów działalności twórczej, takich jak np. topografie układów scalonych, programy komputerowe, nowe odmiany roślin, wszelkiego typu know-how.

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide10
Konwencja berneńska z dnia 09.09.1886 r.o ochronie dzieł literackich i artystycznych (Akt Paryski z dnia 24.07.1971r.)Dz.U. Nr 82 z 1990 r., poz.474

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide11
podstawowy przepis: Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. nr 80 z roku 2000 poz. 904)

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide12
reguluje prawa twórców utworów oraz prawa artystów wykonawców, jak również prawa do zapisu dźwięku, obrazu, audycji telewizyjnych i radiowych

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide13
koncepcja ochrony udzielanej przez prawodla zrozumienia istoty ochrony, jakiej udziela prawo autorskie, konieczne jest rozróżnienie trzech elementów utworu:- treści utworu, - sposobu przedstawienia tej treści, określanego też jako forma wyrażenia, - nośnika materialnego, na którym utwór jest utrwalony;

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide14
Prawo autorskie chroni tylko formę wyrażenia utworu,

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide15
ochronie prawem autorskim podlega utwór, który spełnia jednocześnie trzy przesłanki:

- stanowi przejaw działalności twórczej, - wyróżnia się indywidualnym charakterem, - został ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia;

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide16
Ważne:Dla powstania ochrony prawno-autorskiej nie jest wymagane dopełnienie żadnych formalnych wymogów. Ochrona powstaje z chwilą ustalenia utworu i każdy, kto stworzył utwór może domagać się, by był uznawany za jego autora

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide17
działalność twórcza (orginalność) jest działaniem kreatywnym, tworzącym coś nowego, oryginalnego, coś czego dotąd nie było; dla ochrony prawno-autorskiej nie ma znaczenia wartość utworu, jego walory estetyczne czy moralne, ani jego treść merytoryczna; z ochrony prawnej korzystają zarówno utwory o wysokich walorach literackich lub artystycznych, jak i utwory miernej wartości;

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide18
- indywidualny charakter,piętno osobiste,niepowtarzalny charakter formy przejawiający się w ujęciu tematu i sposobie jego wyrażenia decydują o charakterze utworu;

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide19
ustalenie utworujest jego uzewnętrznieniem, nadaniem mu takiej postaci, również nietrwałej, która pozwala na zapoznanie się z utworem co najmniej jednej osobie poza samym twórcą np. wygłoszenie wykładu lub przemówienia, wykonanie improwizacji muzycznej lub słownej;

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide20
utrwalenie utworupolega na sporządzeniu pierwszego nośnika materialnego, tzn. nadaniu utworowi takiej postaci materialnej, która umożliwia zapoznanie się z utworem dowolnej liczbie osób w dowolnym czasie, np. sporządzenie rękopisu lub maszynopisu, nagranie utworu muzycznego na taśmie, wykonanie obrazu, filmu;

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide21
utwór musi być ustalony, ale nie musi być utrwalony

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide22
Z mocy ustawynie korzystają z ochronyprawno-autorskiej:- akty normatywne lub ich urzędowe projekty,- urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, - opublikowane opisy patentowe lub ochronne,- proste informacje prasowe;

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide23
Ze względu natomiast na brak przesłanek przejawu działalności twórczej i indywidualnego charakteru nie podlegają ochronie prawem autorskim :- procesy twórcze jako takie, - metody pracy, - technika tworzenia utworu, - idee i pomysły chyba, że są wyrażone oryginalną formą,- pomysły i tematy badawcze oraz teorie i fakty naukowe, - znane powszechnie od dawna formy plastyczne, przestrzenne lub muzyczne, - elementy utworów pozbawione charakteru twórczego np. typowe tabele i rysunki, zestawienia pozbawione oryginalnej koncepcji

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide24
twórcą jest osoba, której nazwisko uwidoczniono w tym charakterze na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide25
Prawa twórcy dzielą się na autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide26
Autorskie prawa osobiste przysługują zawsze twórcy utworu;

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide27
Na autorskie prawa osobiste składają się:- prawo do autorstwa utworu, - prawo do oznaczania utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo udostępniania go anonimowo, - prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,- prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,- prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide28
Ten katalog praw autorskich jest uzupełniony jeszcze innymi prawami szczegółowymi, a mianowicie:- prawem do sprzeciwienia się zniszczeniu utworu plastycznego, - prawem dostępu do utworu znajdującego się u nabywcy,- prawem do wycofania utworu z obiegu przez twórcę,- prawem twórcy do odstąpienia lub wypowiedzenia zawartych z nim umów,- prawem twórcy do przeprowadzenia nadzoru autorskiego (korekty) przed rozpowszechnieniem utworu,

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide29
Autorskie prawa osobiste przysługują twórcy utworu i powstają z chwilą ustalenia utworu, - nie można ich się zrzec, - nie podlegają dziedziczeniu, - nie są ograniczone w czasie, - nie wygasają po śmierci twórcy;

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide30
Autorskie prawa majątkowe mogą być przedmiotem obrotu prawnego (umowy o przeniesienie praw, o korzystanie z praw, umowy licencyjnej), a także mogą być dziedziczone,

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide31
Do autorskie praw majątkowych należą:

- prawo do korzystania z utworu, - prawo rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji, - prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide32
Autorskie prawa majątkowe trwają w zasadzie przez cały czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci, - jeżeli twórca nie jest znany - 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu; - jeżeli z mocy ustawy autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórca 70 lat liczy się od daty rozpowszechnienia utworu,

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ

slide33
Współautorem się jest albo się nie jest tylko ze względu na faktyczny twórczy i indywidualny udział w tworzeniu dzieła wspólnego. Fakt współautorstwa nie może wynikać z umowy zawartej między potencjalnymi twórcami.

Błażej Rózga, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej UŁ