XXII . NEDJELJA KROZ GODINU GODINA A 2014. - PowerPoint PPT Presentation

cleary
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XXII . NEDJELJA KROZ GODINU GODINA A 2014. PowerPoint Presentation
Download Presentation
XXII . NEDJELJA KROZ GODINU GODINA A 2014.

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
XXII . NEDJELJA KROZ GODINU GODINA A 2014.
142 Views
Download Presentation

XXII . NEDJELJA KROZ GODINU GODINA A 2014.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. XXII. NEDJELJA KROZ GODINUGODINAA 2014.

 2. 1. Bože moj, dopusti mi, aleluja, mira tvog da budem glas, aleluja! 2. Ima li mržnja bilo gdje, aleluja, daj da ljubav nosim tu, aleluja! 3. Ima li sumnja bilo gdje, aleluja, daj da vjeru nosim tu, aleluja! 4. Ima li očaj bilo gdje, aleluja, daj da nadu nosim tu, aleluja! 5. Ima li žalost bilo gdje, aleluja, daj da radost budem tu, aleluja! 6. Ima li tama bilo gdje, aleluja, daj da svjetlo budem tu, aleluja!

 3. da mnogo pretrpiod starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijeni treći dan da uskrsne.

 4. Prvo čitanje    Jr 20,7-9Riječ mi Gospodnja postade na ruglo. Čitanje Knjige proroka JeremijeTi me, Gospodine, zavede,dadoh se zavesti,nadjačao si me i svladao me.A sada sam svima na podsmijehiz dana u dan, svatko me ismijava.Jer kad god progovorim, moram vikati,naviještati moram: »Nasilje! Propast!«Doista, riječ mi Gospodnjapostade na ruglo i podsmijeh povazdan.

 5. I rekoh u sebi: neću više na nj mislitiniti ću govoriti u njegovo ime.Al tad mi u srcu bî kao rasplamtjeli oganj,zapretan u kostima mojim:uzalud se trudih da izdržim,ne mogoh više. Riječ Gospodnja.

 6. Otpjevni psalam   Ps 63,2-6.8-9 Pripjev:   Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj! O Bože, ti si Bog moj:gorljivo tebe tražim;tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,kao zemlja suha, žedna, bezvodna.   U svetištu sam tebe motrio     gledajuć ti moć i slavu.     Ljubav je tvoja bolja od života,     moje će te usne slaviti.

 7. Tako ću te slavit za života,u tvoje ću ime ruke dizati.Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,hvalit ću te kliktavim ustima. Ti postade meni pomoć,     kličem u sjeni krila tvojih.     Duša se moja k tebi privija,     desnica me tvoja drži.

 8. Drugo čitanje   Rim 12,1-2Prikažite svoja tijela za žrtvu živu. Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola RimljanimaZaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim:prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu,Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje.Ne suobličujte se ovomu svijetu,nego se preobrazujte obnavljanjemsvoje pameti da mognete razabiratišto je volja Božja, što li je dobro,Bogu milo, savršeno. Riječ Gospodnja.

 9. Pjesma prije Evanđelja    usp. Ef 1,17-18Aleluja. Otac Gospodina našega Isusa Kristaprosvijetlio nam oči srca da upoznamokoje li nade u pozivu našemu!

 10. Evanđelje   Mt 16,21-27Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe. Čitanje svetog Evanđelja po MatejuU ono vrijeme:Poče Isus upućivati učenike kako trebada pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpiod starješina, glavara svećeničkihi pismoznanaca, da bude ubijeni treći dan da uskrsne.Petar ga uze na stranu i poče odvraćati:»Bože sačuvaj, Gospodine!Ne, to se tebi ne smije dogoditi!«Isus se okrene i reče Petru:»Nosi se od mene, sotono!Sablazan si mi jer ti nije na pametišto je Božje, nego što je ljudsko!«

 11. Tada Isus reče svojim učenicima:»Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe,neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti,izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga.Tâ što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne,a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenuza život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječjiu slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.«Riječ Gospodnja.

 12. 1. Oče naš dobri, u te vjerujemo,koj’ si na nebu kao i na zemlji: jedan u boštvu a troj si u Trojstvu sav na svem svijetu. 3. Darove ove stavljamo pred tebe, rad naših ruku, plod sa naših njiva.Kruh taj i vino, Bože, ti posveti po svojoj riječi.

 13. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati:»Bože sačuvaj, Gospodine!Ne, to se tebi ne smije dogoditi!«

 14. 1. Sva ljubavi mi, Isuse, * zapali moje srce sam, * ražari ljubav u njemu, * da izgara ga njezin plam. 2. O Isuse, ja vjerujem, * što rekao si, Bože moj, * ti istina si vječita, * utvrdi me u vjeri toj. 3. O Isuse, ja ufam se, * milosrđe si samo ti, * oprostit ćeš mi, dati mi * u raju život vječiti. 4. O Isuse, ja ljubim te, * ti dobro si nad dobrom svim, * od svega draži ti si mi, * taština neću da vidim. 5. Mog srca Bože, Isuse, * usliši prošnje srcu mom! * Da vjerujem i ufam se * i ljubavlju te ljubim svom.

 15. 1. KAKAV PRIJATELJ JE ISUS, NAŠE BOLI NOSI ON!I NAŠ TERET I SVE JADE ON NAM LAKŠA BRIGOM SVOM.KAKO ČESTO MIR NAM TREBA! ZAŠTO ZALUD MUKE TE?ZAŠTO BRIGE NE BI SVOJE MI SVOM BOGU REKLI SVE?

 16. 2. AKO DOĐU KUŠNJE TEŠKE, PA TE BOLI DUŠA STOG, TI NE GUBI NIKAD NADE JER NAM MIR SVOJ NOSIBOG. PRIJATELJA VJERNOG ZNAŠ LI KOM’ ĆEŠ SVOJE TUGE REĆ’ TO JE ISUS ŠTO NAM UVIJEK NAŠE BOLI NOSI SVE!

 17. 3. KAD NAS BRIGE I UMORNOST TEŠKO MUČE CIO DAN,KRISTE, UTOČIŠTE NAŠE, TADA MIR NAŠ TI SI SAM! PRIJATELJI KAD TE PREZRU, TO ZA ŽRTVU BOGU DAJ.ON ĆE UZET TE ZA RUKU, UTJEHA ĆE BITI ZNAJ!

 18. Isus se okrene i reče Petru:»Nosi se od mene, sotono!Sablazan si mi jer ti nije na pametišto je Božje, nego što je ljudsko!«

 19. 1. O mila Majko nebeska, ti zaštitnice bijednika. Slušaj naš glas, pogledaj nas, svima nama izmoli spas! 2. Kad duši našoj teško je, kad pritisnu je nevolje, tebi se tad moli svak rad, a ti blažiš bijedu i jad.  3. Ti raj si nam otvorila, kad Isusa si rodila, bez njega mi bijedni bi svi vječnu sreću izgubili.

 20. »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe,neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.